HERENBOEREN | Geert van der Veer | natuurinclusief voedsel | interview

Geert v.d. Veer van Herenboeren in de Evolutiegids

Geert van der Veer, kantelaar en initiatiefnemer van Praedium en Herenboeren Nederland:

‘De interesse groeit voor de Herenboeren’

Herenboeren Nederland eet eerlijk van eigen grond. Wie wil dat nou niet? Wie grip wil hebben op eigen voedsel kan bij een lokale coöperatie van Herenboeren Nederland terecht. Een plek om elkaar te ontmoeten, samen te werken en te ontspannen. Daarnaast is de coöperatie een plek om samen te oogsten. Geert van der Veer, geestelijk vader van het Herenboeren-concept, wil dit natuurinclusieve voedselcollectief verder internationaal uitrollen.

Geert van der Veer van Herenboeren Nederland. Goedlachs en open. Benoemd tot Ashoka Fellow*. Omdenker en kantelaar in het groen, zoekend naar de verbinding tussen mensen en strevend naar natuurinclusieve landbouw. Een zeldzame combinatie in agroland. “Intensieve landbouw gaat ten koste van de biodiversiteit”, stelt Geert van der Veer, initiatiefnemer van Herenboeren Nederland. Daarom bedacht ik het concept van de lokale Herenboeren. Dáár komen de natuur én de mens als vanouds weer samen.”

Lokale coöperatie
“Herenboeren wordt geheel gefinancierd door burgers die ook eigenaar zijn van de boerderij. De community is gezamenlijk eindverantwoordelijkheid voor de lokale coöperatie. Mensen pachten samen de grond en nemen een boer in loondienst. Op die manier kunnen de eigenaren ervaren wat het betekent om herenboer te zijn. Ze mogen namelijk thuis blijven en de zaak zo in de gaten houden. De boerderij is volledig onafhankelijk van subsidies en maakt geen winst. Het is een nieuw landbouwconcept, waarbij tweehonderd huishoudens elk tweeduizend euro bij elkaar leggen als startkapitaal voor de boerderij die volgens agro-ecologische principes is opgezet. Ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. Ieder lid betaalt ongeveer €500 per jaar om samen de begroting te dichten. Met elkaar dek je dus de kosten en wat je daarvoor terugkrijgt is je eten: jaarrond aardappelen, groente en fruit, en per mond tien kilo varkensvlees, zeven kilo rundvlees, kippenvlees en eieren. Er zijn nu vijftien lokale coöperaties in Nederland en vele honderden aanvragen zitten nog in de pijplijn. Er is ook internationaal belangstelling voor het biologische concept, bijvoorbeeld in Zweden en Zwitserland.”

Praktisch werken
Geert van der Veer studeerde na het gymnasium in 1999 af aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch, richting landbouw, natuur en recreatie. “Ik ben een natuurmens die werkt vanuit hart én hoofd. Ik wil vooral praktisch werken. Misschien komt dat omdat ik al jong in aanraking kwam met het boerenbedrijf. Mijn opa reed in die tijd nog met paard en wagen om de melkbussen op te halen. Het agrarische leven en werken is me dus niet vreemd.”

Meer dan de helft van Nederland bestaat uit landbouwgrond. We verbouwen daarop zoveel dat we de tweede exporteur ter wereld zijn. De keerzijde daarvan is dat intensieve landbouw ten koste gaat van de biodiversiteit. En dat baart Van der Veer zorgen. “Ik ben wars van systemen, want ik geloof dat de kracht van de natuur ons brengt waar we werkelijk moeten zijn. De economische belangen van de energie-, voedsel- en financiële industrie staan steeds meer op gespannen voet met een verantwoorde manier van omgaan met de planeet en daarmee met de belangen van huidige en toekomstige generaties. De wereldwijde vraag naar goed voedsel loopt nog verder op door de groei van de wereldbevolking. De voedsel­productie moet minstens anderhalf keer zo groot worden als we straks twee miljard extra monden moeten voeden. Ik vraag me af of dit op de traditionele manier van produceren in de landbouw met verschraling van de aardbodem als gevolg gaat lukken. Ik heb daar zelf grote twijfels over.”

Wet- en regelgeving
Werkt Herenboeren volgens de wet- en regelgeving?
Geert van der Veer moet een kanttekening plaatsen: “Wij willen de varkens en runderen graag zo natuurlijk mogelijk laten leven, in de natuur. Wij laten onze varkens onze landbouwvelden omwroeten, zodat onkruiden en wortels uit de grond worden verwijderd. In de landbouw willen wij graag bovengronds kunnen mesten. Natuurinclusief, dus. Het ecologische systeem wordt echter door de wetgever stilgelegd. De wetgever wil dat wij de dieren zoveel mogelijk in stallen houden. Gelukkig geven sommige gemeenten ons tijdelijk ontheffing en geven ons meer experimenteerruimte”, aldus Van der Veer.

Boerenraad

Sinds december 2020 is Geert van der Veer mede-oprichter van de Boerenraad. Het doel is toekomstbestendige landbouw. De Boerenraad heeft voor de Nederlandse landbouw een inspirerende toekomstvisie en een agenda opgesteld met vijf speerpunten. Deze speerpunten zijn: toegang tot grond; kennis, onderzoek en innovatie; de positie van de boer in de keten; financiering en wet- en regelgeving. Bron: Linkedin.

