UNITED ECONOMY | Heidi Leenaarts | duurzaam ruilmiddel | interview

United Economy in de Evolutiegids

Heidi Leenaarts, directeur van United Economy:

‘Duurzame handel doe je met renteloos betaalmiddel United 

Zijn de diepere oorzaken van de crash van 2008 weggenomen, of is de financiële wereld nog altijd een tijdbom in het hart van onze samenleving? Feit is dat het financiële systeem nog steeds kan klappen en dat saamhorigheid verdampt net als het langetermijnperspectief. En dus stelde Heidi Leenaarts van United Economy zich de uiterst actuele vraag: ‘Hoe kunnen we een zinvol en duurzaam verschil maken voor bedrijven?’ Zij bedacht het duurzame handelssysteem United Economy.

Alan Greenspan, de voormalige voorzitter van de Federal Reserve System in de VS geloofde dat het financiële systeem overgelaten moest worden aan de vrije marktwerking en dat dit zou leiden tot een optimaal rechtvaardige en stabiele samenleving. De economie was (en is nog steeds) geheel gebaseerd op continue groei en bankiers die met andermans geld aan het handelen waren namen steeds meer risico. Het banksysteem crashte zoals we weten in 2008. Nu, tien jaar later, tiert het schaduwbancaire stelsel van speculaties dat die crisis mede veroorzaakte als nooit tevoren. De financiële sector moet hervormd worden, dat is duidelijk. Maar hoe? Het kritische denken komt vooral van schrijvers als Thomas Piketty en Joris Luyendijk, maar ook van waarmaker Heidi Leenaarts van United Economy.

Verbondenheid
Tientallen bedrijven zijn lid van de coöperatie United Economy die de United uitgeeft. De United bestaat niet in de vorm van munten en bankbiljetten maar bestaat digitaal in de administratie van United Economy. Het doel is om een duurzame, circulaire economie dichterbij te brengen. Maar vooral wil United Economy een alternatief bieden voor het huidige instabiele geldsysteem. Heidi Leenaarts, directeur van United Economy: “Ik streef duurzame verbondenheid met anderen na. Dat is voor mij de essentie van geluk. We hebben een systeem gecreëerd dat mensen niet helpt om in verbinding met anderen en de planeet te leven. Er is volgens mij een kentering gaande, want het cement uit de samenleving verdwijnt meer en meer. Een overdaad aan individualisme ondermijnt namelijk de geluksbeleving van mensen en het democratische karakter van de maatschappij. Mijn basis voor geluk is mijn vier kinderen en mijn man. Vanuit die basis voel ik dat ik veel kan geven en delen. Ik wil me inzetten voor een mooiere wereld. Dat maakt me nog gelukkiger. Dus ik doe het óók voor mezelf.”

“Ik heb mezelf de vraag gesteld: ‘Wat kan ik doen om het tij te keren en welke systemen zijn er om die verbondenheid te creëren en te ondersteunen?’ Ik heb mijn visie over de samenleving en leiderschap uiteengezet in twee boeken: De Bron waarin achttien Nederlandse leiders antwoord geven op de vraag ‘Hoe creëren we een vruchtbaar klimaat waarin het menselijk potentieel optimaal tot bloei komt?’ En Natuurlijke Rijkdom waarin leiders de vraag beantwoorden hoe we duurzaam kunnen omgaan met wat de aarde ons biedt. In 2009 heb ik het netwerk Bron voor Leiders opgericht. Vanuit die levensvisie en netwerk en mede door de economische crisis en mijn ervaring in het bankwezen is in 2016 United Economy ontstaan.”

Ruilhandel
Heidi Leenaarts: “Ik heb veel moeite gedaan om het bank- en geldwezen te snappen. Wij zijn in een situatie beland waarin een neerwaartse spiraal dreigt van negatieve ontwikkelingen in de economie. We hebben te maken met een falend economisch systeem, dat bovendien ecologisch schadelijke besluiten in de hand werkt. De nog steeds eenzijdige gerichtheid op economische groei en de te ver doorgevoerde ideologie van de vrije markt hebben dat als noodzakelijk gevolg. Het systeem van rente betekent dat de economie moet groeien want de rente én schulden moeten terugbetaald worden. De economische groei in het verleden heeft ons óók veel goeds gebracht: de industriële revolutie, welvaart én geluk. Ik zeg niet dat wat er gebeurt slecht is. Nee, ik zeg dat we bewust moeten worden van wat de samenleving nu nodig heeft. Dient het huidige systeem ons nog wel?”

Duurzame munt
“Ik streef daarom liever naar bloei dan naar groei. Geld is in ons denken enorm dominant geworden. We zien geld als maatstaf. Het is dus meer geworden dan een middel. In feite leggen we ons leiderschap in handen van een systeem. Is dat niet raar?” En vervolgens lees ik op de website van United Economy dat je een duurzame munt hebt bedacht. “Ik zoek altijd naar praktische oplossingen. Je kunt proberen bedrijven zaken te laten doen zonder geld, maar dat gaat in de praktijk niet lukken. Als ruilmiddel werkt geld prima, maar tot 95 procent van al het geld wordt gebruikt om te speculeren. Speculatie is een manier om geld te verdienen zonder een productieve prestatie te leveren, het is dus een financieel product zonder economische tegenwaarde. Feitelijk zou geld slechts een ruilmiddel moeten zijn. Dus mijn vraag was: ‘Hoe blijven we uit die speculatieve markten en in de reële economie?’ Ik kon alleen maar concluderen dat het huidige systeem vastgelopen is en niet meer terug te hervormen is. Wat ik wél kon is opnieuw beginnen.”

