HARRY WEBERS | Hanzekracht

Stem op Hanzekracht | Evolutiegids

6 februari 2023 | Harry Webers | Hanzegids

Hanzekracht van Oost kan politiek veranderen

sociale evolutie bij De EvolutiegidsOp 15 maart 2023 zijn de vierjaarlijkse verkiezingen voor de twaalf Provinciale Staten én de algemene besturen van 21 waterschappen. Deze verkiezingen zijn hét moment om invloed te hebben met je stem. Zie Provinciale Staten als de Tweede Kamer van jouw provincie en het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) als jouw Kabinet. Maak dus het verschil tijdens de Provinciale Statenverkiezingen!

Kiezers kennen in het algemeen wel de leden van de Tweede Kamer, de ministers en staatssecretarissen. Maar met hun kennis over de leden van de Provinciale Staten (PS) of hun provinciebestuur is het in het algemeen minder goed gesteld. Niet voor niets liggen de legitimiteit en het voortbestaan van provincies en waterschappen (WS) met enige regelmaat onder het vergrootglas van de politiek en de kiezers.

 Voor de helft onbekend is voor de helft onbemind.

Naar verwachting zal het opkomstpercentage voor de komende verkiezingen net als in 2019 (56%) relatief laag zijn, de landelijke opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was daarentegen 78,7%. De opkomst onder jongeren is daarbij laag. Bij de PS-verkiezingen spelen de factor populariteit van de landelijke politieke partijen en de factor ‘onbekendheid’ een belangrijke rol.

De Provinciale Statenverkiezingen leven nog maar weinig onder Nederlanders. Uit het veldwerk en de peiling van marktonderzoeksbureau Ipsos van eind januari blijkt dat slechts 49% van de stemgerechtigde Nederlanders weet dat er PS-verkiezingen worden gehouden, slechts 16% heeft weet van de WS-verkiezingen. De waterschapsverkiezingen sneeuwen dus een beetje onder bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Volg de landelijke peilingen en
laten we er ons voordeel mee doen.

In de aanloop naar deze verkiezingen vliegen de online onderzoeken en peilingen van Ipsos, I&O Research, Peil.nl (Maurice de Hond) en Kantar Public de kiezers om de oren. De voorspellingen zijn in het algemeen niet eenduidig vanwege de verschillende peilmomenten. De actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen kunnen immers per peilmoment sterk verschillen en daarmee de voorspellingen sterk beïnvloeden. Denk aan de grote gevolgen van geopolitieke mondiale en Europese ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, handel en energie. Volgens Ipsos denkt tweederde van de kiezers dat het met ons land de verkeerde kant op gaat, de helft verwacht in 2023 zelfs een verslechtering van de economie.

Hanzestemmen zijn bepalend voor
Oost-Nederland en de Eerste Kamer.

De meest recente peilingen voorspellen, dat de VVD, D66 en CDA – vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen 2021 – fors zetels gaan verliezen, zelfs tot tien of iets meer zetels per partij. En dat met name BBB en JA21 fors meer zetels zullen krijgen. In mindere mate geldt dit ook voor GroenLinks, Partij van de Dieren en Volt, die niet in alle provincies meedoet. De PvdA en de CU blijven vrijwel even groot.

Maurice Hond voorspelde eind januari voor de politieke partijen PVV, BBB, JA21, FVD en BVNL samen een zetelscore van 25% tot 30%. In zijn tweet van 22 januari staat de kaart van Nederland met de grootste partijen. Daarop kleuren grote delen van Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland opvallend boerengroen. Het is dan ook logisch dat de schrik over de regio’s er goed in zit bij de grote landelijke partijen CDA, PvdA en VVD, die in twee decennia ruim de helft van hun aanhang hebben verloren.

Het aantal PS-leden wordt bepaald door het inwonertal per provincie. Zo worden op 15 maart 55 PS-leden in Gelderland gekozen en 47 in Overijssel. Net als Gelderland hebben Noord-Brabant, Noord-Holland én Zuid-Holland ieder 55 PS-leden. Gelderland en Overijssel vormen samen Landsdeel Oost en doen er met 17,8 % van het totaal aantal PS-leden in Nederland (570) dan ook toe. Daarom is het van groot belang dat de kiezers in Gelderland en Overijssel medio maart massaal gebruik gaan maken van hun stemrecht! Bovendien kiezen de leden van Provinciale Staten en de Kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen op 30 mei 2023 de 75 leden van de Eerste Kamer. Maar deze verkiezing gaat vrijwel volledig langs de kiezers heen.

Nu de polarisatie in de samenleving verder toeneemt,
komt het
nog meer aan op begrip en tolerantie,
elkaar wat gunnen en de krachten
bundelen.

Volgens de wekelijkse peiling van Maurice de Hond van eind januari levert de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU 7 van de huidige 32 zetels in de Eerste Kamer in. De combinatie van de PvdA en GroenLinks zou vrijwel gelijk blijven. Maar de grootste zetelverschuivingen zien we volgens hem bij BBB (van 0 naar 7 zetels), JA21 (van 0 naar 6), PVV (van 5 naar 9) en FVD (van 12 naar 3).

Gelderland en Overijssel werken als Landsdeel Oost op bestuurlijk en economisch gebied al jarenlang intensief samen en hebben deKracht van Oostwetenschappelijk laten onderzoeken. Bedenk dat Landsdeel Oost een krachtig (tegen)geluid kan laten horen, en beslist grote invloed kan uitoefenen op de wet- en regelgeving in ons land, zowel wat betreft nieuwe wetten en regels als minder wetten (deregulering). Dan neemt de Kracht van Oost alleen maar verder toe!

De kracht van
Oost als Hanzekracht van weleer.

Wanneer je zelf niet stemt voor jouw eigenbelang, dan stemt een ander wel voor zijn eigenbelang! Wanneer je zelf niet stemt voor nieuwe bestuurders, dan stemt een ander wel voor oude bestuurders! Wanneer je zelf niet stemt vanuit Hanzekracht, dan stemt een ander wel vanuit VOC-kracht!

Stem daarom op 15 maart (en 30 mei) voor Gelderland en Overijssel, maar ook voor Brede Welvaart in Nederland en voor Brede Welvaart in Europa!

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers
AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 230206
Harry Webers is SER-voorzitter Overijssel en Hanzegids in Oost-Nederland.
Hanzzejaar 2023 | Evolutiegids

Hanzejaar 2023:
What the H*nze?!

Onder de uitnodigende titel What the H*anze?! presenteert de gemeente Deventer het programma voor het feestelijke Hanzejaar 2023.

De ware wereld van World Economic Forum | Evolutiegids

Dit is de ware wereld van het
Wereld Economisch Forum

Het World Economic Forum zou een complot zijn van de elite die naar wereldheerschappij streeft. Wat is waar?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?