HARRY WEBERS | van Brexit naar de Hanze | view

Innovatieve handelsgeest van de Hanze

2 januari 2019 | Harry Webers | Hanzegids

Van Hanzepaper naar Hanzepep[p]er

Over een kwartaal staat B-Day voor de deur en zal duidelijk zijn hoe het Verenigd Koninkrijk (VK) vorm en inhoud geeft aan de Brexit en wat dit betekent voor de overige 27 EU-landen.

Het is evident dat de Brexit vergaande gevolgen heeft voor Nederland, nu het Verenigd Koninkrijk (9 %) na Duitsland (23 %) en België (10 %) ons belangrijkste exportland is. De Brexit heeft invloed op handelsstromen, grens- en douaneformaliteiten en invoerkosten. Maar onder het motto ‘regeren is vooruitzien’ heeft de Nederlandse overheid zich hierop tijdig en terdege voorbereid.

Zo nam Minister van Financiën Wobke Hoekstra het initiatief om nieuwe Europese bondgenoten te zoeken en te verenigen. Hij concentreerde zich op ‘de noordelijke acht’, die naast ons land bestaan uit Ierland, Denemarken, Finland, Zweden, Estland, Letland en Litouwen. Samen vormen ze met 50 miljoen inwoners een goed tegenwicht tegen de Frans-Duitse as. In maart 2018 was de Hanze-alliantie een feit, ook wel Hanzeliga, Hanzeverbond, Hanzelanden, Hanzegroep en Hanzecoalitie genoemd. Eind 2018 hebben zich Tsjechië en Slowakije met samen 16 miljoen inwoners bij de Hanzealliantie gevoegd. Voor de behandeling van de Italiaanse ontwerpbegroting hebben de tien (Hanze)ministers van Financiën een Hanzepaper ter versterking van de Europese crisisstructuur ingediend. In dit document pleiten de tien landen voor een herstructureren van de staatsschuld van een land, voordat het aanspraak mag maken op het Europese noodfonds (ESM). Naar verluidt, heeft Duitsland enkele keren aan de (diner)tafel gezeten, Frankrijk wordt ook genoemd. Daarmee begint het langzaam maar zeker op een (h)echte Hanze 2.0 van de noordelijke EU-landen te lijken.

Medio december 2018 liet zich oud CPB-directeur Coen Teulings zich op de Expertpagina van Het Financieele Dagblad kritisch uit over het verzet van de Hanzegroep tegen een transferunie en over de trekkersrol van Hoekstra. De Hanzegroep zou meer baat hebben gehad bij een gezamenlijke begroting van de Eurozone en Hoekstra zou meer oog moeten hebben voor het Nederlandse exportbelang.

Begin 2003 publiceerde een commissie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onder voorzitterschap van prof.dr. Frank den Butter het spraakmakende rapport ‘Nederland Handelsland’. Haar analyse van vijf eeuwen Nederlandse handel laat zien dat er een aantal constanten zijn, zoals onze oriëntatie op Europa, onze positie als stapelmarkt en Europees distributiecentrum en het relatief grote aandeel van landbouwproducten en voedingsmiddelen.

Het begin van de Tachtigjarige Oorlog in 1568 veroorzaakte eerst een crisis in onze internationale handel, maar kort daarna ontwikkelde Amsterdam zich snel tot Europees handelscentrum. We kunnen onze vooraanstaande handelspositie (3,2 % wereldimport en 3,7 % export) bij de toenemende mondialisering en informatisering behouden door niet alleen goed te letten op het produceren van concurrerende goederen en diensten, maar door ook goed te letten op de (transactie)kosten van het drijven van handel als zodanig. Nederlanders blijken goed in staat om de transactiekosten te verlagen en om te profiteren van de mondiale verdeling van arbeid en productie. Dit DNA van Nederland Handelsland zal ons ook na de Brexit geen windeieren leggen.

Het is goed dat Coen Teulings ons waarschuwt: een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Maar bedenk ook dat Koningin Elisabeth I van Engeland in 1597 besloot om de Hanze uit Londen te verbannen. Dit was in beginsel slecht voor het Hanzeverbond, maar goed voor Amsterdam en de VOC die in 1602 werd opgericht. De komende Brexit zal aanvankelijk leiden tot een teruggang van onze internationale handel, maar ons handels-DNA is de basis voor nieuwe handelsroutes en handelsmogelijkheden. Aldus is het Hanze-initiatief van Wobke Hoekstra een kloeke zet op het internationale handelsschaakbord. En dan is zijn Hanzepaper als Hanzepep(p)er de opmaat voor meer internationale handel. Wedden dat het gaat lukken?

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 190102
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Wedt Nederland op het verkeerde paard?

29-12-18: Den Haag zet z’n kaarten op de Baltische staten, de Scandinavische EU-landen en Ierland, de ‘Hanzeliga’. Econoom Coen Teulings denkt dat het een gevaarlijk bondgenootschap is. “Het plaatst NL in een hoek van Europa waar niet ons belang ligt. Die Baltische staten zijn dwergstaten en ze liggen ver weg. Dat lijkt me geen serieus substituut voor warme betrekkingen met Duitsland, Frankrijk en Spanje.” Bron: Coen Teulings, hoogleraar UU.
Hanse First!

Plan B na Brexit: Hanse First!

hanze

Rijnlands denken en doen in de Hanze

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?