Heidi vervolgt: “De munt bij United Economy is daarom geen speculatiemiddel. En dus geen bitcoin? “Klopt, wij sluiten speculatie uit. Binnen United Economy lenen we geld uit zonder rente. We zijn geen bank en hebben geen aandeelhouders of andere belanghebbenden die geld willen verdienen aan geld. United Economy kun je zien als een systeem van georganiseerde ruilhandel. Speciaal voor duurzame koplopers, mkb-bedrijven, zelfstandig professionals en maatschappelijke initiatieven. Transacties rekenen we af in Uniteds: een onderling en renteloos business-to-business betaalmiddel (dat je gebruikt naast de euro) en dat gebaseerd is op echte waarde (goederen en diensten) en heldere afspraken. Zo versterken we elkaar in economische zin. We hebben natuurlijk wel kosten. Deze worden gedekt uit de lidmaatschapsbijdragen. Omdat we als bedrijven zelf ons eigen ruilmiddel creëren en niemand winst maakt op het ruilmiddel zelf, zijn de kosten al gauw een stuk lager dan wanneer je geld leent bij een bank. In lijn daarmee staat in onze statuten dat de coöperatie niet gericht is op winst en hebben de deelnemende bedrijven gezamenlijk het zeggenschap. Bij grotere kredieten brengen we bovendien extra kosten in rekening. Die afdracht gaat in het gezamenlijke garantiefonds dat dient ter afdekking van faillissementsrisico’s. Door met een eigen munt te betalen, wordt het mkb veerkrachtiger en zijn we beter voorbereid op een volgende crisis. Tijdens een crisis zien we immers dat bedrijven terughoudend worden met het uitgeven van hun geld. Dat wil echter niet zeggen dat ze plotseling minder behoefte hebben aan elkaars producten en diensten. Er is dus nog steeds vraag. Ook is het aanbod er nog steeds. Een eigen onderlinge munt is een alternatief om vraag en aanbod laagdrempelig bij elkaar te brengen.”

WIR-Bank
Het systeem lijkt op dat van de WIR-Bank in Zwitserland.
“Ja, de WIR bestaat al sinds 1934, toen in Zwitserland net als overal elders de Grote Depressie woedde. Wij hanteren grotendeels dezelfde regels maar niet alle. We zijn immers ontstaan in een andere tijd en een ander land. Net als de WIR-Bank zijn wij een landelijk en coöperatief bedrijvennetwerk dat bedrijven met een onderling betaalmiddel faciliteert. Wij doen mee aan het Circuit Nederland, een samenwerkingsverband van initiatieven die lokaal geld hanteert om het mkb en de regio te versterken.”

De leden zijn nu een tijd lid. Hoe reageren zij nu op het systeem van United Economy? Heidi Leenaarts: “Dat was best wel verrassend voor ons. Zij zien niet alleen de duurzaamheid van het systeem in, maar vinden juist het netwerk een sterk punt. De leden weten elkaar te vinden, soms voor zaken, soms voor gezamenlijke projecten. Er bestaat een sterke onderlinge band vanwege het gezamenlijke doel: het samen bouwen aan een duurzame samenleving. En dát zien ze als een enorm voordeel.” Ze zijn collega’s van elkaar geworden met dezelfde filosofische waarden. “Ja, ze zijn gelijkgestemden geworden.” Hoe creëer je vertrouwen? “Door heel goed te weten wat we doen en door open te zijn. En de leden uit te nodigen naar elkaar toe ook open te zijn. Als er spanning is, moet je het juist naar elkaar toe uitspreken.” Hoe bewaak je dat? “Je moet zelf het goede voorbeeld geven en de ander steeds uitnodigen ook open te zijn. Dat moeten we samen doen, dat kun je nooit alleen bewerkstelligen. We hebben tijdens de oprichting van de coöperatie het een en ander vastgelegd en dat hebben we samen gedaan. Die basis moet gewoon goed zijn. Je moet wel inhoud blijven geven aan het waardengedreven netwerk en dat doen we regelmatig door middel van intervisie. Mijn ambitie is om te laten zien dat het anders kan.”

Wat wil je de lezer meegeven? “Trap niet in de valkuil van te lang nadenken. Evolutie is doen. Blijf niet in het verleden hangen. Stap de wereld in en accepteer dat je een paar keer zult vallen. En dan leer je en kom je vooruit.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180504
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Onze banken zijn te groot

16-06-19: Sinds de crisis is de financiële sector minder divers geworden. Er zijn weinig banken in Nederland, zijn te groot en lijken op elkaar. Er is minder rem om kredietverlening dan in andere landen. De schulden van huishoudens en (grote) bedrijven zijn nog steeds hoog en de maatschappij leunt nog steeds op een paar grote banken. Bron: Marike Stellinga, econoom en politiek verslaggever.
wirbank

Alternatieve WIR-Bank

In Zwitserland kennen ondernemers de WIR naast de Zwitserse Frank, in Nederland de Florijn. Maar die laatste is dan ook bedoeld voor ondernemers én consumenten.

bewustkapitalisme

Bewust kapitalisme

‘Bewust kapitalisme is de meest succesvolle vorm van sociale samenwerking’. Dat zegt de non-profitorganisatie voor Conscious Capitalism op haar website. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?