HAROLD STEVENS | quality time | view

quality time met familie in de Evolutiegids

2 augustus 2020 | Harold Stevens Preventiegids
Op zoek naar quality time en bezinning

sociale evolutie bij De EvolutiegidsIn de huidige westerse wereld leven we in de illusie dat het leven beheersbaar en voorspelbaar is. Want onvoorspelbaarheid, daar heeft een mens per definitie moeite mee. En dat het leven onvoorspelbaar ís én blijft, dat heeft de geschiedenis ons wel duidelijk gemaakt.

Het leven is een aaneenschakeling van veranderingen. In die wereld van veranderingen zoekt de mens steevast naar houvast en naar veiligheid. De mens wil het liefst voorbereid zijn op z’n toekomst en wil niet verrast worden. Niet voor niets proberen wetenschappers dan ook onze natuur en realiteit te doorgronden en deze vast te leggen in wetten en formules. Op deze manier wordt het gedrag van onze natuur voorspelbaar en kunnen we er als mensheid ons voordeel mee doen.

Voorspelbaarheid biedt ons een gevoel van veiligheid. Juist daarom zijn ritme en regelmaat voor ieder mens van groot belang. Want wanneer ritme en regelmaat wegvallen, ontstaat er een crisis. Denk maar eens aan ons hart.

Feesten
Gelukkig biedt onze natuur een stuk veiligheid in de vorm van ritmische afwisselingen. Zo wéten we dat na de nacht de zon gewoon weer op komt. Gebaseerd op die natuur hebben we de kalender ingevoerd en rijkelijk gevuld met jaarlijks terugkerende tradities en rituelen. We vieren samen verjaardagen, sluiten samen het jaar af en luiden met feestelijke rituelen luidruchtig het nieuwe jaar in. Zo vieren we gezamenlijk in verbondenheid allerlei feesten die al dan niet horen bij een specifiek geloof. Al deze feesten, al deze vastgelegde en vastgestelde momenten die zich jaarlijks herhalen hebben een gemene deler: deze zorgen voor ritme en regelmaat in ons leven, voor voorspelbaarheid én onderlinge verbinding.

Sinterklaasfeest
Het vervagen van deze vaste patronen, structuren en grenzen in onze samenleving kan daardoor gemakkelijk tot sociale onrust leiden. Het afschaffen van feesten, het aanpassen of vervagen van tradities en rituelen doet iets met mensen. Hen wordt iets wezenlijks ontnomen: namelijk veiligheid en verbondenheid. De crisis omtrent het jaarlijks terugkerend Sinterklaasfeest is volgens mij hierop gebaseerd. Als geen ander erkennen de tegenstanders in hun verzet de waarde van veiligheid en verbondenheid. Zij verwijzen tenslotte naar (oude) pijn uit de tijd van de slavernij en van racisme; de pijn van afgescheidenheid en onveiligheid. Dit zijn echter precies de tegenpolen van verbinding en veiligheid: precies die waarden die voor- én tegenstanders samen juist zo koesteren. Feitelijk verlangen beide partijen dus naar hetzelfde. Wederzijds begrip voor elkaars gevoelens zal de polariteit opheffen en daarmee de spanning laten wegvloeien. Een oplossing (het loslaten van de tegenstellingen) volgt dan uiteindelijk vanzelf.

Impasse
Vanuit dit spiritueel perspectief zouden beiden partijen meer begrip moeten kunnen opbrengen voor elkaar. Want in de kern verlangt ieder mens naar zekerheid en verbondenheid.  De tegenstanders die het feest associëren met het ontnemen van (hun) veiligheid en verbondenheid, dreigen dit nu op hun beurt de voorstanders te ontnemen. Ziehier de impasse. Dat dit conflict juist nú zo heftig oplaait, is ook helemaal niet zo verwonderlijk; we leven immers in een tijd van grote onzekerheid. Onze zekerheden staan door de Covid-19 pandemie en de regeringsmaatregelen onder grote druk.

Schone schijn
We zijn inmiddels aardig verstrikt geraakt in onze 24/7-economie en we rennen vrijwel ongestructureerd en opgejaagd door ons eigen toedoen door het leven. Velen kunnen thuis werken waardoor de grens tussen werk en privé gemakkelijk vervaagt. Nieuwe technologie verschaft ons toegang tot alles en iedereen op welk tijdstip we maar willen. Structuur en regelmaat worden langzaam maar zeker tenietgedaan en dus groeit een nieuwe behoefte aan houvast. Uiteindelijk gaan we op zoek naar  alternatieve zekerheden en verbindingen. Die menen we te vinden in de virtuele, online wereld die ons langzaam maar zeker van elkaar en van het ware  leven doet vervreemden. Hier ontmoeten we elkaar met het idee dat we veilig zijn, omdat we alleen onze mooie en dierbare herinneringen met elkaar delen. Er ontstaat een schijnwerkelijkheid waardoor we de realiteit van het leven uit het oog dreigen te verliezen. We scrollen eindeloos door Facebook, Twitter of Instagram of volgen video na video. Steeds zijn we naarstig op zoek naar afleiding die ons voor even de onvoorspelbaarheid van het leven doet vergeten. En we denken er ieder moment uit te kunnen stappen zonder sporen achter te laten.

Quality time
Het leven is te mooi om zomaar te verspillen. Maar we leven echter in angst omdat we geen houvast meer hebben. Willen we het leven in relatieve veiligheid en verbondenheid beleven , dan zijn structuur en regelmaat, het behoud van tradities en rituelen van groot belang. Laat ons in naam van een gelukkige en gezonde samenleving er daarom voor zorgen dat we onze tradities en rituelen, uiteraard met respect voor elkaars gevoelens, in ere houden. Laat de zondag bijvoorbeeld weer eens een wekelijks terugkerende rustdag zijn. Winkels op slot, gras-, zaag-, boor-, snoei- en bladzuigmachines blijven in de schuur. Een dag in de week RUST, waarbij we quality time en tijd voor bezinning reserveren voor gezin en familie. Dát geeft betekenis aan het leven en brengt onze samenleving tot rust!

Harold Stevens in De Evolutiegids
AUTEUR HAROLD STEVENS | ©EVOLUTIEGIDS | 200802
Harold Stevens is auteur, psychosociaal therapeut, trainer en coach
voor de vitaliteit en het welzijn van de mens.
Versterk immuunsysteem in de Evolutiegids

Versterk je immuunsysteem!

Ons lichaam is een groot wonder. Dat geldt eveneens voor ons immuunsysteem. Maar hoe doet het immuunsysteem dat precies?

Geluksmanager in de Evolutiegids

Heb jij al een geluksmanager op je werk?

Tien jaar geleden ontstond het idee van een geluksmanager en nu is het de gewoonste zaak van de wereld.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?