HAROLD STEVENS | Ontwerp je paradijstuin zelf | spirituele evolutie

Ontwerp je paradijs in De Evolutiegids

25 juli 2021 | Harold Stevens | Preventiegids
Ontwerp je paradijstuin gewoon zelf

gids voor spirituele evolutieHet is heel menselijk: het zoeken naar een schuldige, een zondebok voor de ellende die we als mens meemaken. Het gaat zo in iedere crisis, dat leert de geschiedenis. Met de toename van de ellende, groeit de honger naar een schuldige.

Maar met het zoeken naar een schuldige ontwijken en vermijden we de confrontatie met ons zelf. Het is pijnlijk voor de mens om zich te realiseren dat de crisis daarbuiten een afspiegeling is van de crisis daarbinnen. De buitenwereld reflecteert de binnenwereld. Oftewel, zo boven zo beneden. Het is oude kennis, oude wijsheid, die door de mythische wijze Hermes Trismegistus ooit op schrift zou zijn gesteld:  de ‘Tabula Smaragdina’. Het is een van de invloedrijkste werken binnen de hermetische traditie. Maar de blik naar binnen richten is een flinke uitdaging. Daar is veel moed voor nodig.

De Tuin van Eden
Het verhaal over het bestaan van een paradijs, de zogenaamde Tuin van Eden, heeft zijn weg gevonden in de heilige boeken van grote wereldreligies als het jodendom, christendom en de Islam. Wie het verhaal kent zal zich bewust zijn van de consequentie wanneer de mens geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn keuzes, voor zijn eigen leven. Het leidde volgens de Bijbel tot de verbanning van de mens uit het paradijs, tot de val in de stof.

Want God had Adam gewaarschuwd niet van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Zolang Adam dat niet deed zou hij in het paradijs verblijven. De vrouw werd echter verleid door de slang en gaf er ook wat van aan haar man. Toen God Adam vervolgens ter verantwoording riep en vroeg waarom hij er tóch van had gegeten, wees deze naar de vrouw… en de vrouw wees vervolgens naar de slang..

‘En nadat ge onderkend had dat ge gezondigd had en afgedwaald was, hebt ge geprobeerd anderen met u in uw zonde te betrekken en de schuld op anderen te werpen.

Maar dat gaat niet aan! De schuld moet alleen diegene treffen die schuld verdiend heeft. Alleen hij is zondig die de zonde begaan heeft. Tracht daarom uw zonden en fouten te herstellen, want daar ge uit vrije wil vervallen zijt tot de droevige staat waarin ge nu verkeert, zult ge daaraan ook slechts door uw eigen vrije wil kunnen ontkomen.’

Uit: ‘Vermaning van de Ziel’, Hermes Trismegistus. blz. 61.

Verantwoordelijkheid nemen voor álles
Het nemen van de verantwoordelijkheid van het eigen leven, om van daaruit gelukzaligheid te kunnen gaan ervaren: dat is volgens de Kabbalah (Zie ‘
The secret of the snake and the garden of Eden’) de boodschap achter het verhaal dat zich afspeelt in de ‘Tuin van Eden’ in Gen. 3. Door verantwoordelijkheid te nemen voor álles wat zich in mijn werkelijkheid voor doet, loop ik de weg terug naar het geluk, terug naar het paradijs. Terug naar de Tuin van Eden.

Polarisatie
Die val in de stof, het vastzitten in een stugge, materiele wereld gericht op consumptie en productie, waarbij we welhaast tot slaaf zijn geworden van onze eigen technologische ontwikkelingen, de ‘ingewikkeldheid’ waarin we als mensheid zijn terecht gekomen, lijkt nu in deze tijd actueler dan ooit. Groepen mensen komen tegenover elkaar te staan, de polarisatie onder de bevolking neemt toe. Social distancing dreigt te escaleren waardoor mensen elkaar letterlijk en figuurlijk uit het oog lijken te verliezen en verder van elkaar af komen te staan.

Liefde en warmte
Hoe komen we hier weer uit? Hoe vinden we elkaar weer. Hoe lopen we gezamenlijk de weg terug naar het paradijs?

Door verantwoordelijkheid te nemen. Door de weg naar binnen in te slaan en daar de eigen innerlijke angst en duisternis, de eigen innerlijke crisis onder ogen durven zien. Door te stoppen met het wijzen naar de ander. Door te stoppen met elkaar veroordelen en te zoeken naar een zondebok.

Laat ons streven naar vereniging, naar verbroedering in plaats van verzet. Laten we elkaar de hand reiken in plaats van afstand houden. Een betere wereld begint altijd bij jezelf en daar kun je vandaag al mee beginnen. Kijk in de spiegel, lach en zeg eens iets liefs tegen jezelf. Jij bent het waard. Bel een dierbare naaste op en spreek je dankbaarheid uit voor zijn of haar aanwezigheid in jouw leven. Wees lief voor jezelf en van daaruit lief voor de ander. Want alleen liefde en warmte doet ‘vaste stof’ smelten.

Harold Stevens in De Evolutiegids
AUTEUR HAROLD STEVENS | ©EVOLUTIEGIDS | 210725
Harold Stevens is auteur, psychosociaal therapeut, trainer en coach
voor de vitaliteit en het welzijn van de mens.
Gij zult vitaal blijven in De Evolutiegids

Gij zult vitaal blijven

We lijden meer en meer aan chronische ziektes. Preventie is ver te zoeken. Vinden we dat wel normaal?

Woke-trend in de Evolutiegids

Woke, een stok om mee te slaan

Wat moeten we met het morele signaal en terreur-woord Woke?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?