HARRY WEBERS | Hanze-handel | view

3 december 2019 | Harry Webers | Hanzegids

Nicolaas met Hanze en Boris zonder Nicolaas

sociale evolutie bij De EvolutiegidsCOLUMN – Het is weer december, tijd voor beschouwing over de onverwachte relatie tussen Sinterklaas als beschermheilige van de handel en het belang van de Hanze. Hanzegids Harry Webers laat hierop zijn licht schijnen…

Nicolaas van Myra werd in ca. 280 in Patara geboren en hij stierf op 6 december 342 (of 352) in Myra in het zuidwesten van het huidige Turkije. Als wonderdoener met bovenmenselijke krachten is hij na zijn dood heilig verklaard. Sint Nicolaas werd de volksheilige van de goede gaven, en na de heilige Maria het meest geliefd. Hij is de beschermheilige van schippers, scheepsbouwers, kooplieden, graanhandelaars, wijnhandelaars, kinderen en bankiers. Maar ook van havensteden zoals Kampen en Amsterdam, dat drie Nicolaaskerken kent. En van Rusland, waar tsaren naar Sint Nicolaas zijn vernoemd.

Verering
De verering van Sint Nicolaas verspreidde zich via de Griekse en Russische kerk. In 1087 werden zijn stoffelijke resten door schippers naar het Bari in Italië gebracht, hetgeen de legenden over zijn leven en wonderen voedde. Vanaf de tiende eeuw nam ook zijn verering in noordwest Europa een grote vlucht, onder meer in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Daarbij speelden de opkomst en de groei van de internationale handel een belangrijke rol, met een centrale rol voor het succesvolle Hanzeverbond (1356 – 1669) van 200 handelssteden rond de Oostzee en de Noordzee. 

Sinterklaas-wandeling
Hein te Riele, directeur van de VVV Deventer en organisator van grote evenementen, schreef de lezenswaardige ‘Sinterklaas Stadswandeling’. Het was een Sinterklaascadeau van de Stichting Deventer 2008 voor alle Deventenaren. De wandeling verbindt de geschiedenis en legenden van Sint Nicolaas met bijzondere (Hanze)verhalen en plekken in de stad. Zoals de gevelsteen in de Bergstraat, die herinnert aan de rijkssubsidie op 5 december 1967 voor de grootschalige renovatie van het middeleeuwse Bergkwartier, dit jaar weer het decor van het 29-ste Dickens Festijn. En de afbeelding van schutspatroon Sint Nicolaas op het gildebord van het Deventer kramersgilde uit 1635 in het oude stadhuis. Met in zijn rechterhand de weegschaal als symbool voor rechtvaardig (Hanze) koopmanschap.   

Hanzefonds
Hein te Riele  is ook de bedenker en secretaris van de Stichting Hanzefonds in Deventer, dat het ‘Hanze-DNA’ uitdraagt. En dat initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, wetenschap en duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke projecten stimuleert, en economie, kennisontwikkeling en innovatie bevordert. Goede gaven voor Hanzeprojecten, in de geest van Nicolaas van Myra.

Gebruiken
Dankzij Sint Nicolaas kennen wij Sinterklaasrituelen en -gebruiken zoals strooigoed en zijn zwarte Moorse knecht. Sinterklaasavond op 5 december is de vooravond van de sterftedag en de officiële feestdag van Nicolaas van Myra. Het Sinterklaasfeest werd eeuwenlang gezien als een ‘paaps’ kinderfeest, maar het is geleidelijk uitgegroeid tot een leuk feest voor het hele gezin.

Boris
De vraag is of er in het huidige Groot-Brittannië ook nog een leuk Sinterklaasfeest voor het hele gezin te vieren valt? De Britse premier Boris Johnson, die van een snelle Brexit zijn prioriteit heeft gemaakt, koerste lange tijd op de deadline van 31 oktober. Toen dit feitelijk onhaalbaar bleek, moest het Britse Lagerhuis op 29 oktober instemmen met vervroegde verkiezingen. Even ging het gerucht dat de verkiezingen op 5 december zouden plaatsvinden. Dat had dan een heel bijzondere pakjesavond kunnen worden. Maar het werd 12 december, een week na Sinterklaasavond: het zal dan waarschijnlijk niet minder guur, regenachtig en donker zijn. En misschien heerst er dan steeds een Sinterklaasstorm met windkracht 10, windstoten van 100 km per uur en economisch springtij. Ook voor Boris Johnson zal gelden: “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe ..!”

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 191203
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland.
ecoshop-ideeën van de Evolutiegids

Ecoshop-ideeën

Natuurlijk groener en vitaal leven. Dat doe je met onze shopping-ideeën. Omdat we zinvol verschil willen maken.

Hanzeboek Does Hanze!

Does Hanze!

De Hanze anno nu is nog steeds een sterk merk. Want deze unie evolueert en innoveert smart, met een wereldwijde missie.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?