11 september 2018 | Harry Webers | Hanzegids

Hanzediversiteit heeft toegevoegde waarde

Dankzij een persoonlijke uitnodiging mocht ik op 10 september 2018 deelnemen aan het jaarevent van de Stichting Topvrouwen in het Rijksmuseum van Amsterdam. De slogan van dit topevent was Leaders, Come Out of Your Comfort Zone. Great Things Will Happen! Als een vrouw namelijk eenmaal de top bereikt, wordt het pas echt interessant.

Er waren ongeveer 250 deelnemers aanwezig op het jaarevent van de Stichting Topvrouwen. Het publiek was gelijkelijk (v/m) verdeeld. Ik heb hier veel inspirerende vrouwen met een interessant levensverhaal en dito loopbaan mogen ontmoeten. Professor Herminia Ibarra van INSEAD haalde ons uit de comfortzone met haar nieuwste boek Act like a leader, think like a leader. En als klap op de vuurpijl ondertekende minister Wopke Hoekstra als eerste het Manifest #Equality2020 voor meer gelijkwaardigheid in de Nederlandse bestuurskamers. Sieto de Leeuw, voorzitter ABU en lid dagelijks bestuur van werkgeversvereniging VNO-NCW, en topbestuurders Jolanda Lamse en David Knibbe, respectievelijk CFO en COO van PwC en CEO van Nationale-Nederlanden, steunden dit manifest op het podium publiekelijk.

De topvrouwen tijdens het jaarevent voelden zich gesterkt door het recente onderzoek van McKinsey Power of Parity. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt de Nederlandse economie (bbp) jaarlijks € 100 miljard kost. Intussen is het betreffende onderzoek openbaar, en daaruit blijkt dat we een extra impuls van € 114 miljard laten liggen. En bij volledige gelijkheid van vrouwen en mannen zelfs een impuls van € 221 miljard! Voorlopig scoort ons land het laagst van alle onderzochte West-Europese landen als het gaat om de aanwezigheid van vrouwen in het (top)management en techniek. Ook qua arbeidsuren en inkomen scoren Nederlandse vrouwen laag. Diversiteit in de zakenwereld is in Nederland dus nog ver te zoeken. Nederlandse ego-efficiency om van te balen!

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Nederland gaat namelijk ten opzichte van andere Europese landen veel efficiënter om met natuurlijke grondstoffen. Volgens Eurostat voegen wij de meeste waarde toe aan natuurlijk hulpbronnen zoals fossiele brandstof, metalen en ertsen. Het gaat om maar liefst € 4,44 per kilogram grondstof, waar het EU-gemiddelde € 2,20 is. Nederlandse eco-efficiency om trots op te zijn!

Als Nederland in staat is om het meest efficiënt om te gaan met natuurlijke grondstoffen, dan is het een gotspe dat ons land nog steeds niet in staat is om efficiënt om te gaan met ons menselijk (lees: vrouwelijk) kapitaal. De belangrijkste grondstof voor onze economie laten we onbenut liggen. Door voornoemde zaken te combineren, ontstaat er een bijzonder en hoopgevend perspectief voor de Hanze: diversiteit met eco-efficiency plus ego-efficiency!

Economisch gezien is ons menselijk kapitaal immers een belangrijke productiefactor. En in tijden van economische groei, waarbij de krapte op onze arbeidsmarkt in meerdere sectoren ernstige vormen begint aan te nemen, is het zelfs de allerbelangrijkste productiefactor.

Gelukkig zijn onze economische regio’s zich hier terdege van bewust. Niets voor niets heeft de regio Zwolle in augustus 2018 een ambitieuze Human Capital Agenda 2019 – 2022 gelanceerd. En evenzo heeft de Cleantech Regio in de Stedendriehoek een ambitieuze Cleantech Agenda 2019 – 2023 opgesteld, waarin Human Capital een van de topthema’s is. Onze regio’s zetten weliswaar vaart achter Human Capital, maar ze  laten nog wel extra kansen liggen: Hanzediversiteit!

Met het oude Hanzeverbond en het Rijnlandse model in onze genen kan mannelijk leiderschap met feminiene competenties én meer vrouwelijk leiderschap het economische en ecologische verschil maken. Ten slotte gaat het om de WEvolutie en niet alleen om de HEvolutie of de SHEvolutie.

En wanneer de vitaliteit van onze economie toeneemt, dan vertaalt zich dat in positieve zin naar meer welzijn en welvaart als gevolg van beter onderwijs, betere ouderenzorg, meer kunst en cultuur en meer spiritualiteit. Laten we daarom kiezen voor Hanzediversiteit. Dat biedt enorme toegevoegde waarde waar geen gezond mens (man of vrouw) op tegen kan zijn!

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 180911
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
Esther-Mirjam Sent is hoogleraar Economie aan Radboud Universiteit Nijmegen.

Vrouwelijke toppers zijn en blijven nodig!

Prof. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pleit voor een grotere diversiteit binnen de top van organisaties. Een gesprek met een inspirerende senator in de Eerste Kamer.

Sisterhood

Sisterhood, stille kernkracht van de economie

De vrouwenbeweging wil de vrijheidsstrijd voortzetten, maar bovenal wil de vrouw gerespecteerd worden voor haar waarde(n)volle inbreng in de economie en maatschappij.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?