DOES HANZE | Smart Hanzenieuws | korte update

DOES HANZE!     INTRO     HANZENIEUWS      HANZEGROEN     HANZEMAKERS     HANZESPOTTER

Hanzenieuws

Hanzenieuws van De Evolutiegids

Smart
Hanzenieuws

Het nieuws over de Hanze gaat om integraal plusdenken en slimme WEvolutiekracht in de Hanze van Oost-Nederland en de Hanzeliga. De belangrijkste headlines over deze Smart Hanze hebben we voor jou op een rijtje gezet…

goedwonen

Het is goed wonen en werken in Oost-NL

01-12-19: In een omvangrijk onderzoek van Elsevier en bureau Louter is te zien dat het goed tot zeer goed wonen is in Oost-NL. Leidend is daarbij wat de gemiddelde Nederlander belangrijk vindt zoals zorg, onderwijs, winkels, vrije tijd, bereikbaarheid, natuurlijke omgeving, e.d.  In een kaart van bureau Louter worden de economiche toplocaties in Nederland genoemd. Zutphen staat met een 7,0 op de 110e plaats. Grote steden in de regio zoals Zwolle (8e) en Apeldoorn (23e) doen het veel beter, maar een studentenstad als Enschede scoort hetzelfde als Deventer en wel buiten de top 50.
NL in 2017 : 17.181.084 inwoners.
Smart Hanze (Gr, Fr, Dr., O, Gld en L) in 2017: 5.051.114.
Tot 2060 zal de bevolking van Nederland volgens het CBS groeien tot 18,2 miljoen inwoners.
lelylijn

Reizen we straks versneld naar Hanze Noord?

23-11-19: Het kabinet trekt extra geld uit voor verbetering van het spoornetwerk richting het noorden. De treinen moeten vanaf Breda via Rotterdam, Amsterdam-Zuid en Lelystad richting Leeuwarden en Groningen rijden. De Randstad slibt dicht en wonen wordt onbetaalbaar. Als een forens een uur in de trein zit ipv in de file, wordt wonen in Hanze Noord een optie om de volle Randstad te ontlasten. Win-win voor wonen, werken en toerisme. Helaas gaat de aanleg in NL niet zo snel. Bron: Trouw.
Mensen in evolutie

Nederland staat voor
keuzes of het wil of niet

14-11-19: De VS en China maken de dienst uit, een speelveld zonder regels. Ambassadeur Ed Kronenburg vindt dat NL niet moet wachten op EU-consensus maar gezamenlijkheid moet zoeken met gelijkgezinde landen (ook buiten de EU). Dan kom je niet direct uit bij de Hanzeliga, maar op oriëntatie op grotere landen. Ook CDA-senator Ben Knapen pleit daar al langere tijd voor. Bron: Volkskrant.
Geert Mak + Grote Verwachtingen

Terug naar de kern
van Europa?

30-10-19: In zijn nieuwe boek ‘Grote verwachtingen’ duidt Geert Mak de recente geschiedenis. ‘De EU heeft op den duur alleen een kans als we teruggaan naar een kern-Europa’, zegt Mak. Europa kan in de omvang die het nu heeft naar zijn idee nooit een sterke politieke eenheid worden. Daarvoor zijn de geschiedenissen te verschillend. Je kunt heel goed de gemeenschappelijke dingen samen regelen. Houd de rest dan onder dat comfortabele nationale en lokale niveau. Een federale overheid met zelfstandige staten. Bron: VN en Volkskrant.
waterstofregio in Noord-Nederland

Noord-Nederland wordt waterstofregio

17-10-19: Naar het model van Silicon Valley in de Amerikaanse staat Californië worden Groningen, Drenthe en Friesland Europese waterstofkoplopers. Daarmee heeft het Noorden zo’n twintig miljoen euro aan subsidie van de EU binnengehaald. Er is 90 miljoen nodig. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen. Overtollige ‘groene energie’ van bijvoorbeeld zonneparken of windparken kan omgezet worden in waterstof en daarna weer gebruikt worden als energiebron. Bron: Rijksoverheid.
vrijhandel

