HAROLD STEVENS | zielzorg | spirituele evolutie

zielzorg in De Evolutiegids

10 november 2021 | Harold Stevens | Preventiegids

Als je naar de fluistering van je ziel luistert, verdwijnt het duister

gids voor spirituele evolutieIedereen ervaart wel eens gevoelens van angst, rouw, liefdesverdriet of vergelijkbare emoties. En de kans is groot dat je (onbewust) afleiding zoekt om deze emotionele pijn niet te hoeven voelen. Met dit artikel doe ik een poging om je bewust te maken van het enorme belang van zielzorg en heling van geestelijke verwondingen.

Oude wijsheid leert ons dat de fysieke wereld een afgeleide is van de geestelijke (‘Zo boven zo beneden’, aldus profeet van de oudheid Hermes Trismegistus). Voorzichtig is deze wijsheid nu ook door de kwantumfysica herontdekt. De komst van de kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet en maakt ons ook nieuwsgierig, en spreekt een bijna bovenmenselijke taal dat alles trilling en energie is.

Als dit waar is, kan de oorsprong van ongeluk en tegenspoed, de oorsprong van de ervaring van levensbelasting, van een fysiek probleem dan mogelijk verborgen liggen in de geestelijke wereld?

Willen we een fysiek probleem aanpakken, dan zouden we dus vooral de geestelijke componenten moeten onderzoeken. Welke geestelijke verwonding ligt er aan de basis van een fysieke verwonding? Wat mij betreft zou men zich in de geneeskunde op beiden moeten richten. Dán kunnen we met recht spreken van heelkunde.

Als je luistert naar je ziel, dan hoeft die niet zo te schreeuwen.

De heling van een geestelijke verwonding is echter wel van een gehéél andere orde dan die van een fysieke verwonding. Hier draait het om de omgang met en verwerking van emoties en gevoelens, zoals verzet en overgave, schuld en boete, veroordeling en vergeving. Maar zeer zeker óók over aandacht voor de enorme impact van verwaarloosde zielsverwondingen uit vorige generaties die het nageslacht lijken te blijven belasten. Want hoe zit dat precies?

Wanneer ik mijn clienten de vraag stel wat een plant, bloem of boom nodig heeft om te kunnen bloeien en groeien, dan noemen zij steevast water en zonlicht. Bij wat navragen wordt ook zorg, warmte en uiteindelijk voeding genoemd. En hoe bereikt die voeding de plant? “Via zijn wortels.”

En wat gebeurt er als ik de plant ontdoe van zijn wortels?

“..dan gaat ie dood..” Het is een metafoor die ik in de praktijk vaak gebruik om het belang aan te tonen van het wortelstelsel van de mens. Want ook de mens heeft een wortelstelsel en wordt erdoor gevoed, al is dat niet zichtbaar. Het wortelstelsel van de mens wordt gevormd door zijn ouders en voorouders. En wanneer de verbinding met dit wortelstelsel onder druk komt te staan, wordt verbroken, beschadigd of verwond, dan heeft dit invloed op de ervaring van het leven van die mens.

De mens kan dan gebukt gaan onder tegenspoed.

Groei en bloei, ofwel de ervaring van een gelukkig, gezond en voorspoedig leven kan sterk samenhangen met de verbinding met en de algehele geestelijke gezondheid van dit wortelstelsel. Een goede verstandhouding, een goede verbinding met ouders en voorouders vormt daarbij een eerste belangrijke basis. Niet voor niets is één van de tien geboden die de oude wijzen aan ons hebben overgeleverd: ‘eert uw ouders’. Hierbij wil ik opmerken dat ouders/voorouders daarvoor dus niet in leven hoeven te zijn. Het wortelstelsel oefent zijn invloed namelijk uit op geestelijk niveau, dat vervolgens in de fysieke wereld tot uitdrukking komt. Het draait hier om de erkenning en verering. Om respect en eerbied voor de bron waaruit wij zijn voortgekomen en waaraan wij ons bestaan te danken hebben. Wat is het verschil dan tussen een fysieke en geestelijke verwonding?

En waarom nog aandacht besteden aan iets wat in het verleden in mijn soul family heeft plaatsgevonden?

Wel, een fysieke verwonding gaat mee het graf in en vormt geen belasting meer voor het nageslacht. Anders lijkt dit te gelden voor een geestelijke- of zielsverwonding. Een zielsverwonding is niet gebonden aan het lichaam, ze verdwijnt niet met het lichaam mee het graf in. Ze zal echter als een belasting boven de familielijn gaan hangen. Je zou kunnen zeggen dat de verwonding spiritueel blijft voortbestaan en in de familiecloud wordt opgeslagen. Het is onverwerkte pijn en verdriet, die een belasting blijft vormen voor het nageslacht. Een soort vloek die op de familielijn gaat drukken. Deze verwonding ettert daar vrolijk door. Met als gevolg dat de malaise binnen een familie bij iedere nieuwe generatie kinderen toe lijkt te nemen.