Verdere groei

04-2020: Na de eerste herenboerenboerderij in Boxtel en een tweede in Loenen openen dit voorjaar ook boerderijen in Weert, Breda en Rotterdam, evenals twee in de omgeving van Eindhoven en Tilburg. Op zo’n 20 andere plaatsen werken initiatiefnemers samen met Stichting Herenboeren Nederland op hun eigen boerderijen. Herenboeren zet grote stappen voorwaarts en dagelijks laten duizenden mensen in Nederland zien dat het samen haalbaar is om een ​​ander, sociaal en duurzaam voedselsysteem op te bouwen. Bron: Herenboeren.

Circulaire boerderij als exportproduct?

01-09-18: Laten we naast de export van voedsel ook de circulaire boerderij als product inzetten bij de export. Met het circulaire boerderijproduct kunnen boeren in de exportlanden verantwoord voedsel produceren voor de lokale consumptie. In feite verkopen we daarmee duurzame oplossingen die zorgen voor nieuwe banen. De export komt ook ten goede aan de economie van Nederland én het exportland. Bron: Prof. David Langley in FD.

*Geert van der Veer is Ashoka Fellow:

Ashoka zoekt wereldwijd naar innovators die systematische en schaalbare oplossingen hebben gevonden voor hardnekkige sociale problemen. Het is een beschermde positie binnen het globale netwerk van sociale vernieuwers. Aan de benoeming gaat een procedure van een jaar vooraf. Het betekent dat een Ashoka Fellow de rest van het leven kan rekenen op steun van de wereldwijde organisatie. Het wordt als een eer gezien om voor deze positie gevraagd te worden.

Economy of time
De thema’s wonen en samenleven zijn voor jou ook belangrijk. Hoe moet ik dat zien? 
Geert: “Ik zie landbouw niet los van wonen en samenleven.” Hoe kun je dat alles behappen? “Dan breng ik een voor mij belangrijke term naar voren: economy of time. Je hebt in mijn ogen maar één ruilmiddel in het leven en dat is tijd. Alles wat ik doe moet rendement hebben. Als je het over financieel rendement hebt, dan heb je maar één aspect van rendement benoemd. Rendement is voor mij véél meer: liefde, gelukkige mensen, plezier, rust.” Wat is voor jou het meest bepalende rendement? “Voor mij persoonlijk is dat m’n eigen welzijn en mijn bijdrage aan de samenleving. Ik kan pas een bijdrage leveren aan de maatschappij als ik liefde voel, plezier ervaar, rust heb en gezondheid nastreef naar lichaam en geest.” Dus eerst in je kracht staan en dan pas dienstbaar zijn? “Ja. Mijn compagnon Roy van Boekel en ik hadden het concept Natuurbegraven in de wereld gezet, een concept dat natuurontwikkeling combineert met begraven. We hadden daarvoor zeventien man personeel in dienst. Maar ik voelde dat ik zelf niet goed zat.”

Herenboeren Nederland, coöperatie van natuurinclusieve eigenaren

Integraal werken
“In 2012 kwam ik voor een dilemma te staan: wil ik hiermee door of niet? Ik wilde niet meer het slachtoffer zijn van het kapitalistische systeem, welvaart en status nastreven. Ik wilde liever in vrijheid meerdere en andere uitdagingen aangaan. Vanuit m’n hart leven. Ik wilde zelf mijn eigen agenda kunnen bepalen. Deze levenscrisis vormde voor mij een belangrijk kantelpunt. In 2012 hebben we Natuurbegraven Nederland opgericht met Roy van Boekel als leidsman. De overkoepelende coöperatie Praedium, waarin ik nu samen met anderen werkzaam ben, werkte lange tijd als partner van deze organisatie mee aan de realisatie van nieuwe natuurbegraafplaatsen. Binnen Praedium kan ik me nu onder meer bezighouden met Herenboeren Nederland (opgericht in 2014), collega’s zijn bezig met fair trade populieren, het zoeken naar nieuwe perspectieven voor oude landgoederen en het beheer van kleinschalige cultuurlandschappen. Daarnaast helpen wij mensen met het opzetten van een bedrijfsstrategie en de implementatie van groene bedrijven. Ik maak nu veel meer keuzes vanuit mijn hart en analyseer zaken daarna rationeel. Kortom, ik probeer zoveel mogelijk integraal te werken.”

Wat wil jij tot slot de lezer meegeven? “Neem de regie van je leven zelf in handen. Ik vind dat niks moet, alleen sommige dingen zijn verstandig om te doen.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180131
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Biohorma portretten

Biohorma: één bonk natuurkracht

Biohorma is dé specialist in natuurlijke (genees)middelen. Met als grootste merk A.Vogel. Lees ons interview met CEO Edwin Stoel.

janrotmans1

Jan Rotmans’ wake-upcall

‘Geen woorden meer, maar daden’ roept hoogleraar Transitie Jan Rotmans op. ‘Want we zijn ’t sukkeltje van Europa’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?