EU blok aan been voor
vrijhandel en innovatie

15-10-19: Brexit doet mkb pijn in Oost-NL. Zo’n 10 procent van het fruit in Verenigd Koninkrijk komt uit de Gelderse Betuwe. Maar Brexiteers zien buiten de EU kansen voor innovatie en vrijhandel. Belangrijkste is dat in de EU niets mag tenzij is opgeschreven dat het wel mag. Dit smoort innovatie en vrijhandel. De EU is daardoor niet competitief. Het is voor Oost-NL nodig om extra te investeren in de band met Duitsland en de Hanzeliga. Voor Harry Webers is duidelijk dat de oude Hanzewaarden een prima basis kunnen bieden om de huidige situatie in Europa om te buigen naar een toekomstbestendig economisch systeem in het noordwesten van Europa. Somber niet over de opstandige Britten. Het Rijnlandse model van samenwerking en noaberschap is socialer en duurzamer dan de Angelsaksische vechteconomie. Bron: Elsevier en Hallo Hanze.
Hanzemuseum Nederland

Hanzemuseum
in de IJsselvallei?

Hanzegids Harry Webers droomt van een Hanzemuseum in de IJsselvallei, als dependance van het Europees Hanzemuseum in Lübeck (Dld.). Een eigentijds en gezamenlijk museaal concept op basis van de museale collecties van de Hanzesteden aan de IJssel, de gerestaureerde en geconserveerde Kamper IJsselkogge, het nieuwe standaardwerk over koggen(bouw) van de Zwolse stadsarcheoloog Hemmy Clevis en Karel Vlierman, en uitwisseling met Lübeck. Noot Evolutiegids: Wellicht interessant om de evolutie van de Hanzeliga en de Hanze Industries en Business in NL hierin mee te nemen.

Perspectiefplan Hanzesteden 2020 – 2025

08-10-19: Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Zwolle hebben hun perspectief voor de Hanzesteden 2020-2025 gepresenteerd. In plaats van bestemmingspromotie is het nu tijd voor bestemmingsmanagement. De ambitie is dat iedere Hanzestedeling profiteert van toerisme: bewoners, bezoekers en bedrijven in de brede Hanzeregio. Bron: MarketingOost.
Hilde Palland met Hanzehoed

Maidenspeech Hilde Palland over de Hanze

04-09-19: Tweede Kamerlid Hilde Palland (met Hanzehoedje!) van het CDA vertelde in haar debuutrede of maidenspeech in de Tweede Kamer met trots over de Hanzestad Kampen, de Hanzewaarden (uit het ambitiedocument De Nieuwe Hanze van Harry Webers), De Nieuwe Hanze en het Rijnlandse Model. Om meerdere redenen interessant en leuk om te lezen. Lees speech…
Hanseatic League,

Hanzeliga, een mooi alternatief voor VK?

De Hanseatic League of Hanzeliga was ooit een van de meest succesvolle handelsallianties. Het ging om vrijheid om te handelen in plaats van vrijhandel. Bondskanselier Merkel beschreef de Hanze of Hansa ooit als een rolmodel voor de EU. Londen was nooit formeel een van de Hanzesteden, maar het was een cruciale schakel in de keten. Maar zou het, terwijl het VK zich voorbereidt op de Brexit, een model kunnen bieden voor handelsbanden in de komende jaren? Lees het hele verhaal van de BBC…
Does Hanze bij De Evolutiegids

Rutte sorteert voor met
Nieuwe Hanzeliga

19-07-19: Tijdens zijn bezoek aan Trump wees Mark Rutte erop dat NL een grotere voorvechter is van vrijhandel dan Frankrijk en Duitsland en dat hij met enkele andere EU-lidstaten – of je dat nu de New Hanseatic League noemt of hoe dan ook – dichter bij de Amerikaanse ideeën daarover staat. Bron: NRC.
Nieuwe Hanze

Stimulerende rol
van de Hanze

Juni 2019: Begonnen in 1980 in Zwolle is het Hanzeverbond in nog geen veertig jaar uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van meer dan 190 steden uit 16 landen. Opvallend is de toenemende belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor de Hanze als mogelijke schakel in economische contacten. Ook hierin speelt Nederland –  naast toeristische en culturele activiteiten – een stimulerende rol. Bron: Hallo Hanze.
Overijssel en de Nieuwe Hanze

Hoofdthema’s
Overijssel

12-06-19: De hoofdthema’s van de provincie Overijssel zijn: krachtige economie, goede bereikbaarheid, hitte, droogte en wateroverlast, energietransitie, aantrekkelijk wonen en ruimte, vitaal landelijk gebied en samenleven. Het belang van samenwerking groeit. Regionaal, nationaal én internationaal: met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen, onze buurprovincies, het Rijk, onze buurlanden en de EU. Bron: Coalitieakkoord 2019-2023.
Gelderse industrie steeds schoner

