HARRY WEBERS | HANSE FIRST! | view

5 maart 2019 | Harry Webers | Hanzegids

Plan B na Brexit: Hanse First!

Op 13 maart 1979 introduceerden de lidstaten van de Europese Gemeenschap de European Currency Unit (ECU), waarbij de munteenheden van de lidstaten naar rato van hun sterkte in een valutamandje werden samengevoegd. De ECU was een interne rekeneenheid, maar is nooit een wettig betaalmiddel geworden. Dat kan anders!

Onlangs tikte ik via een internetmarktplaats twee schitterende Hanse ECU’s op de kop: met op de ene zijde de namen van respectievelijk (Hanzesteden) Bremen en Wismar en op de andere zijde de opschriften Hanse ECU en Hanse 1293 – Maastricht 1993 met de afbeelding van een koggeschip. Deze munten of herdenkingspenningen roepen bij mij dierbare herinneringen op aan Maastricht 1992 en 1993.

Maar ik ga even terug in de tijd. Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht door twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap waaronder het Verenigde Koninkrijk ondertekend. Het verdrag bekrachtigde het besluit om de Europese Unie op te richten en de euro (EUR) in te voeren. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking en daarmee was de Europese Unie officieel een feit. In 2018 is het precies 25 jaar geleden dat de Europese lidstaten deze belangrijke stap naar de (monetaire) eenwording hebben gezet. 

Het duurde tot 1 januari 1999, voordat de voorloper van de euro, de ECU, werd vervangen door de euro. Het woord ECU is niet alleen de afkorting van European Currency Unit, maar refereert ook aan de écu (schild), een oude Franse munt. Alle ECU-munten zijn feitelijk meer penningen dan echte munten. De Europese Centrale Bank in Frankfurt stelde de waarde van de euro vast, en die was feitelijk gelijk aan de waarde van de ECU. In 2002 werd de euro ingevoerd in twaalf Europese lidstaten, die in beginsel voldeden aan de monetaire eisen van de Eurozone. De euro is nu een wettig betaalmiddel van de huidige lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie. En na de Amerikaanse dollar is de euro sinds de introductie in 2002 de meest verbreide internationale reservemunt. En nu wil het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stappen en ontketent daarmee een ware Brexodus.

Overigens vond al eerder een Brexit plaats. Londen was eeuwenlang een van de vier handelskantoren (‘kontoren’) van het internationale Hanzeverbond. In de 16e eeuw ontwikkelde Engeland zich onder leiding van Hendrik VIII en zijn dochter koningin Elisabeth I (1533 – 1603) tot een Europese grootmacht op het gebied van politiek, handel, economie en kunst. In 1597 besloot Elisabeth I om de Hanze uit Londen te verbannen om de economie van haar land te kunnen stimuleren.

Ruim vier eeuwen later blijkt de geschiedenis zich te herhalen. Na de Britse Lagerhuisverkiezingen in 2015 beloofde premier David Cameron een referendum over de het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De uitkomst in juni 2016 luidde zijn val in en de Brexit en de komst van premier Theresa May waren een feit. Nog dagelijks zijn er protestacties tegen de Brexit en het is onduidelijk wat die precies voor het Verenigd Koninkrijk en Europa gaan inhouden. Maar het is evident dat ieder weer zijns weegs dreigt te gaan. Alle goede Europese ambities en intenties ten spijt raakt het Europese politieke ideaal van een sterke economische en monetaire unie en een sterke gezamenlijke vrije markt 25 jaar na Maastricht helaas steeds verder uit beeld.

Door de huidige politieke constellatie en onbalans in Europa is het niet ondenkbaar dat het niet blijft bij een Brexit: in de afgelopen jaren vielen ook regelmatig het woord Grexit en Frexit. Ook kenmerkt de huidige tijd zich door het groeiende streven van regio’s naar meer autonomie en zelfs onafhankelijkheid. Calatonië, Corsica, Bretagne, Lobardije en Veneto zijn daar goede voorbeelden van. En zelfs regeringen van landen als Italië keren zich steeds meer af van de Europese Unie en het gedachtegoed van de EU.

Wanneer alle onrust en gedoe in het Westen (Verenigd Koninkrijk) en Zuid-Europa buiten beschouwing worden gelaten, dan blijft feitelijk het economisch schild (écu) van Noordwest-Europa over, de economische regio waar ooit het internationale Hanzeverbond floreerde. En wanneer de Europese Unie onverhoopt ter ziele gaat, dan kunnen we altijd nog terugvallen op plan B en twee sterke troeven uit het verleden: de Hanze en de ECU. Lang leve de Hanse ECU !

Noot: Het woord Hanse wordt internationaal gebruikt. In het Nederlands schrijven we Hanze.

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 190305
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Hanze-liga,
zo gek nog niet

09-03-19: Frits Bolkestein: ‘De Britten denken over veel zaken hetzelfde als wij. Met wie moeten we straks na de Brexit optrekken? We staan dan alleen tegenover Duitsland en Frankrijk. Men praat over die Hanze-liga en dat vind ik zo gek nog niet (economische alliantie van kleinere Noord-Europese landen, door Nederland geïnitieerd). Mits goed gespeeld, kan het een belangrijke factor zijn voor de vrijhandelsgezinde landen’. Bron: Trouw.

Wedt Nederland op het verkeerde paard?

29-12-18: Den Haag zet z’n kaarten op de Baltische staten, de Scandinavische EU-landen en Ierland, de ‘Hanzeliga’. Econoom Coen Teulings denkt dat het een gevaarlijk bondgenootschap is. “Het plaatst NL in een hoek van Europa waar niet ons belang ligt. Die Baltische staten zijn dwergstaten en ze liggen ver weg. Dat lijkt me geen serieus substituut voor warme betrekkingen met Duitsland, Frankrijk en Spanje.” Bron: Coen Teulings, hoogleraar UU.

Lees hier de reactie van Hanzegids Harry Webers

economie

Gedurfde ideeën voor nieuwe economie

Stel je voor dat je de mogelijkheid hebt om een nieuwe economie vorm te geven. Waarvoor zou jij kiezen?

purpose at work

Purpose@Work

Steeds meer mensen willen werken in een betekenisvol bedrijf.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?