HAROLD STEVENS | oorlog buiten én binnen | vitale evolutie

oorlog binnen | Evolutiegids

27 oktober 2022 | Harold Stevens | Preventiegids

Buiten is het oorlog, maar binnen ook

Oorlog (ontbinding van de orde: chaos) ontstaat in een verzwakt systeem, net zoals een ontsteking of een andere ziekte zich in een verzwakt lichaam manifesteert. En nu is die ziekte in de vorm van oorlog in de Oekraine en een nucleaire dreiging dichtbij gekomen en zijn we ongerust. De natuur is verzwakt, de mens is verzwakt, de wereld is verzwakt. Chaos, ook wel verval, ligt op de loer en komt steeds dichterbij. Systemen staan onder enorme druk en op instorten. We zien dat op dit moment terug in alle lagen van onze werkelijkheid.

De mens is geneigd de werkelijkheid te zien als iets universeels en iets dat volledig losstaat van het individu. Wanneer we ons niet verbonden voelen, ontkennen we ook gemakkelijker onze verantwoordelijkheid. We zien confronterende gebeurtenissen in de door ons ervaren werkelijkheid dan ook eerder als domme pech of toeval.

Er bestaan kwantumfysische experimenten, die aantonen dat ons bewustzijn en de ervaren of waargenomen werkelijkheid juist met elkaar zijn verstrengeld. Dit zou betekenen dat ik als mens verantwoordelijkheid draag voor de door mij ervaren werkelijkheid.

“Ik beschouw bewustzijn als iets fundamenteels.
Ik beschouw materie als een afgeleide van bewustzijn.
We kunnen niet achter het bewustzijn komen.
Alles waar we over praten, alles waarvan we denken
dat het bestaat, veronderstelt een bewustzijn.”

Kwantumfysicus Max Planck (1858-1947)

Met deze column probeer ik de lezer het conflict dat zich in Oekraine afspeelt of überhaupt enig ander conflict in onze werkelijkheid vanuit een esoterisch standpunt te beschouwen. Durf de oorlog buiten ons te zien als een weerspiegeling van de oorlog binnen ín ons.

Het ligt voor de hand om de Russen aan te wijzen als boosdoeners en de Oekraïners als slachtoffers, maar wanneer we de blik naar binnen richten, dan geldt de hermetische wet ‘Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten’. Dan schuilt er niet alleen een Oekraïner, maar óók een Rus of een Poetin in ieder van ons. Dit is misschien niet tof om te horen, maar zolang we blijven wijzen, ontkennen we wat er zich binnen in ons afspeelt. Willen we vrede in onze werkelijkheid bereiken, dan zullen we de blik mijns inziens óók naar binnen moeten richten en op zoek moeten gaan naar de Poetin in ons. De Poetin in ons proberen te herkennen, te begrijpen en de boodschap die hij voor mij heeft aan te nemen.

De uitdaging zit hem in de omarming van het kwaad, de pijn, de agressie en het ‘meer en meer en meer willen hebben ten koste van de ander’ in mij. En daar beste mensen, daar is heel veel moed voor nodig. Zolang ik me daar niet voor openstel, zal deze strijd zich in mijn werkelijkheid aan mij blijven opdringen.

Wees vredevol voor jezelf!

De Europese leiders, waaronder onze premier Mark Rutte, noemden de aanval een ongekende daad van agressie. Maar we vergeten even met welke agressie de Europese burgers door hun Europese leiders onder druk zijn gezet tijdens de coronapandemie. Poetin meent met zijn leger ook Oekraïne met dwang te kunnen ‘genezen’ van een infectie. En wat dacht je van de vaccinatieplicht en de lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk of China? De enige optie voor ongevaccineerden was het betalen van boetes, of het land uit te vluchten. Maar waar moesten zij naar toe? Of wat te denken van de Canadese premier Justin Trudeau die terug wilde grijpen op een speciale, nog nooit gebruikte noodwet om meer te kunnen doen tegen de hardnekkige truckersprotesten? Die werden als illegaal gezien en de vreedzame demonstranten werden weggezet als terroristen.

Wanneer zóveel mensen in opstand komen, als zóveel mensen in verzet gaan, dan is dat een duidelijk signaal dat er iets niet in orde is. Een echte leider zal zich dan moeten afvragen: Welke keuzes heb ik vanuit welke belangen gemaakt, waardoor zich dit probleem nu in mij land voordoet? Waar ben ik afgedwaald? Door dit zelfonderzoek neemt een leider verantwoordelijkheid voor zijn werkelijkheid. Pas dan zal het genezingsproces in gang worden gezet.

We zien dus wel de splinter in het oog van de ander,
maar zijn blind voor de balk in ons eigen oog.

Om de oorlog daarbuiten op te lossen, zullen we allereerst de oorlog binnen ín ons onder ogen moeten durven zien. Dát is de weg van zelfkennis, die ongemakkelijke weg naar binnen. Vrede op aarde begint bij vrede in de mens: de onvoorwaardelijke liefde voor mijn totale zelf, inclusief de duistere kant. Laat ons daar in deze duistere tijden eens wat meer bij stilstaan.

Harold Stevens in De Evolutiegids
AUTEUR HAROLD STEVENS | ©EVOLUTIEGIDS | 221027
Preventiegids Harold Stevens is psychosociaal therapeut, trainer en coach
voor de vitaliteit en het welzijn van de mens.
De lessen van Anne Frank | Evolutiegids

De vergeten lessen van Anne Frank en andere denkers

Staan de huidige verschillende crises in onze wereld op zichzelf, of houden ze mogelijk verband met elkaar? En wat is een ‘mens’ eigenlijk?

Zingeving | Evolutiegids

Maak zingeving mogelijk in je leven

Het boek ‘Zinvolle evolutie’ gaat om verschil maken met een hogere visie, minder ego en meer verbinding.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?