HAROLD STEVENS | rel[ief] | sociale evolutie

19 februari 2021 | Harold Stevens | Preventiegids
Rel(ief)?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsHet is een natuurlijke wetmatigheid: spanning kan niet oneindig toenemen. Vroeg of laat ontlaadt deze zich. Vroeg of laat volgt ontspanning. In de natuur zien we dat terug in de bliksem en de daaropvolgende explosie als gevolg van een te hoog opgelopen spanning tussen twee polen.

Iedereen was geschrokken en onder de indruk van de rellen die vorige maand uitbraken. Explosieve beelden, extreme uitspattingen van agressie en geweld. Goedkeuren kunnen we dat uiteraard niet. Het ‘hoort’ niet in onze samenleving. Maar wanneer de spanningen binnen een samenleving oplopen en er geen ruimte is voor natuurlijke ontlading, dan groeit het verzet, de weerstand evenredig mee. In die zin is ontlading dus een heel natuurlijke en ‘gezonde’ reactie. Wanneer de spanning té hoog oploopt en de mogelijkheid tot ontlading wordt onderdrukt, kunnen daaruit uiteindelijk véél grotere gevaren voortkomen. Ik begrijp dat dit een gevaarlijke stelling is, maar wel eentje waar bestuurders zich mijns inziens gedurende een crisis als deze van bewust zouden moeten zijn.

Ontlading
In een gezonde samenleving is er doorgaans voldoende ruimte voor ontlading. We kunnen uitbundig uit ons dak gaan op feestjes, of met carnaval. We kunnen juichen of schreeuwen bij sportwedstrijden en raken zo onze spanningen kwijt. Zo ook door te sporten. Maar zeker ook de traditionele viering van de jaarwisseling, waarbij we het oude knallend achter ons laten en het nieuwe feestend tegemoet treden. Het afsteken van vuurwerk is een van oorsprong oosterse traditie om gevaar af te wenden en boze geesten en demonen te verjagen.

Wilhelm Reich
Maar laten we ook de onderdrukking van de mogelijkheid tot seksuele ontlading niet onderschatten. Ook díe staat onder druk. Zeker nu bij onze jeugd. Zij kunnen en mogen onder de huidige omstandigheden elkaar amper nog fysiek ontmoeten.

De Psychoanalyticus Wilhelm Reich (vroegere leerling van Freud) had daar een heel interessante theorie over opgesteld. Hij stelde dat psychische stoornissen en het uitbreken van de vernietigende wereldoorlogen in Europa het gevolg waren van de sterke onderdrukking van seksuele verlangens. Er werd door de sociale instellingen geen verschil gemaakt tussen gezonde en ongezonde seksualiteit: seksualiteit was vies, onwenselijk en strafbaar. In zijn boek ‘The functions of the Orgasm” beschrijft Reich onder andere hoe en waarom de onderdrukking van gezonde seksualiteit uiteindelijk leidt tot uitdrukking in agressie, ziekte, oorlog, sadisme, opkomst van dictators etc” (Geciteerd uit De Droom van Ha’adam, Uitgeverij van Warven).

Druk van de ketel
Willen we rellen of andere vormen van agressieve ontlading voorkomen, dan zullen we een manier moeten bedenken om mensen de gelegenheid te geven de opgebouwde spanningen weg te laten vloeien. Als we te lang wachten, gaat het vanzelf knallen. Voor nu is (door de recente rellen) de druk even van de ketel. Maar we kunnen erop wachten dat opgebouwde lading uiteindelijk toch weer een uitweg zoekt. Dit is een natuurwet. De mens kan zich daar zeker tegen verzetten, maar zal uiteindelijk tot overgave worden gedwongen. Vanuit dit perspectief kunnen relschoppers worden gezien als het werktuig dat door deze natuurwet wordt geactiveerd om de balans binnen de samenleving te herstellen.

Een lans breken voor jongeren én relschoppers
Ik zou daarom graag een lans breken voor de jongeren. Óók voor de relschoppers. Nogmaals, ik keur het gedrag af en het veroorzaakt veel leed. Maar zij zijn het, overigens sámen met onze handhavers (want ook zij spelen hierin een belangrijke rol, denk o.a. aan de inzet (en seksuele symboliek! van wapenstok en waterkanon) die nu de noodzakelijke ontlading hebben verzorgd en daarmee mogelijk (en voorlopig) erger hebben voorkomen.

Voorzichtig met oordelen
Ja, dit is een héél andere, systemische manier van kijken naar wat er zich in onze werkelijkheid afspeelt. We hebben snel ons oordeel klaar, maar missen het inzicht in het grotere plaatje. Daarnaast hebben we te maken met verschillende persoonlijkheden. Daarbij kunnen we niet zomaar stellen dat de ene persoonlijkheid beter is dan de ander*. We hebben als mens op het gebied van persoonlijke ontwikkeling nog aardig wat stappen te zetten om tot een evenwichtigere samenleving te komen. Maar die evolutionaire ontwikkeling is gelukkig wel gaande.

Balans en rust
Laten we er lessen uit trekken door die noodzakelijke ontlading toe te staan en ze tijdens een crisis te reguleren. Laat de mensen sporten, laat ze feesten, laat ze knallen en tijdelijk even uit hun dak gaan. Luister naar onze jongeren en neem ze serieus. Opdat onze samenleving niet nog verder polariseert maar juist haar balans en rust weer snel mag terugvinden.

*”Volgens geestkundige Freek van Leeuwen is de instelling van jezelf als menselijke geest de richting waarheen je de werkzaamheid van je geestelijke vermogens leidt: naar je binnen- of naar de buitenwereld. Deze instellingswijze is een van de kenmerken van je persoonlijkheid. Een belangrijk punt in de geestelijke ontwikkeling van jezelf als de persoon, de menselijke geest, is het bewerken van een evenwicht tussen beide instellingen. In een evenwichtige persoonlijkheid is er niet alleen een evenwicht tussen denken en voelen, en tussen waarnemen en willen, maar evengoed tussen de in- en uitgekeerde instelling.

Zolang je je van de gelijkwaardigheid van deze persoonlijkheidseigenschappen nog niet bewust bent en je daardoor ook niet inziet dat de inhouden van je binnenwereld – je gedachten, gevoelens, levensbeschouwing, kennis, geheugen – even belangrijk zijn als je bezit in de wereld en je plaats in de gemeenschap, kun je de uitgekeerde instelling vereenzelvigen met de begrippen ‘het lagere ik’, ‘het ego’, enzovoorts, en je ingekeerde instelling met ‘het hogere zelf’, ‘het Zelf’, etcetera. Het ego wordt dan gekenmerkt door heb- en heerszucht, door wedijver en hoogmoed; het Zelf wordt gekenmerkt door het streven naar geestelijke ontwikkeling en zelfverwerkelijking.” Bron: Freek van Leeuwen.

Harold Stevens in De Evolutiegids
AUTEUR HAROLD STEVENS | ©EVOLUTIEGIDS | 210219
Harold Stevens is auteur, psychosociaal therapeut, trainer en coach
voor de vitaliteit en het welzijn van de mens.
Freek van Leeuwen in de Evolutiegids

Ieder mens kan zichzelf realiseren

Freek van Leeuwen vormt met zijn boeken en website een brug tussen de materiële en de geestelijke wereld en zou eigenlijk beter een geestkundig psycholoog genoemd kunnen worden.

Harold Stevens van PreventieTeam

Happytivisme

Is het leven soms gewone pech? Of zit er toch meer achter? Happytivist Harold Stevens schijnt er zijn licht op.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?