HAN BEKKERS | ecoceen | column

Eenheidsbewustzijn in de Evolutiegids

21 april 2020 | Han Bekkers | Bestuursgids

De toekomst is niet voor bange leiders

De coronapandemie heeft ons overvallen, hoewel we er al eerder voor zijn gewaarschuwd. Deze ontwikkeling luidt voor ons allemaal een nieuwe levensfase in. Eerst staat echter de zorg wat de ziekte voor ons allemaal betekent centraal. Ga ik de ziekte krijgen of kan ik eraan ontsnappen? Hoe zal het de duizenden vluchtelingen dadelijk vergaan als ze bij dit virus geen kant uit kunnen? Hoe voorkomen we een humanitaire ramp in de overbevolkte steden in de arme landen? Ik maak me grote zorgen over de gevolgen.

Een crisis is een uitgelezen moment voor reflectie en bezinning. Tien jaar geleden zijn we geconfronteerd met de kredietcrisis. Deze crisis heeft de wereldeconomie in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog gestort, maar die was vooral van materiële aard. Dit vroeg om een diepe analyse, maar tien jaar later kan ik alleen maar constateren dat we weinig fundamentele lessen hebben geleerd. De coronacrisis drukt ons wederom met de neus op de feiten, maar gaan we weer gewoon door alsof er niets gebeurd is?

Ineenstorting
De gevolgen op korte termijn zijn de ineenstorting van het mondiale en nationale verkeer, de sociale omgang met elkaar en de economie. Aan de andere kant zien we de opkomst en evolutie van virtuele communicatie, online onderwijs en online webinars en de innovatie daarvan. De gedwongen isolatie leidt soms tot vervreemding en in veel gevallen tot zinvolle inkeer. Het vooruitzicht op een ingrijpende ziekte benauwt me soms. De gevolgen op de langere termijn zijn nog onduidelijk, al zullen medicijnen ons ongetwijfeld gaan helpen de crisis te bezweren. De les die we hieruit kunnen trekken is een les naar wat onze toekomst het meeste helpt, zonder dat het antwoord exclusief verbonden hoeft te worden aan de pandemie die ons nu treft.

Corona corrigeert
Ik heb dit jaar enkele bezoeken aan andere landen op mijn programma staan, variërend van een familiebezoek tot een cursus en een vakantie. Ik heb me serieus afgevraagd of het reizen per vliegtuig nog wel verantwoord is. Ik heb me nu vast voorgenomen om lessen hieruit te trekken en me dus hierin te gaan beperken. Het klinkt misschien fatalistisch, maar het is misschien wel veel te laat om nog een omkering te kunnen realiseren. Ik besef nog sterker dan voorheen dat we op een nieuwe manier naar onszelf en de wereld moeten gaan kijken. Een nieuw bewustzijn is volgens mij onontkoombaar.

Paradigmaverschuiving
We zijn met veel mensen en gaan onzorgvuldig en met te weinig moreel besef om met de aarde. We weten al geruime tijd dat het anders moet, maar onze transitie naar een ander leven met meer bewustzijn en verantwoordelijkheid verloopt moeizaam. Er wordt wel gezegd dat we in het ‘antropoceen’ leven ofwel we laten ons sinds de Verlichting leiden door een liberale humanistische visie, waarin de mens en het geloof in de vrije markt centraal staat. Deze visie heeft onze huidige wereld vormgegeven en uiteindelijk ook de coronacrisis gecreëerd. Hier is dringend een nieuw paradigma vereist, dat zich al enige decennia onbarmhartig aankondigt en wat ‘ecocentrisme’ of het ‘nieuwe ecoceen’ genoemd kan worden. Hier staat de eenheid van al het leven op aarde centraal die in harmonie is met onze planeet, met alle levende wezens op aarde en met elkaar. Dat is wat mij betreft de meest productieve les die ik kan trekken uit de coronacrisis.

Uitdaging
Een belangrijke uitdaging van deze tijd is de vraag of de mensheid het voor elkaar krijgt om op grote schaal het bewustzijn te verruimen. In het oude paradigma staat het één tegenover de ander. In het nieuwe paradigma leven we in een verruimd bewustzijn waarbij materie en bewustzijn verenigd zijn, waarin de schepping ondeelbaar is en we allemaal verbonden zijn in hetzelfde web van bewustzijn. In dit paradigma ontstaat de schepping uit ons bewustzijn en niet vanuit een buiten ons staande God. In het nieuwe ecoceen wordt alles vanuit het nieuwe paradigma als één gezien.

Eenheidsparadigma
Mensen die een grotere les willen vinden, is een verdergaand paradigma eerder aan de orde dan het ecologische paradigma. Dan heb ik het over het eenheidsparadigma van materie en bewustzijn, waarin de schepping ondeelbaar is en we allemaal verbonden zijn in hetzelfde web van bewustzijn. In dit paradigma ontstaat materie uit ons bewustzijn en niet vanuit een buiten ons staande entiteit. De coronacrisis is daarentegen een product van ons verwrongen denken over een gepolariseerde en dualistische wereld. We gaan onzorgvuldig om met het leven (in dit geval het ondoordacht en onhygiënisch nuttigen van wilde dieren en ons ongebreidelde internationale verkeer) en onze moraal (het in China niet transparant zijn over de werkelijke aard van de crisis). Het samenleven op aarde vraagt dat we meer recht doen aan het potentieel van het leven op aarde en in het universum.

Deze stappen naar het nieuwe paradigma kunnen we niet zonder inspanning zetten. Er is dus werk aan de winkel. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige crisis ook een leiderschapscrisis is. Er worden vandaag de dag andere dingen van leiders gevraagd. Mensen die niet bang zijn voor verandering maar deze zelf initiëren. We hebben mensen nodig die het leiderschap op zich nemen om ons te inspireren en ons de juiste weg naar eenheid en harmonie te wijzen. Waar zijn ze?

AUTEUR HAN BEKKERS | ©EVOLUTIEGIDS | 200421
Bestuursgids Han Bekkers is coach en therapeut voor leven & werk en
is auteur van het handboek ‘De Druppel en de Oceaan’ en romans.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Leiderschap niet in goede handen

25-04-20: Manfred Kets de Vries, hoogleraar aan zakenschool Insead en oprichter van Insead Global Leadership Center, is weinig optimistisch over het leiderschap. Volgens hem gaat de wereld kapot aan boosaardig narcisme. Ook onderzoeksjournalist Jeroen Smit vindt dat er fundamenteel iets mis is met leiders die de wereld regeren. Politieke leiders – vaak mannen – worden om de vier jaar gekozen en hebben geen belang bij de lange termijn. Ze vertonen directief of beperkend leiderschap. Een goede leider creëert juist ruimte voor verandering. Iemand die goed kan luisteren maar ook daadkracht toont. Bron: Volkskrant.
Meer feminien leiderschap in de Evolutiegids

Feminien leiderschap in donkere tijden

Hanzegids Harry Webers leert óók lessen uit coronatijden en het thema leiderschap.
Corona-economie in de Evolutiegids

Covid-19 trekt sporen in de economie

De uitbraak van Covid-19 trekt diepe sporen in de wereldhandel. Daardoor loopt de open Nederlandse economie averij op. Is dat effect groot?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?