Huilen = helen.

Niet alle kinderen uit het nageslacht lijken er gevoelig voor te zijn, maar een bepaald type mensenkind neemt onbewust die zielspijn over. Dit kan zich vervolgens gaan uiten in afwijkend gedrag, ziekte, conflicten en algehele tegenspoed. Deze lijdende kinderen zijn naar mijn mening (naast hun vader of moeder) potentiële verlossers en zijn in staat om deze zielsverwondingen schoon te huilen. Want huilen is helen. De ouder(s) en het kind zijn zich hier echter totaal niet van bewust. En in onze wanhoop slepen wij deze kinderen van de ene specialist naar de andere, hopende op een diagnose die een verklaring (maar veelal geen oplossing, of slechts een tijdelijke) biedt.

Dat kinderen zeer sterk reageren op datgene wat zich in de ouder(s) afspeelt, is een constatering die ik later ook terugvond in het werk van Jung en meer recent in het werk van Bruce Lipton (celbioloog): Jung analyseerde o.a. de droom van een kind en meende dat deze beelden de innerlijke conflicten van ouders van het kind reflecteerde. Ook hij concludeerde dat kinderen in hun problematische gedrag vaak de innerlijke conflicten van de ouders uitwerkten. Bruce Lipton wijdt er in zijn bestseller ‘De biologie van de Overtuiging’ een heel hoofdstuk aan: ‘Conscious Parenting: Parents as Genetic Engineers’. Lees ook eens het boek ‘Geestkunde’ van Freek van Leeuwen en het interview van de Evolutiegids met Freek: onschuldig lijden om de ander tot onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf te brengen.

Citaat uit De droom van Ha’adam, H. Stevens, 2019, pag. 88, Uitgeverij van Warven

Voor nu ligt onze focus in onze werkelijkheid voornamelijk op genezing van het fysieke lichaam en zoeken we naar oplossingen. Logisch, want een lichaam is tastbaar en zichtbaar. De geest is dat niet. Met medicatie, pleisters en verband lappen we de patiënt weer op. Daaromheen heeft zich een hele industrie ontwikkeld. Maar die puur fysieke en symptomatische aanpak zal langzaam maar zeker plaatsmaken voor integrale heling. We zien dit nu al gebeuren. Het aantal zieke mensen in onze wereld neemt, ondanks de enorme toename van investeringen en vele miljarden omzet in de farmacie (van 437 biljoen in 2012 naar 1,4 triljoen in 2021), alleen maar toe. Ziekte is big business geworden. In Nederland bijvoorbeeld zijn 10 miljoen van de 17 miljoen mensen chronisch ziek.

Ja, ouder en ziek worden we gemiddeld nog wel, maar hoe zit het met de kwaliteit van leven?

Als we de verborgen kennis uit de oude religieuze- en wijsheidsgeschriften herontdekken, dan leren we dat de fysieke wereld een afspiegeling is van de geestelijke wereld. Zo lezen we in het eerste boek van het Oude Testament (Genesis) dat de eerst geschapene, de Ha’Adam, een afbeelding was van het goddelijke. Heling van de geest zou vooraf moeten gaan aan heling van het fysieke. Willen we onze fysieke wereld beter maken, laten we dan integrale gezondheidszorg toepassen, in samenhang met preventie, fysieke en geestelijke zorg en welzijnszorg. Laten we daarbij de ziel weer de plek, de erkenning en de ruimte geven, die zij voortdurend in ons nastreeft. Opdat Haar licht het duister in onze huidige wereld mag verdrijven.

Harold Stevens in De Evolutiegids
AUTEUR HAROLD STEVENS | ©EVOLUTIEGIDS | 211110
Preventiegids Harold Stevens is psychosociaal therapeut, trainer en coach
voor de vitaliteit en het welzijn van de mens.
verantwoordelijk ouderschap bij de Evolutiegids

Ouderschap als verantwoord evolutiepad

Als het gaat om preventie, met als doel een gezonde, liefdevolle samenleving, dan begint dat bij het kind.

Freek van Leeuwen in de Evolutiegids

Ieder mens kan zichzelf realiseren

Freek van Leeuwen vormt met zijn boeken en website een brug tussen de materiële en de geestelijke wereld en zou eigenlijk beter een geestkundig psycholoog genoemd kunnen worden.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?