HARRY WEBERS | verkiezingen 2022 | sociale evolutie

Verkiezingen in de Evolutiegids

18 maart 2022 | Harry Webers | Hanzegids

Kiezers Kozen Kleur

sociale evolutie bij De EvolutiegidsVolgens Kieskompas heeft dertig procent van de burgers weinig tot zeer weinig vertrouwen in de lokale overheid, maar is er wel meer vertrouwen in de lokale overheid dan in de landelijke. Bovendien zou het vertrouwen in de lokale overheid in (plattelands)gebieden in de afgelopen tijd zijn afgenomen. Dit terwijl de fysieke afstand tussen overheid en burgers klein is.

Kiezers Kozen Kleur: de politiek evolueerde richting couleure locale, lokaal belang, leefbaarheid en de toekomst. Onze rode potloden spraken boekdelen. Nu de uitslagen van de verkiezingen in 333 gemeenten bekend zijn, geven de opkomstpercentages, de uitslagen en conclusies ons genoeg food for thought.

Een betekenisvolle trend is de dalende opkomst bij opeenvolgende verkiezingen. Het landelijke opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen lag nu nog maar net boven de 50 %. In Amsterdam en Rotterdam daalden de opkomstpercentages van respectievelijk 52 % vier jaar geleden naar 46 % nu en van 47 % naar 39 % (het allerlaagste percentage in Nederland!).

Heeft het volk echt gekozen?

Een andere trend is dat de lokale partijen het gezamenlijk aantal zetels fors zagen stijgen van 28,6 naar tot 36,2 % (ruim 3.450 zetels). De landelijke partijen VVD en CDA verloren enkele procenten en moeten genoegen nemen met 11,5 % en 11,2 % van de zetels. D66 en Groen Groen Links eindigden lager op 8,7 % en 8,3 % en de PvdA groeide iets naar 7,8 %.  Interne onrust, partijperikelen, persoonlijke kwesties en het dramatische verloop van delicate dossiers spelen sommige gevestigde politieke partijen en oude coalities blijkbaar danig parten.

Een derde trend is dat nieuwe politieke partijen ook lokaal steeds meer aanhangers krijgen. Zo scoorde de pan-Europese partij Volt, die voor de eerste keer deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen, ondanks intern gedoe opvallend goed. Gelijktijdig leiden meer kleine partijen tot meer versplintering en versnippering. Straks heeft iedereen zijn eigen partij.

De trends nopen tot diepgaande analyse en verdergaande acties.

Anders heeft Nederland straks het nakijken met een versnipperd en gepolariseerd politiek landschap, onvoldoende vertrouwen van burgers in de Haagse politiek en oneindige coalitiebesprekingen. Landelijke affaires zoals die met de toeslagen hebben burgers pijnlijk geconfronteerd met systeemfalen en weeffouten in het bestel en onze instituties. En dan zijn er ook nog de groeiende tegenstellingen tussen Den Haag en de regio alsmede tussen sterke landelijke partijen in Den Haag en sterke politieke partijen in onze gemeenten. De trends en tegenstellingen zijn ook de spiegel van onze wereldblik, onze huidige normen en waarden en onze verhouding tot elkaar: social distancing maar dan niet door corona.

De wederopbouwperiode was een periode van mutual interest en collectieve ambities, visionair leiderschap, collectieve eensgezindheid en samen de schouders eronder. Maar in de afgelopen decennia is er langzaam maar zeker een democratische clusterbom op scherp gezet, waarbij de politieke onverschilligheid is toegenomen, demagogische wappies perskanalen en social media beheersen, het ieder voor zich is en centraal kortetermijnbeleid alles bepaalt.   

Misschien zijn de politieke trends en tegenstellingen
een resultaat van marktwerking.

In het afgelopen decennium was marktwerking hét toverwoord, dat voor dé oplossing van velerlei problemen moest zorgen. Maar de negatieve impact van marktwerking op de onderwijsmarkt, zorgmarkt en kunst- en cultuurmarkt heeft laten zien dat een gulden van de ‘markt’ allang geen daalder meer waard is. Haagse rekenmeesters en overheidsmanagers met prestatie-indicatoren hebben menig sector in financiële en sociaal-maatschappelijk zin beslist geen goed gedaan: wanneer profit centraal staat, moeten people en planet uiteindelijk het gelag betalen.

Het is hoog tijd om de marktwerking weer achter ons te laten en eensgezind de schouders te zetten onder de politieke wederopbouw van ons land. Waarbij weer iedereen met de overtuiging van nut en noodzaak gebruik maakt van het stemrecht, omdat rust, stabiliteit en vrede in ieders belang zijn. Dan Kiezen Kiezers pas echt voor Kleur, hier en nu, later en elders.

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers
AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 220318
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
Oekraïne in de Evolutiegids

Pax Hanseaticae

De harde les van Europa is dat ‘Oorlog en Vrede’ net zo dicht bij elkaar liggen als ‘Vrede en Oorlog.’

Geopolitiek in de Evolutiegids

Geopolitiek maakt evolutie naar duurzame energie nog urgenter

De weg van fossiele brandstoffen naar duurzame energie kan nog lang zijn, maar het zal de wereld hervormen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?