HOPE XXL | Chris vd Ven | duurzame toekomst

HOPE XXL

Denktank

HOPE XXL streeft naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven met ten minste een acht kan waarderen. Daarom hebben de jongeren van HOPE XXL de Liemers List opgesteld: de visie van de jongere generatie op de toekomst.
Bezoek HOPE XXL op:

Chris van de Ven, directeur van HOPE XXL:

‘De tijd voor een nieuw geluid is aangebroken’

HOPE XXL staat voor een toekomst waar je het nauwelijks mee oneens kunt zijn. Chris van de Ven, directeur en initiatiefnemer van het toonaangevende project werkt samen met jonge founders en de raad van aanbeveling via de Liemers Lijst aan een realiseerbare en duurzame toekomst voor iedereen. Het project heeft een ambitieus doel voor ogen, namelijk het aanbieden van een mondiale HOPE XXL-lijst aan de Verenigde Naties.

HOPE XXL is een stichting die mensen wil binden aan thema’s over duurzaamheid, oorlog en vrede, economie en internationale samenwerking door ze te betrekken bij acties voor een betere wereld. Chris van de Ven, directeur en initiatiefnemer van HOPE XXL gelooft in een nieuwe vorm van internationale ontwikkelingssamenwerking. Als directeur en initiatiefnemer is Chris van de Ven dagelijks betrokken bij het creëren van een mondiale HOPE XXL-lijst, die hij samen met zijn tien jonge founders wil aanbieden aan de Verenigde Naties. Chris van de Ven was in een vorig leven geschiedenis- en aardrijkskundeleraar en cabaretier. Nu heeft de energieke en ongedurige Chris naast HOPE XXL nog twee andere verantwoordelijkheden: “Ik ben ook directeur van een cultureel centrum en beheerder van een recreatiepark. Niet lullen maar poetsen, zeg ik altijd. Dat combineer ik met mijn slagzin: ‘Alles is niets in het perspectief van het universum en de eeuwigheid en alles is alles in het hier en nu’. Ik wil graag doelgericht bezig zijn van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

Bucketlist
Chris van de Ven liep al jarenlang rond met het idee van HOPE XXL. “Ik had een bucketlist voor mezelf gemaakt. Op die actielijst had ik het punt ‘de wereld verbeteren’ staan. Toen Rabobankdirecteur en nu bestuursvoorzitter van HOPE XXL Leo van Paassen mij vroeg of ik een projectidee had voor jongeren, kwam dit idee weer bovendrijven.” Chris van de Ven legt uit wat het idee van HOPE XXL inhoudt. “Het geluksgevoel van de Nederlander wordt gewaardeerd op bijna een acht. In grote delen van de wereld is dat cijfer een onvoldoende. Met HOPE XXL willen we het geluksgevoel van de aardbewoners op een zeven of een acht krijgen zonder dat wij hoeven in te leveren.” Hoe wil je dat doen? “Door met jongeren stellingen op het gebied van duurzaamheid, economie, oorlog en vrede en ontwikkelingssamenwerking te poneren en die stellingen te overhandigen aan de Verenigde Naties. We weten vandaag niet meer welke richting we uit moeten met de wereld. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw hadden de mensen een doel, namelijk het opbouwen van hun land. In de zestiger jaren hadden de mensen het vrijheidsideaal en stond zelfontplooiing centraal. Nu zijn we een zeurend en wat morrend volkje die in zijn welvaart wentelt. We zouden niet moeten accepteren dat er mensen zijn die het substantieel slechter hebben dan wij. Het is de uitdaging om in de komende honderd jaar het welbevinden van mensen overal in de wereld te verhogen. Dat doe je door het slaan van bruggen tussen alle politieke partijen en religies onder het motto: ‘Behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.”

