INCLUSIEVE STEDEN | met participatieve democratie | sociale evolutie

inclusieve steden waarin iedereen telt

We moeten de participatieve en inclusieve democratie
weer op de rails krijgen

sociale evolutie bij De EvolutiegidsHet Engelse blad Monocle heeft Zürich wederom uitgeroepen tot de meest inclusieve stad met de beste levenskwaliteit ter wereld, terwijl enkele van de rijkste steden, waaronder Londen en New York, nog maar net in de top 40 komen. Amsterdam staat op plaats 14. Maar is het volk daar wel aan de macht?

Meer dan de helft van de wereld woont momenteel in grote stedelijke gebieden. In 2050 zal dat naar verwachting 70 procent van de bevolking zijn. Steden moeten vele problemen oplossen, van infrastructuur, woningbouw, vluchtelingenmigratie tot hittestress. Overheden en bedrijven in steden over de hele wereld werken samen met ontwerpers, architecten, planners en lokale gemeenschappen om innovatieve en concrete oplossingen voor inclusieve, veilige en duurzame stedelijke ruimte te implementeren. Gemakkelijk is dat niet.

Sloppenwijken
Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van het aandeel van de wereldwijde stedelijke bevolking in sloppenwijken (die daalde van 46 naar 23 procent), hoewel meer dan 1 miljard mensen in dergelijke slechte situaties blijven leven. Het wordt vaak genoemd als ongewenst effect van snelle verstedelijking. Om te zorgen dat steden wereldwijd leefbare en duurzame steden worden voor iedereen, zoals dat in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is afgesproken, moeten de omstandigheden in deze wijken sterk verbeteren.

Slum Dwellers
Een van de organisaties die de omstandigheden in de sloppenwijken verbetert is Slum Dwellers International (SDI). SDI is een beweging van meer dan een miljoen sloppenwijkbewoners uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die zich inzet om sloppenwijken te veranderen in veilige en leefbare buurten. Sinds de oprichting in 1996 heeft SDI een eindeloze lijst van overwinningen en successen geboekt. De organisatie heeft het leven van de armste inwoners van de wereld verbeterd en blijft die verbeteren. Opvallend binnen het SDI-netwerk is dat vrouwen een cruciale rol spelen in het succes van de beweging.

Solidariteit, de sleutel van de inclusieve stad
Zürich in Zwitserland scoort het hoogst als het om inclusiviteit gaat. Hoewel de Zwitserse stad alom bekend staat om zijn hoge kosten, scoort de stad hoog op het gebied van werk, wonen, vrije tijd, onderwijs en veiligheid. Maar wat is een inclusieve stad? De inclusieve stad is een stad die voor iedereen geschikt is om in te wonen, te leven en te werken. Hoogleraar Evelien Tonkens aan de Universiteit voor Humanistiek vindt dat je ervoor moet zorgen dat mensen niet zozeer meepraten en meedoen, maar meetéllen. Het bouwen aan de inclusieve stad vereist solidariteit met die groepen in de samenleving die het moeilijk hebben zoals ggz-patiënten, gehandicapten, ouderen en andere kwetsbare mensen.

Participatieve democratie
Daar heeft Porto Alegro in Brazilië wat op gevonden. In de vorm van participatieve democratie. Daar doen ze het sinds 1990. Toen was de stad van 1,5 miljoen inwoners – waarvan bijna een derde van de bevolking in sloppenwijken leefde – bijna kapot aan financieel wanbeheer en corruptie. Hun idee was om de burgers de begroting van de stad te laten maken. In plaats van de politici. Toen Porto Alegro aan zijn avontuur begon, kampte de stad met grote financiële problemen. Maar vervolgens ging de stad erop vooruit. Het aantal mensen met riolering en met stromend water vloog omhoog. De effecten zijn overweldigend positief. Er werd minder geld besteed aan vastgoedprojecten maar meer geld aan infrastructuur, onderwijs en zorg. De participatieve democratie met haar burgerdebatten bleek een beproefde methode om de plagen van de oude democratie aan te pakken. Het beste van alles was dat het proces een stem gaf aan mensen die traditioneel door het politieke proces waren genegeerd. Daarom moeten we de participatieve democratie weer op de rails krijgen, ook al kent iedere vorm van democratie z’n grenzen en problemen.

Solidariteit in Nederland?
Eerder heeft er in Nederland een verregaande deregulering plaatsgevonden en is het hele solidariteitssysteem ten behoeve van kwetsbare mensen in de samenleving op de schop gegaan. Domeinen als zorg, onderwijs, wonen en jeugd werden verbouwd en op het bordje van gemeenten neergelegd. Daarbij komt dat kwetsbare mensen hun vertrouwen hebben verloren in gemeentelijke instanties, omdat die beurtelings belonen en straffen. En die instanties moeten het wel doen. En nu moeten de domeinen opnieuw in elkaar passen; een lastige puzzel. Kijk maar eens naar de kosten van verduurzaming. Die is niet door iedereen zomaar op te hoesten. Die vallen het zwaarst bij de lagere inkomens, terwijl juist de hoogste inkomens het milieu het meest belasten.

Sociaal geïsoleerd
In vergelijking met sommige andere landen om ons heen is Nederland heel behoorlijk georganiseerd. Mede dankzij de hoge kwaliteit van onze sociale woningbouw. Inmiddels leeft veertig procent van de Nederlandse huishoudens alleen en dat heeft enorme gevolgen voor zowel de woningtypen als de inrichting van wijken en buurten. Eén op de vijf mensen in een achterstandswijk voelt zich sociaal geïsoleerd. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de woningen en de context van het wonen: het gebrek aan locaties voor informele contacten en vanzelfsprekende ontmoetingen. Daarom moeten we de stedelijke omgeving blijven vernieuwen en herijken.

Horizontale democratie
Behalve een vrijplaats en broedplaats van creativiteit, emancipatie, vergroening en nieuwe gemeenschappelijkheid (de commons) geldt de stad ook als proeftuin voor een nieuwe ‘horizontale’ democratie die dicht bij de burgers staat, niet top-down werkt maar van onder naar boven, niet ideologisch is maar pragmatisch en oplossingsgericht. Het voordeel van de stad is dat zij lokaal en globaal is georiënteerd. Bij participatieve en inclusieve democratie heeft de stad de toekomst, vooral als steden met elkaar gaan samenwerken.

Door de juiste ingrediënten en samenwerking te kiezen en plekken te creëren waarmee mensen zich kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen. Want, als mensen zich inclusief en verbonden voelen met een stad, leeft een stad. Behandel de mensen niet als stemvee, maar behandel ze als participatieve en inclusieve deelnemers met een zinvolle stem.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 191125
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
risicosteden met marktkansen

Risicosteden met de meeste marktkansen

Het Deense duurzame onderzoeksbureau Sustainia heeft een lijst samengesteld van negen steden met de grootste risico’s en de meeste marktkansen.

floating farm | Evolutiegids

Eerste drijvende zuivelboerderij

Rotterdam heeft de eerste drijvende zuivelhoeve, waar je welkom bent om te zien hoe je op een duurzame en dus circulaire manier kunt boeren. Het project wordt overal ter wereld gevolgd.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?