HARRY WEBERS | #DOESHANZE | view

Doe eens Hanze!

5 maart 2019 | Harry Webers | Hanzegids

Fleur-op, #DOESHANZE !

sociale evolutie bij De EvolutiegidsBegin maart lanceerde de Stichting Ideële Reclame (SIRE) haar landelijke campagne #DOESLIEF. Het is een beschavings- en fatsoensoffensief, dat is gericht tegen onaardig, onbeschoft, hufterig en horkerig gedrag in ons sociale gedrag en onze sociale media.

Volgens een recent SIRE-onderzoek vindt zeventig procent van de bevolking, dat we steeds minder aardig voor elkaar zijn. Dit sluit aan bij eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waaruit blijkt dat veel mensen vinden dat het de verkeerde kant op gaat met onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt zelfs al jaren statistieken over respectloos gedrag bij. Overigens blijkt uit de CBS-statistieken dat respectloos gedrag in de afgelopen jaren langzaam maar zeker is afgenomen. De nieuwe SIRE-campagne kan een impuls in de goede richting geven en ervoor gaan zorgen dat we ons minder onaardig en minder respectloos naar elkaar gedragen.

Iedereen kent wel impliciete en expliciete voorbeelden van onfatsoenlijk en respectloos gedrag zoals scheldpartijen en vloeken, bumperkleven, verbale en fysieke agressie jegens hulpverleners en winkelpersoneel en pesten. Of haatmails, intimidaties en bedreigingen op de sociale media. Tot framing in de landelijke politiek toe. Hoe meer de deur van de sociale media open wordt gezet, hoe asocialer wij ons blijkbaar gedragen en hoe lager onze drempels van fatsoen en onderling respect. Dit vraagt om nieuwe sociale gedragsregels, en dan helpen alle beetjes zoals de SIRE-campagne.

Maar we zien ook dat onze samenleving steeds meer polariseert met alle risico’s en negatieve gevolgen voor ons sociale gedrag en communicatie van dien. In onze verzorgingsstaat worden bestaande maatschappelijke tegenstellingen groter en ontstaan ook nieuwe tegenstellingen zoals: jong versus oud, volk versus elite, arm versus rijk, platteland versus stad, laagopgeleid versus hoogopgeleid, niet-westers versus westers en allochtoon versus autochtoon. Deze tegenstellingen houden menigeen bezig en waren zelfs het centrale thema tijdens het Jaarcongres 2017 van het Trendbureau Overijssel. Dit Trendbureau ziet (nieuwe) tegenstellingen zelfs als een van de meest urgente problemen van deze tijd.  

Behalve de campagne #DOESLIEF zou SIRE ook een tweede campagne kunnen starten, namelijk #DOESHANZE. In de huidige marktdynamiek van Angelsaksisch denken en doen (van Brexit tot Trump) zou de campagne #DOESHANZE beslist niet misstaan.

Hanzewaarden gaan niet alleen over lef, ondernemerschap, samenwerking en verbinding, maar ook over burgerzin, gemeenschapszin en noaberschap. In de Hanzesteden werd enerzijds goed verdiend, maar anderzijds werd er ook royaal geïnvesteerd in elkaar op het gebied van onderwijs, gezondheid en zorg (ouderen-, weduwen- en wezenzorg), kunst en cultuur en spiritualiteit. De oude Hanzewaarden zijn feitelijk wat thans de alom geprezen Rijnlandse waarden zijn: dit als de grote tegenhanger van de Angelsaksische waarden.

SIRE zou haar tweede campagne #DOESHANZE vooral moeten richten tegen de polarisatie en tegen maatschappelijke tegenstellingen. En zo’n campagne is beslist niet kansloos, omdat alle mensen immers sociale wezens zijn, die altijd zoeken naar waardering en respect, genegenheid, vertrouwen en liefde: en de ultieme sociale climax is dan noaberschap. Van Pleur-op naar Fleur-op: #DOESHANZE en zeg het met bloemen (en een smiley). Socialer kunnen we het niet maken.

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 190305
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland.
oud en jong verbinden

Zinvol verschil maken is ageless

Vroeger leerde je in de kerk hoe je zinvol kon leven. Wat geeft jouw leven nu betekenis?

prof. Ellen Kampman van WUR

Healing Gardens

Prof. Ellen Kampman van de Wageningen Universiteit & Research wil meer onderzoek naar Healing Gardens voor kankerpatiënten.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?