HARRY WEBERS | High Care noaberschap

Ouderenzorg in de Evolutiegids

9 april 2020 | Harry Webers | Hanzegids

High Care noaberschap voor kwetsbare oudere

sociale evolutie bij De EvolutiegidsIn de 13-de eeuw was Deventer een relatief grote en welvarende Hanzestad met vijf internationale jaarmarkten en een dynamisch geestelijk leven, dat onder meer de basis legde voor de Moderne Devotie. Dankzij de vitale economie in de Hanzetijd ontstond er een klimaat van christelijke naastenliefde, waarin de stad, kerk en burgers gasthuizen stichtten om de hulpbehoevende en zieke medemens te helpen, vele eeuwen voordat er werd gesproken over onze verzorgingsstaat.

De geschiedenis van de Deventer gasthuizen gaat terug tot een contract anno 1267, toen zogenaamde ‘kostkopers’ tijdens hun leven hun bezittingen (gronden en panden) aan gasthuizen schonken in ruil voor huisvesting, (medische) zorg en verpleging gedurende de rest van hun leven. De gasthuizen fuseerden tot de Verenigde Gestichten. En daaruit ontstonden in 1986 de Stichting IJssellandschap met 3.800 ha eigen grond en 75 panden, en de Stichting Zorgroep Solis. De zorgprofessionals van Solis zijn gespecialiseerd in verschillende vormen van zorg zoals verpleeghuiszorg, revalidatiezorg en thuiszorg. En er is een High Care hospice met tien bedden.

Sanering

Ik had de eer en het genoegen om acht jaar lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Solis te zijn. In 2017 vierden we het 750-jarig bestaan, maar anders dan verwacht was het geen uitbundig feestjaar, omdat de zorgsector in die tijd forse bezuinigingen voor de kiezen kreeg. Voor het eerst in 750 jaar waren grootschalige sanering en personele krimp noodzakelijk met alle leed en pijn van dien. Dit terwijl Solis zich ten doel stelde om ouderen de Indian Summer van hun leven te bezorgen. Die acht jaar markeerden mijn meest betekenisvolle nevenfunctie.

Humanitaire ramp

De aanhoudende berichtgeving over de coronacrisis kreeg een zorgelijke wending, toen bleek dat zich in verpleeghuizen een stille humanitaire ramp voltrekt. Terwijl de opnames op de Intensive Care afdelingen van ziekenhuizen lijken te stabiliseren, zitten 120.000 ouderen anno 2020 letterlijk opgesloten in hun verpleeghuizen. Daarvan heeft maar liefst veertig procent te maken met Covid-19. Bij sommige zorginstellingen is de helft van de dementerende ouderen in eenzaamheid en stilte overleden, nu familieleden en bezoekers sinds 20 maart immers niet meer welkom zijn. En tot overmaat van ramp is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel. Van landelijke lockdown naar lokale lockup!

 

Vergeet niet dat we het hebben over de generatie, die misschien nog de Eerste Wereldoorlog, maar zeker de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt. Sommigen zaten in het verzet en anderen hielpen onderduikers met gevaar voor eigen leven. Het was de generatie, die 75 jaar geleden het geluk en de euforie van de Bevrijding mochten proeven. De wederopbouwgeneratie, die aan de wieg stond van de Europese Unie en het Nederland anno nu met ons wereldberoemde sociale stelsel. Diezelfde generatie loopt nu tegen het levensbedreigende Covid-19 aan, om vervolgens – verstoken van dierbaren – in eenzaamheid en stilte te sterven.

Naastenliefde

Een zorginstelling, die meer dan 750 jaar bestaat, heeft alle grote epidemieën door bacterie- en virusbesmettingen aan den lijve meegemaakt. Van polio, pokken en pest in de Middeleeuwen tot tuberculose en tyfus. Evenals epidemieën zoals de Spaanse, Aziatische en Hongkonggriep, HIV en Sars CoV. Maar betrokken professionals stonden gelukkig eeuwenlang garant voor naastenliefde en High Carezorg voor de hulpbehoevende en zieke medemens, tot en met de allerlaatste fase van het leven.

 

De bekende hofjes uit de tijd van de gasthuizen waren zo gek nog niet. Maar dan gebouwd naar de huidige tijd in de vorm van innovatief High Care noaberschap in hofjes rondom het verpleegcentrum met healing garden. We moeten dan wel solidair zijn en samen bereid zijn om tijd, energie en middelen in de High Carezorg van onze ouderen te steken.

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 200409
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
Zorggroep Noordwest Veluwe

Wat de zorg nodig heeft, is servant leadership

Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft Servant Leadership, een praktische methode voor het dienend én verbindend leiderschap, duurzaam ingepast. Een gesprek met Rinus van den Berge.

prof. Ellen Kampman van WUR

De Healing Gardens van WUR

In Nederland heeft prof. Ellen Kampman van de Wageningen Universiteit & Research een pilotproject Healing Gardens voor patiënten uitgevoerd.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?