HANSE VALLEY | de kracht van Oost-Nederland

De sleutel tot de Hanze Valley | Evolutiegids

7 maart 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Oost-Nederland, een niet te onderschatten Hanse Valley

sociale evolutie bij De EvolutiegidsOost-Nederland voelt zich in de steek gelaten door Den Haag. Er zijn fundamentele veranderingen gaande in de regio, die elkaar in dezelfde richting lijken te versterken. De Nieuwe Hanze en de R49 gemeenten vervullen al een voortrekkersrol in de transitie van de regio. Maar de burgers moeten grootser durven denken. Nu Nederland zucht onder personeelstekorten, een energie-, woningbouw- en stikstofcrisis, de politieke schandalen en het stroperige overlegcircuit, is het een goed moment voor de ambities van de Nieuwe Hanze.

Van ‘gedooggebied’ tot serieus te nemen speler: Oost-Nederland drukt een steeds groter stempel op de economie. Kansen te over, vooral in de health- en voedingsindustrie. De regio kan zelfs dé voortrekker zijn als het gaat om het wereldwijd vullen van 10 miljard hongerige monden in 2050. En de noordelijke provincies zetten zich actief in voor de ontwikkeling van een groene waterstofindustrie en -netwerk. In Nederland zijn er helaas maar heel weinig mensen die zeggen: wow, wat geweldig dat we dat in Nederland allemaal doen. We komen liever met allerlei bezwaren, terwijl we in het verleden grootse dingen deden zoals in de Hanzeperiode, de Gouden Eeuw en de Industriële Revolutie.

Er gaat veel aandacht en geld naar de Randstad.
Toch wordt twee derde van het nationaal inkomen
in de regio’s van Oost-Nederland verdiend.
Dat lijken ze in Den Haag wel eens te vergeten.

We moeten de kleilaag afbouwen, die een remmende invloed heeft op de vooruitgang. Als we bijvoorbeeld naar een circulaire economie willen of meer woningen willen bouwen, dan zijn er vele wetten en regels die de evolutie in de weg staan. We zitten in Nederland vol met goede ideeën en weten als de beste oplossingsrichtingen te bedenken, maar het ontbreekt ons gewoon aan snelle besluitvorming, strategie en adequate uitvoering. Het heeft tijd nodig om de kleilaag af te breken en de sociale waarden en normen spelen daarin een belangrijke rol. Als overheid en bedrijfsleven kun je van alles willen, we hebben de samenleving nodig om dingen voor elkaar te krijgen. We hebben daarbij leiders nodig die eerlijk durven zeggen: het gaat stormen, het wordt moeilijk, maar we komen er beter uit.

Het wordt tijd dat de verbeelding aan de macht komt!

We kunnen mbo- en hbo-opleidingen ontwikkelen die aansluiten bij de grote maatschappelijke vraagstukken. Denk maar eens aan de energietransitie. We kunnen onze evenementen een kwaliteitsimpuls geven en internationaal promoten. We kunnen onze pijlen richten op toptalenten en studenten, maar ook op onze ambachtslieden. We kunnen leiders en ondernemers verleiden om in Oost-Nederland te komen wonen. We kunnen royaal investeren in onze economie en samenleving, waardoor we voorop lopen in innovatie en daadkracht.

In Oost-Nederland hebben we de beschikking over een krachtige Hanzementaliteit en vijf universiteiten (Groningen, Twente, Wageningen, Nijmegen en Maastricht), die ons daarbij kunnen helpen. Het is tijd voor een nieuw Hanzeverbond. Samen staan we sterk. Dat was altijd al het uitgangspunt van de Hanze, de handel en koopmangildes in de middeleeuwen. Met het integraal plusdenken van de huidige Nieuwe Hanze en de Health- en Food Valley, Regio Zwolle, Stedendriehoek, Twente, Groningen, Maastricht en Arnhem/Nijmegen kan het oosten van Nederland uitgroeien tot een toekomstbestendig techwalhalla. En al die clusters kennen industriële koplopers die van nationaal belang zijn en bijdragen aan de transitie-opgaven waar we met z’n allen voor staan. Want de gezamenlijke oplossingen die in de regio’s worden bedacht, kunnen het hele land verder helpen.

Nederland kan Europa’s Hanse Valley worden.

We moeten een open mind hebben en oog houden voor alle belangen in de clusters. Door alle geledingen en sectoren, jongeren en ouderen, hoger- en lageropgeleiden, werkenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken, zorgen we ervoor dat hun adviezen meerwaarde en impact hebben. Als we ons als burgers bewust worden van onze macht tot kanteling en transitie van Oost-Nederland, dan kan de evolutie vele malen sneller gaan. De sleutel van de Nieuwe Hanze hebben we immers al in onze pocket.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 230307
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Insectificatie | Evolutiegids

De insectificatie is begonnen

Wereldwijd consumeren ca. twee miljard mensen insecten als onderdeel van hun dieet. De insectensector in NL loopt wereldwijd voorop.

Stem op Hanzekracht | Evolutiegids

Hanzekracht kan politiek veranderen

De verkiezingen van 2023 zijn hét moment om invloed te hebben met je stem.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?