Hoofdthema’s Gelderland

03-06-19: De 5 hoofdthema’s in het coalitieakkoord zijn: Goed bestuur, veiligheid en handhaving; duurzaamheid, natuur, landschap en cultuurhistorie; leefbaarheid en wonen; economie en mobiliteit. Voor de realisering van alle ambities is 650 miljoen euro nodig. Na eerdere benoemingen van Nijmegen tot European Green Capital 2018 en Arnhem tot  European City of Sport 2018, mag de provincie Gelderland zich in 2019 European Entrepreneurial Region (EER) noemen.
Hanze-liga

Hanzeliga: meer
financiële stabiliteit

16-05-19: Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk verliest Nederland een belangrijke bondgenoot in de Europese Unie. De landen, waarvan de ministers van Financiën samenkomen, zijn voor een streng economisch beleid om zo de muntunie stabiel te houden. De liga is verder tegen een transferunie met uitgebreide geldstromen van rijkere landen naar armere landen. De Hanzelanden willen bovendien een kleinere Europese begroting, tegen de zin van de Fransen en Duitsers. Dat kan voor een tweedeling in de EU zorgen. Bron: NOS.
Hand in hand in De Evolutiegids

Laten we beter
samenwerken

28-04-19: Stichting Stimuland pleit voor meer samenwerking in Oost-Nederland. Gelderland en Overijssel regio-overstijgende uitdagingen. Bijvoorbeeld de omvang van de kenniseconomie, leefbaarheidsvraagstukken en bereikbaarheid. En in het Oosten staan we voor grote transities in de landbouw,  energievoorziening en klimaatdoelstellingen. En ook hier moeten we aan de slag met de Omgevingswet. De eerste stap is het vormen van een regiegroep voor Oost-Nederland, met een bestuurlijke vertegenwoordiger per regio en gelegenheidscoalities per thema. Bron: Stentor.
foodvalley2

Gelderland: Silicon Valley voor agrifood

20-03-19: De provincie Gelderland wil het wereldwijde centrum van innovatie in agri en food worden. Daarvoor wil het grote bedrijven naar de regio trekken. Daarvoor is Gelderland actief bezig om de onderzoeklocaties van grote bedrijven naar de provincie te halen. Vestigingen van Unilever, FrieslandCampina en Heinz zijn al een feit. Binnen 10 jaar moet het aantal R&D-bedrijven in Foodvalley verdrievoudigd zijn. Het technologie- en innovatiecentrum OnePlanet is daarvan een goed voorbeeld. Bron: Prov. Gelderland.
Watereconomie: klimaatverandering zal het waterprobleem verergeren

Miljoenenimpuls voor de Hanze

08-01-19: Met onder meer een internationale Hanzefietsroute, augmented reality en storytelling  de geschiedenis van veertien Hanzesteden wil de Euregio meer toeristen trekken en ondernemers hiervan laten meeprofiteren. Voor dit samenwerkingsproject komt 2 miljoen euro beschikbaar. De veertien binnen dit project samenwerkende Hanzesteden zijn: Zwolle, Kampen, Harderwijk, Deventer, Zutphen, Doesburg, Hasselt, Hattem, Elburg, Maasbommel en de Duitse partners Emmerich, Wesel, Kalkar en Neuss. Bron: De Stentor.
No Hanse without WEvolution

Uitbreiding
Hanze-alliantie

02-11-18: Minister van Financiën Wopke Hoekstra maakt bekend dat ook Tsjechië en Slowakije zich bij de Hanze-alliantie (zie hieronder) hebben aangesloten. Hij benadrukt dat de nauwe banden met België, Luxemburg en vooral Duitsland ‘cruciaal’ blijven. Hoekstra en premier Rutte hebben ook de banden met Parijs stevig aangehaald. Bron: Rijksoverheid.
circulaire economie

Grootste
circulaire regio

02-07-18: Meer dan 25 organisaties werken op initiatief van VNO-NCW, Kiemt en de Cleantech Regio samen aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland. Doel is om honderden projecten, gericht op CO2-reductie en vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, te gaan versnellen. Financiering gebeurt door bedrijven, banken en provincies. Daarnaast wordt met de Regiodeal gevraagd om financiering vanuit de regio-enveloppe van het kabinet. De regio’s in Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland doen mee. Bron: VNO-NCW.
economie

Bredere economie
in de Hanze

01-05-18: Het Hanzeverbond was eeuwen geleden een succesvolle organisatie voor het economisch handelsverkeer in Noord-Europa. Lange tijd was de Hanze niet veel meer dan nostalgie, maar de laatste jaren wordt de economische factor weer belangrijker. Er worden steeds meer activiteiten ontplooid om de Hanze naast toerisme een steeds bredere economische betekenis te geven. Bron: De Stentor.
euregio1

Hulp voor
grensregio’s?

