HARRY WEBERS | feminien leiderschap | view

Meer feminien leiderschap in de Evolutiegids

4 april 2020 | Harry Webers | Hanzegids

Liever met feminien leiderschap door donkere tijden

Laatst hoorde ik op de radio dat het menselijk brein feitelijk niet is gemaakt om te managen. En dat we – afhankelijk van hoe ons brein in elkaar zit, zelf willen leiden of een ander willen volgen. En dat bracht mij bij de lessen van de huidige coronacrisis en het thema leiderschap.

Het is boeiend om te zien hoe landen en hun leiders omgaan met de grote gevolgen van de coronacrisis. En het is meteen ook schokkend om te zien, dat wereldleiders de coronacrisis misbruiken om het gevaar van coronabesmetting volledig te bagatelliseren, nationale belangen centraal te stellen en elkaar over en weer te beschuldigen van alles en nog wat. Waar de prioriteit zou moeten liggen bij onze zieken en kwetsbare ouderen, overbelaste professionals in onze vitale economische sectoren en bedrijven met continuïteitsproblemen wordt de coronacrisis aangegrepen voor zelfpromotie en ordinaire propaganda. Zo spelen wereldleiders niet alleen hoog spel met de mensheid en de volksgezondheid, maar ook met de wereldeconomie en de wereldorde.

Opvallend is dat voornoemd gedrag met name wordt getoond door mannelijke wereldleiders met een groot ego, die overtuigd zijn van hun eigen gelijk en kunnen, en die vooral op macht en materieel succes belust zijn. Van leiderschap op basis van macht is bekend, dat dit vaak gepaard gaat met verbaal en/of fysiek geweld en nepnieuws. Maar stoer en assertief masculien leiderschap draagt meestal ook niet bij aan goede ethische normen en waarden en aan een sociale en evenwichtige maatschappij. Helaas zit het brein van sommige mensen zo in elkaar, dat ze dit soort leiders graag willen volgen.

De tegenhanger van stoer en assertief masculien leiderschap is teder en betrokken feminien leiderschap, gericht op mensen en de kwaliteit van leven en het voortbestaan van de aarde. Maar ook gericht op geven, delen en nemen en op de lange(re) termijn. Dan gaat niet over macht, maar over aanzien en prestige. En ook niet over de schuldvraag, maar over hoe je samen tot effectieve en duurzame oplossingen voor mondiale problemen kunt bedenken. Feminien leiderschap zal met name mensen aanspreken, van wie het brein zo in elkaar zit dat ze graag het goede en het gemeenschappelijke willen volgen. En dan gaat het om het merendeel van de mensen.

Persoonlijk associeer ik masculien leiderschap meer met het Angelsaksische en feminien meer met het Rijnlandse Model. En als het – zoals nu – gaat om de mensheid en de volksgezondheid, en om de wereldeconomie en de wereldorde dan zou minder masculien en meer feminien wel eens tot verrassend andere en gemeenschappelijke oplossingen kunnen leiden.

Wil de nieuwe feminiene wereldleider opstaan! 

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 200404
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
Hanze-app in de Evolutiegids

Samen kracht opdoen met Corona-app én Hanze-app

De impact van de coronacrisis is ongekend en het einde nog niet in zicht. Tijd voor een Hanze-app?

coronavirus1

Plusdenken van de Hanze in coronatijden

Hanzegids Harry Webers ziet Hanzelichtpuntjes ondanks de coronacrisis.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?