HARRY WEBERS | Hanzemakelaar tussen Noord en Zuid | view

Hanzemakelaar in coronatijden

4 april 2020 | Harry Webers | Hanzegids

Hanzemakelaar tussen Noord en Zuid

In de afgelopen jaren waren er regelmatig botsingen tussen de landen van Noord-Europa en die van Zuid-Europa. En Nederland als vertegenwoordiger van Noord-Europa speelde daarin vaak een grotere rol, dan je in eerste instantie zou verwachten gezien de omvang van het land en de bevolking. Enkele grote Europese kwesties zijn de begrotingsregels en -discipline (strak of net iets losser), netto en bruto betalingen, de Hanzeliga, de personele invulling van belangrijke Europese posten en de stikstofproblematiek. Maar er zijn ook kleinere kwesties, die vaak meer tussen landen spelen, zoals de pulsvisserij en het aandeelhouderschap van Air France-KLM. En nu dan ook de coronacrisis.

Italië en Spanje, waar de impact van de coronacrisis op de mensen, maatschappij en economie erg groot is, beschuldigden het rijke Nederland na opmerkingen van premier Rutte en minster Hoekstra van vrekkigheid en een gebrek aan empathie en Europese solidariteitszin. De politieke emoties liepen hoog op en onder de boze bevolking in Zuid-Europa groeide sterke anti-Nederland gevoelens.

Excuses

Inmiddels hebben minister-president Rutte en minister Hoekstra openlijk hun excuses aangeboden en zijn ze gestart met een groot charmeoffensief richting Zuid-Europa. Samen bedachten zij het Europese coronafonds. En ze voegden meteen daad bij het woord door een gift van maar liefst 1 miljard euro in het vooruitzicht te stellen voor het nieuwe fonds. Aldus probeert Nederland de geest weer in de fles te krijgen en de schade voor het imago en de economie te beperken. 

Deze kwestie  is een mooi voorbeeld van de alom bekende ‘dominee en koopman’. Wijzen met ons vingertje naar zuidelijke landen met een minder strakke begrotingsdiscipline in combinatie met het opportunisme van de koopman die handelskansen wil (blijven) benutten.

Sterk merk

Vanaf de Hanzetijd en vervolgens in de tijd van de Vereenigde Oostindische Compagnie en de West-Indische Compagnie heeft Nederland zich geprofileerd als een internationaal sterk merk en handelsland. Internationale handel bracht ons land niet alleen roem en rijkdom, maar ook maritieme macht. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft zelfs een rapport gewijd aan Nederland Handelsland (WRR, rapport nr. 66, 2003).

Marshallplan

Nu de Britten de Europese Unie langzaam maar zeker achter zich laten, worden de kaarten in Europa opnieuw geschud. Vanwege de coronacrisis hebben sommige Europese leiders al geroepen om een nieuw Marshallplan, maar dan dit keer betaald door de lidstaten zelf. Door te schakelen en openlijk ander gedrag te vertonen en vanwege het plan voor het Europese coronafonds heeft ons Kabinet stijlflexibiliteit en initiatief getoond. Nederland zou een goede makelaarsrol kunnen vervullen in het post-Brexit tijdperk door de samenwerking tussen Noord-Europa en Zuid-Europa structureel te verbeteren. Dan is het niet langer de Hanzeliga tegen, maar de Hanzeliga met het Zuiden, waarbij Europese verbinding, eenheid en solidariteit centraal staan. Het echte Europa, zoals het ooit op de tekentafels ontstond.

 

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 200404
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
Hanze-app in de Evolutiegids

Samen kracht opdoen met Corona-app én Hanze-app

De impact van de coronacrisis is ongekend en het einde nog niet in zicht. Tijd voor een Hanze-app?

Meer feminien leiderschap in de Evolutiegids

Liever meer feminien leiderschap in donkere tijden

Hanzegids Harry Webers leert lessen in de huidige coronacrisis en het thema leiderschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?