22-04-18: Zes miljoen Nederlanders in de grensregio’s voelen zich niet altijd serieus genomen door Den Haag. Staatssecretaris Raymond Knops pleit onder meer voor beter taalonderwijs, erkenning van Nederlandse diploma’s en hulp voor werkzoekenden in de grensgebieden. Ook wil hij dat Den Haag regiobestuurders gaat steunen om meer voor elkaar te krijgen in Duitsland en België. Ook zegt hij tegen de grensregio’s: durf te experimenteren. Bron: AD.
alliantie

NL vormt alliantie met zeven landen

06-03-18: Acht landen willen een duidelijke stem laten horen nu de Europese regeringsleiders de komende maanden besluiten over de toekomst van de eurozone. De club van acht – Nederland, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Ierland, Zweden en Denemarken – vinden het hoog tijd om tegengas te geven tegen de Frans-Duitse as. De Hanzeliga benadrukt “verantwoordelijkheid en eigendom” van de lidstaten voor hun hervormingen en is bedoeld als een signaal dat er andere plaatsen zijn om naar te kijken in de Europese Unie.
Does Hanze!

Ambitie
Smart Hanze

01-11-15: De inschatting is dat heel Oost Nederland van Groningen tot Zuid-Limburg in de komende jaren te kampen krijgt met verdergaande economische krimp, vergrijzing en het vertrek van jongeren naar de Randstad. We moeten proactief aan de slag om de economie en de toekomstige werkgelegenheid veilig te stellen. De (verouderde) maak- en productiebedrijven moeten snel(ler) verduurzamen om de harde concurrentiestrijd niet te verliezen. Maar Smart Factories kunnen alleen goed gedijen met Smart Cities. Bron: ambitiedocument Harry Webers
wevolutie

Smart Hanze
in Oost-NL

In de Smart Hanze (de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg) zit slimme WEvolutiekracht. Macro-econoom Mathijs Bouman ziet het Hanzeland zelfs als een belangrijke politieke factor in Europa. De Smart Hanze richt zich op intensivering van de handel en op samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, energie en grondstoffen. Volgens de EU is in de grensregio langs de Europese binnengrenzen 8%  economische groei mogelijk.
Business Hanse, Europese pionier met Hanze-traditie

Hanse Business: eervolle handelaar in Europa

De Business Alliance HANSE in Herford (Dld), voorheen bekend als de HANSE van de Merchants, was een teken van kwaliteit, vertrouwen en billijkheid in handelsrelaties. De positieve karaktereigenschappen van deze ‘eervolle handelaar’, die zijn woord houdt en voor wie de respectabiliteit de basis is om zaken te doen, is onlosmakelijk verbonden met het merk HANZE. In tijden van globalisering, economische crisis en elektronisch dataverkeer is een terugkeer naar deze waarden van de HANZE een belangrijk gegeven voor het onderhouden van handelsrelaties. Bolsward, Deventer, Doesburg, Elburg, Groningen, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Maasbommel, Oldenzaal, Ommen, Roermond, Stavoren, Tiel, Venlo, Zutphen en Zwolle zijn bij de vereniging aangesloten.
Euregio verstevigt duurzame samenwerking

Regiodeal duurzaam verbinden

Op initiatief van VNO-NCW Midden, Stichting Kiemt en Cleantech Regio Stedendriehoek werken de regio’s in Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland sinds maart 2018 aan grootste circulaire regio. In deze regiodeal maken de organisaties met individuele bedrijven werk van het verduurzamen van hun businessmodel. Van verbruik naar gebruik en met minimale afwenteling op toekomstige generaties. Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Of het nu gaat om stedelijke regio’s of plattelandsregio’s: gestaag dringt het besef door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. 

Jongere verkast naar Randstad

Een beetje jammer is het wel: veel jongeren uit Oost-NL verkassen na het halen van hun diploma aan de hogeschool of universiteit naar de randstad voor een job. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De Smart Hanze Beweging wil de regio juist aantrekkelijker maken voor de jongere om in Oost-NL te blijven.