Ban Ki-Moon
Samen met tien studenten heeft Chris van de Ven twee jaar lang gewerkt aan het samenstellen van een lijst van stellingen.”Sommige dingen kunnen heel snel gerealiseerd worden en andere zaken vragen om een langere voorbereidingstijd. We hebben recent een uitnodiging van Ad Melkert ontvangen om naar de Verenigde Naties te komen. Hij gaat proberen of we met Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon een voorgesprek kunnen hebben. We willen onze lijst nog graag internationaliseren, beter wetenschappelijk onderbouwen en finetunen voordat we het eind 2013 officieel aan de VN aanbieden. Over de stellingen zegt Jan Terlouw nu al tegen ons: ‘Chapeau’. Maar de lijst zal een never ending story zijn. Onze laaste stelling zegt namelijk dat alle stellingen om de tien jaar tijdens een Liemers List Conferentie moeten worden geëvalueerd en eventueel moeten worden aangepast. Het is geen weg naar utopia. Beslist niet”, beklemtoont Van de Ven. “Het is wel een realiseerbare stap naar een betere wereld.”

Denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, zegt founder Carolien Ruesen. “Als er een probleem is, pak het aan”, zegt Chris. “Kennedy zei: ‘We zetten iemand op de maan’ en vervolgens deed hij dat, ook al was er op dat moment geen kennis aanwezig. Dus als je iets wilt en je verenigt mensen, dan kunnen we heel veel. We moeten die wil mobiliseren en minder in deel- en eigenbelang denken. We hebben het in Nederland zo goed voor elkaar, dat nu het tijdstip is aangebroken om te delen. Nederland moet een gidsland van nieuwe ideeën worden”, roept Van de Ven op. “Je moet wel de ideeën van alle kanten bekijken en onderzoeken voordat je een stap zet.”

Bangladesh
Het ei van Columbus is de pragmatische aanpak van HOPE XXL. “Dat noemen wij People’s Partnership. Je kunt solidariteit met jezelf en met je gezin opbrengen. Met de straat wordt het al wat lastiger. Solidariteit komt niet vanzelf. Daarvoor is koppeling en samenwerking nodig. Daarom koppelen we een land aan een ander land. In ons geval hebben we Nederland aan Bangladesh gekoppeld. De opdracht: zorg dat het welbevinden in het partnerland Bangladesh een dikke voldoende wordt.”

Warm gevoel
Bij wie slaat HOPE XXL aan? “Ik denk dat HOPE XXL voor iedereen interessant is, omdat de weg naar een betere wereld ons allen bindt”, antwoord Chris van de Ven. “Wij richten ons nu op de jeugd en de jeugd draagt het verder uit naar hun eigen omgeving. Wij staan op diverse festivals en beurzen en geven voorlichting op scholen. Daar zie je hele leuke discussies ontstaan. Dan merk je dat het gedachtegoed van HOPE XXL een heel warm gevoel bij mensen oproept. Dan kun je het over een punt niet met elkaar eens zijn, maar het gaat erom waarover we het wél eens zijn. Het gonst, het bruist, het borrelt overal. Het is de kunst om die processen beheersbaar te houden. Ik ben zelf veelvuldig in Den Haag te vinden om nieuwe bruggen te slaan. Ik zorg ervoor dat de structuur en de vaart erin blijft. Ik krijg daarbij erg veel medewerking van allerlei kanten. Zo praten we binnenkort met Herman van Veen over de kinderrechten. We praten ook met de zakenwereld, maar we willen het idee absoluut niet commercialiseren of van HOPE XXL een instituut maken. We willen het vooral behapbaar houden.”

Na twee jaar is het stadium van naïviteit voorbij. Het vliegwiel draait op volle toeren. “Als je ziet wat onze founders en ambassadeurs voor elkaar hebben gekregen, dan is dat verbazingwekkend om te zien. Wie zei ook al weer: ‘Yes, we can!’ Wij geloven in het gedachtegoed van HOPE XXL. Wij vragen iedereen om mee te doen. Dus, join the future!”

Bovenstaande foto’s: Bas van Spankeren

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 110519
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden

Ontslag bij de Evolutiegids

opbouwende communicatie | Evolutiegids

De kracht van opbouwende communicatie

Politicus Robbert Dijkgraaf pleit voor scheppende taal. Jazeker, er zit een wetenschap achter deze praktijk.

greeff

Internationaal en sociaal ondernemen

Caroline de Greeff van FAIR2: ‘Creëer maatschappelijke én financiële waarde via sociaal ondernemerschap’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?