HARRY WEBERS | Nederland Waterland | duurzame evolutie

Watermanagement | Evolutiegids

14 augustus 2022 | Harry Webers | Hanzegids

Nederland Waterland, let op u saeck! 

De historie en tradities van onze Lage Landen en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stoere verhalen over de eeuwigdurende strijd tegen het water, het ontstaan van de polders (en ons poldermodel) en Hollands Glorie als handels- en zeemacht in de Gouden Eeuw inspireren al eeuwenlang mensen wereldwijd.

Nederland is wereldwijd na de Verenigde Staten de tweede exporteur van agro en food. De handel staat ook centraal in het spraakmakende rapport ‘Nederland Handelsland’ (2003) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en andere samenwerkingspartners hebben in de afgelopen jaren het marketing- en brandingconcept HollandCity (2014) ontwikkeld, uitgewerkt en internationaal gepromoot. Het betreft tien thematische Holland Stories, stuk voor stuk ‘bijzondere verhalen die verbinden en inspireren’. De verhalen verbinden betekenisvolle en populaire plekken tot routes in ons land zoals Nederland Waterland (een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel), Hanzesteden, Dutch Golden Age, Kastelen & Buitenplaatsen en Liberation Route. De verhalen vormen ook de basis van het landelijke beleid om het aantal internationale bezoekers en de vrijetijdseconomie te vergroten. Tenslotte zijn ze ook gekoppeld aan maatschappelijke opgaven en actuele uitdagingen.

Nederland op zijn best: so far so good!

De verhaallijn Nederland Waterland verbindt unieke watericonen zoals de Biesbosch, Afsluitdijk, Deltawerken en Giethoorn. Niet voor niets staat ons land internationaal als kampioen coastal management, hoogwaterbescherming en watermanagement op de kaart. Zo kwamen na de vernietigende orkaan Katrina Nederland Waterland, ons spraakmakende poldermodel en Nederlandse ingenieursbureaus samen in ‘The Dutch Approach’, die veelvuldig werd geroemd door de toenmalige Amerikaanse president Obama: so far, so good!

De verhaallijn Hanzesteden verbindt zeven trotse Hanzesteden aan de IJssel en twee aan het IJsselmeer met hun acht eeuwen oude historie en welvaart. Het dichtslibben van de IJssel, de opkomst van nationale staten en de Verenigde Oost-Indische Compagnie  maakten dat het oude Hanzeverbond steeds meer onder druk kwam te staan en in 1669 officieel ophield te bestaan. Maar de Nederlandse Hanzesteden aan de IJssel en het IJsselmeer zijn nog steeds verbonden door het water, ondernemerschap en ze werken al meer dan 25 jaar aan gemeenschappelijke ambities op het gebied van toerisme en recreatie.

Zo organiseren ze samen het Hanzejaar 2023: so far, so good!

Het zal niemand ontgaan zijn, dat Europa op dit moment te maken heeft met extreme droogte. De zomer van 2022 hoort nu al bij de 5% droogste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. De gevolgen van de extreme droogte zijn duidelijk zichtbaar in de Europese rivieren en regio’s. Inmiddels heeft tweederde van de Europese Unie te kampen met (extreme) droogteproblemen, en die lijken voorlopig aan te houden. Voor de handel over het water zijn de huidige waterstanden een economische ramp. In Duitsland zijn verzonken Hungersteine in de Elbe, Spree en Rijn weer zichtbaar, die extreem lage waterstanden markeren. De Hungerstein in de Noord-Tsjechische plaats Deccín laat dit treffend zien: “Wenn Du mich siehst dann weine”. Ook de waterstand in de IJssel bij Deventer is historisch laag en de monding van Schipbeek – in de Hanzeperiode een belangrijke verbinding naar het achterland – is drooggevallen.

De Hanzesteden aan de IJssel zouden onder de huidige
omstandigheden niet lang kunnen bestaan: so far, NOT so good!

Het jaar 2022 gaat het recordjaar 1976 en het eveneens droge jaar 2018 achterna. Sinds 3 augustus heeft Nederland officieel een watertekort, omdat de vraag naar water groter is dan de aanvoer via rivieren en regenval. Onze Deltacommissaris Peter Glas sprak onlangs de legendarische woorden: “Nat wordt natter, droog wordt droger en warm warmer. Het vraagt om een nieuw evenwicht“. De risico’s en negatieve gevolgen van het watertekort zijn groot en desastreus voor de scheepvaart (transport van grond- en delfstoffen en goederen), natuur, landbouw en voedselproductie, bossen (risico van bosbranden), energievoorziening (kolentransport en hydropower), industrie en energiecentrales (koelwatergebruik), (funderingen van) gebouwen, kwaliteit van onze dijken, bodem(daling) en de drinkwaterproductie: so far, NOT so good!

Behalve een groot waterkwantiteitsprobleem heeft Nederland ook al jaren een fiks probleem op het gebied van de waterkwaliteit, omdat ons oppervlaktewater op veel plekken niet voldoet aan de fysisch-chemische, biologische en ecologische eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is sinds het jaar 2000 van kracht en het jaar 2027 is het peiljaar voor de waterkwaliteit van onze 745 meren, plassen, rivieren en kanalen. Nederland heeft in Brussel niet alleen een slecht stikstofverhaal, maar ook slecht KRW-verhaal. Als boeren al niet moeten stoppen vanwege de stikstofproblematiek, dan is het wel wegens de droogteproblematiek en/of de KRW-problematiek: so far, NOT so good!

Naast de ronkende Holland Story ‘Nederland Waterland’ hebben we helaas ook te maken met een groeiend aantal actuele bodem- en waterproblemen. In ‘Het Nieuwe Verhaal van Nederland’ kan niemand om de actuele problemen van Nederland heen en dan met name de verstrekkende gevolgen van de droogteproblematiek, stikstofproblematiek en KRW-problematiek.

Es ist alles zum Weinen.

Om samen creatieve en toekomstbestendige oplossingen te kunnen bedenken, zullen we onze eeuwenlange kennis en ervaring op het gebied van polderen, handel en management nog hard nodig hebben. Een nieuw evenwicht vraagt om een daadkrachtige en effectieve nieuwe aanpak: The New Dutch Approach!

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers
AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 220813
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
watertransitie1

Pleit voor duurzame watertransitie

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een tekort of een overschot is. Maar is onze aanpak nog de juiste of moet het roer om?

Watereconomie: klimaatverandering zal het waterprobleem verergeren

Van waterstress tot evolutionair waterbewustzijn

Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties woont in 2030 de helft tot twee derde van de wereldbevolking in gebieden met waterstress. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?