Al in de middeleeuwen waren de Nederlanden een belangrijk handelsland, maar dan met het centrum in het oosten: langs de Zuiderzee en de IJssel. Negen steden (Hasselt, Kampen, Elburg, Harderwijk, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg) waren onderdeel van één groot Hanze handelsverbond , dat uit honderden steden rondom de Oostzee bestond. 

Meer informatie over de Smart Hanze vind je hier: 

De Hanze toen

De Hanze heeft een magische klank, een klank van samenwerking, wederzijds vertrouwen, van individuele steden die zich ontplooiden en een internationaal handelsnetwerk dat van de 12e eeuw tot de 17e eeuw zijn weerga niet kende. De Hanze is nooit officieel opgericht. Er bestaat geen oprichtingsoorkonde, noch een verbondsdocument. Het lijkt erop dat dit zelfs niet bij alle tijdgenoten bekend was. (…) In 1356 werd voor het eerst de naam ‘Hanze’ gebruikt. Dit woord betekent ‘gilde’ in het Duits, wat aangeeft dat het handelsverbond bestond uit een samenwerking van steden en gildes. Het ontstaan van de Hanze was een geleidelijk proces. De Hanze was een netwerk van ongeveer tweehonderd steden in het noorden van Europa waar Nederland tot 1648 formeel ook toe behoorde.

HANZEREGIO’S

Energy Valley

De provincie Groningen wil zich nadrukkelijk op de kaart zetten als de energieregio van Nederland en Europa. Dat doen zij door nauw samen te werken met de noordelijke provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Holland en met het Rijk.

Regio Zwolle

De regio Zwolle is de snelst groeiende regio buiten de Randstad. Dit heeft de regio mede te danken aan de uitstekende logistieke positie en bereikbaarheid.

Regio Twente

In Oost­-Nederland heeft High Tech een sterke basis in Twente, rond de technologische industrie en de universiteit. De sector speelt een belangrijke rol in de regionale economie en is daarnaast een aanjager voor innovaties in antwoord op maatschappelijke uitdagingen rond duurzaamheid, energie, gezondheid en veiligheid (safety & security). Stuwende sectoren zijn de moderne maakindustrie, Hightech Systemen en Materialen (HTSM), chemie en ICT.

Stedendriehoek

De Cleantech Regio (Zutphen, Apeldoorn, Deventer) kenmerkt zich door haar groene karakter, strategische ligging en goede bereikbaarheid in Nederland met goede verbindingen naar Oost-Europa met veel exporterende en innovatieve maakindustrie. De duurzaamheidsdoelstellingen van de EU zijn ambitieus, Nederland loopt niet voorop bij de realisatie ervan. Oost-Nederland wil bijdragen aan de noodzakelijke inhaalslag door op het gebied van EMT (Energie- en Milieutechnologie, ook wel aangeduid als Cleantech & Energy) koploper in Nederland te zijn en nieuwe technologiebedrijvigheid te creëren.

Arnhem-Nijmegen

Dat de regio Arnhem-Nijmegen volop bezig is met duurzaamheid en circulair ondernemen wordt onderschreven doordat Nijmegen de Green Capital Award 2018 heeft gewonnen.

Health Valley

De Health Valley Netherlands met basis in Nijmegen is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Het gaat om het omzetten van ideeën naar concrete zorginnovaties in de vorm van o.m. nieuwe medicijnen, hulpmiddelen, technieken en werkwijzen. De medische- en zorgsector is volop in beweging. Structurele problemen in de zorg kunnen volgens velen alleen opgelost worden door te innoveren in producten, processen en mensen. Daarnaast is de medische sector één van de grootste groeimarkten van de toekomst: door de sterke vergrijzing en welvaartsgroei zal de markt sterk blijven toenemen.

Food Valley

De Food Valley in het Westen van Gelderland met Wageningen als centrum wil zich ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding.

Euregio NL-Dld

Om te komen tot één verzorgingsgebied, zet de EUREGIO zich in voor het wegnemen van grensgerelateerde barrières en ondersteunt gemeenten, grensburgers, bedrijven en organisaties om te profiteren van de kansen die de grenssituatie biedt.

UNIVERSITEITEN IN DE SMART HANZE

Universiteit Nijmegen

Universiteit Twente

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?