HOLONOMICS | integrale business | zakelijke evolutie

Simon en Maria Robinson, auteurs van Holonomics

Holonomics, integrale transformatie van business

We leven dagelijks in een samenleving van compartimenten. We lijden aan deling en scheiding. Maar we staan midden in een veranderingsproces, op weg naar eenheid in verscheidenheid. In het boek Holonomics gaan de auteurs in op de transformatie naar heelheid in business. De auteurs laten zien dat elke discipline verbonden is met elke andere discipline.

Simon en Maria Robinson waren studenten aan het Schumacher College. Simon Robinson is mede-oprichter van Holonomics Education, een advies- en strategiebureau voor innovatie in São Paulo. In hun boek Holonomics: Business Where People and Planet Matter en Customer Experiences with Soul: A New Era in Design laten ze zien hoe bedrijfsleiders en managers op een innovatieve manier kunnen reageren op veranderingen in de economie en de samenleving. Zij geloven dat niet alleen economie en ecologie twee kanten van dezelfde medaille zijn en dat wetenschappen perfect in harmonie zijn met de kunst, ethiek en het bedrijfsleven, maar dat leren en leven ook samengaan. Dus iedereen die een duurzame leider wil worden, dient aandacht te besteden aan elke relatie die wordt onderhouden in de organisatie en het ecosysteem waarin het actief is.

Grote geheel
Ons lichaam is een perfect voorbeeld van heelheid. Met je brein denk, analyseer en evalueer je, met je hart voel je, ben je intuïtief en waardeer je, met jouw handen maak, creëer en produceer je. Met jouw zintuigen leer je zien, spreken, luisteren, proeven en aanraken. We zijn heel als we het lichaam (en de wereld) zien als een geheel. Daartoe kunnen we op zoek gaan naar het grote geheel in kleine delen, naar de macrokosmos in microkosmos, naar de integrale visie in kleine details en naar de holonomics in economie en business.

Holonomics, integraal denken in business

Wijsheid van de aarde
De grote tekortkoming van de economie is echter dat we niet in staat zijn om zakelijke en economische systemen binnen het totale ecosysteem van de aarde te plaatsen. Wat ontbreekt in het zakelijke en economische denken is een kritisch inzicht. Het milieu is wat ons mensen omringt. Dit houdt in dat wij niet alleen ons lichaam zijn maar dat wij óók onze omgeving zijn. We leren wel veel over het beheer van onze omgeving, maar we leren niets over de kennis en wijsheid van de aarde. Hoe kun je dan iets beheren of managen als je niet over de wijsheid van de aarde beschikt? Dus: kennis en wijsheid dienen vóór economie te komen. Ofwel ecologie vóór economie.

Diepe ecologie
Auteurs als Satish Kumar, Arnae Ness en Stephan Harding hebben dit Deep Ecology genoemd. In feite proberen ze allemaal de ecologische problemen van vandaag op een heel diep niveau op te lossen. Kumar zegt zelfs, dat we moeten streven naar een nieuwe drie-eenheid, een soil, soul, society-filosofie – ofwel aandacht voor het milieu van de aarde, voor de ziel van de spirituele dimensie en voor de sociale rechtvaardigheid in de maatschappij. De natuur een rechtmatige plaats geven en de intrinsieke waarde van de natuur erkennen is het belangrijkste idee van diepe ecologie.

Ego
We kunnen dit nieuwe tijdperk van heelheid betreden door diepgaand te kijken, door ons bewustzijn te vergroten en door onze beleving en overtuigingen aan te passen. Als we vast komen te zitten in het ego, als we ons niet bewust zijn van onze gedachten en als we geen niveau van nederigheid hebben dat ons met elkaar in contact brengt, zullen we niet in staat zijn om mensen te inspireren en betekenis te geven aan onze acties. Door de lens van het ego zien we anderen als een bedreiging en daarom kunnen we geen omgeving van echte co-creatie en samenwerking creëren.

Bewust leven
Holonomics
brengt biomimicry, systeemdenken, spiritualiteit, de onderlinge verbondenheid van de natuur, filosofie, geletterdheid, natuurkunde, biologie, business en de vijf universele menselijke waarden van vrede, waarheid, liefde, rechtshandeling en geweldloosheid samen. Het boek Holonomics is een handig hulpmiddel om een ​​metamorfose tot stand te brengen. Het boek is een manifest voor bewust leven.
De auteurs helpen organisaties in te zien hoe je een praktische impact kunt hebben op de evolutie en duurzaamheid van bedrijven op basis van menselijke waarden en bewustzijnsverruiming.

Schumacher
De auteurs van dit opmerkelijke boek hebben de essentie weergegeven van de ideeën en waarden die worden onderwezen aan het Schumacher College, een transformatief leercentrum op basis van systemisch denken en gebaseerd op diepe ecologie. Ze laten zien hoe deze leringen kunnen worden toegepast met veel casestudy’s van verlichte bedrijven. Holonomics is een krachtig tegengif voor de fragmentatie en materialistische oriëntatie van de dominante cultuur van vandaag. Als je hun perspectieven in je opneemt, kun je niet anders dan omdenken – ten behoeve van zowel de mens als de planeet.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190806
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Evolutie is ieders business

Satish Kumar, Schumacher College

Waarom de wereld het Schumacher College nodig heeft

Het Schumacher College in Devon, UK, houdt het ecologisch bewustzijn levend.

Melinda Gates The Moment of Lift

Melinda Gates wil barrières voor vrouwen slechten

Betrokken en wijs laat Melinda Gates in haar boek The Moment of Lift ons kennismaken met bijzondere vrouwen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?