HARRY WEBERS | Hanze Internationaal 2018 | view

7 juli 2018 | Harry Webers | Hanzegids

Hanze Internationaal 2018: Fit for the future

In het kader van de Hanze Internationaal was Rostock dit jaar gastheer om de Hanzenaren te ontvangen. Ieder jaar organiseert een van de aangesloten Hanzesteden een internationale bijeenkomst voor alle Hanzeleden. In 2017 was Kampen van 15 tot en met 18 juni de gastheer van de Hanzedagen. Nu mocht Rostock in de deelstaat Mecklenburg Vorpommern in Oost-Duitsland de thuishaven zijn. Ik was erbij.

Aan de monding van de Warnow in het noordoosten van Duitsland in de deelstaat Mecklenburg Vorpommers ligt Hanzestad Rostock. Van 21 tot 24 juni 2018 was Rostock de thuishaven voor de Internationale Hanzedagen. De Internationale Hanzedagen vormen een bijzonder fenomeen met allerlei verschillende invalshoeken. Cultuur, muziek, historie, nostalgie en scheepvaart zijn de elementen die in de hele stad terugkomen. In 1356 werden in deze Duitse Hanzestad al eerder de Hanzedagen georganiseerd en wel voor het eerst in de geschiedenis van de Hanze. Naar verluidt, namen er 119 Hanzesteden voor de 38e keer uit 16 landen deel en waren er in totaal 400.000 bezoekers.

Stadsrechten
Rostock kreeg in 1218 stadsrechten (Lübisches Stadtrecht) en in juni werd het 800-jarig bestaan in vrijheid en geborgenheid gevierd. In de 13e/14e eeuw waren Rostock, Lübeck, Strasund en Wismar rijke Hanzesteden, die een centrale rol speelden in de Oostzeehandel. De Oostzee werd namelijk gezien als de Middellandse Zee van het Noorden. De handel leidde tot economische groei en maatschappelijke voorspoed. In 1410 telde de stad maar liefst 14.000 inwoners: Amsterdam telde in die tijd slechts 3.000 inwoners!

Eerste universiteit
In 1419 werd in Rostock de eerste universiteit van Noord-Duitsland opgericht en volgend jaar wordt het 600-jarig bestaan gevierd. Onze oudste universiteit Leiden dateert van 1575. Overigens blijkt dat de geschiedenis zich herhaalt: 600 jaar was er immers een groot tekort aan religieuzen, vaklieden en artsen. De onderwijsbehoefte, die hiermee gepaard ging, leidde tot de oprichting van de universiteit met als motto Traditio et Innovatio. Wetenschap, economie (handel) en groei gaan hier hand in hand en thans spreekt men met trots over de Hanze- en Universiteitsstad Rostock.

Cultuurtoerisme
Voor de Tweede Wereldoorlog stond Rostock bekend om haar scheepswerven en vliegtuigindustrie en telde de stad 128.000 inwoners. Tijdens WO II voerden de geallieerden zware bombardementen uit en daalde het inwonertal naar 69.000. Na WO II is de stad in haar oude glorie hersteld en steeg het inwonertal tot 206.000. Dankzij de historie en de unieke ligging is Rostock een toeristische destinatie. De bruto jaaromzet in Rostock en Warnemünde (met stadstrand) is een half miljard euro, waarbij de accenten liggen op stad- en cultuurtoerisme, haven/maritiem (cruiseschepen, Hanse Sail), natuur (achterland) en wellness/gezondheid. Rostock is Fit for the Future!

Rijk
Rostock is een historische en rijke Hanzestad. Als bezoeker herken je de typisch baksteengotiek, die zo kenmerkend is voor de architectuur in de Hanzetijd. En je voelt de nauwe verwantschap met het ontstaan en de cultuurhistorie van onze Hanzesteden aan de IJssel, die ook konden groeien en bloeien dankzij de grenzeloze vrijhandel in Noordwest Europa. Daarvoor waren feitelijk mkb-ondernemerschap, creativiteit, innoverend vermogen en duurzame internationale netwerken de belangrijkste succesfactoren.

Handelsvolume
Het gezamenlijke handelsvolume van Nederland en Duitsland bedraagt 163 miljard per jaar (2016). Het handelszwaartepunt ligt op Noordrijn-Westfalen (31%). De handel met Mecklenburg Vorpommern steekt hiertegen met slechts 0.008 % schril af. MKB Deventer, met 1.200 leden de allergrootste mkb van Nederland, zag dan ook kansen voor handel met Rostock en tekende een samenwerkingsovereenkomst met het Unternehmerverband Rostock – Mittleres Mecklenburg.

Hanzegeschiedenis
We kunnen veel leren van 800 jaar Hanzegeschiedenis, 600 jaar universiteitsgeschiedenis, de politieke dictatuur in de DDR en de grote wereldoorlogen, maar we kunnen ook leren dat de Hanzesteden en Hanzeregio’s belangrijke inspiratiebronnen voor de toekomst zijn gebleven. In die zin vormen het gedachtegoed van de Hanze en de Hanzelanden goede kiemen voor een sterke economie en een duurzame toekomst. Want het mkb-ondernemerschap, het innoverend en creatieve vermogen en de duurzame internationale netwerken van de Hanze bieden nog steeds een uitstekende basis voor internationale handel. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen en doen we onderling goede zaken. In de internationale samenwerking binnen de Hanze gaan wetenschap, economie (handel) en evolutie immers hand in hand. Niet alleen Traditio et Innovatio, maar ook samen Fit for the Future!

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 180707
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
waterspecial1

Waterspecial

Onze waterspecial gaat in op het leven in en op het water, klimaatverandering, vervuiling, conflicten, innovaties, economie, watermanagement en over overleven.

frankdenbutter

Wees ’n rentmeester, wees Rijnlands

Voor tekst en uitleg over de wisselwerking tussen ecologie en economie hebben wij Frank den Butter benaderd, die hoogleraar Algemene Economie is aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?