GROENE STEDEN | initiatieven tijdens Covid-19 | duurzame evolutie

Groene steden in de Evolutiegids

7  oktober 2020 | Mary Span | Evolutiegids
Duurzame steden bouwen tijdens Covid-19

Steden hebben door Covid-19 te maken met verwoestende gezondheidsproblemen van hun stadsbewoners en met economische gevolgen. Veel stadsbestuurders reageren met creatieve oplossingen om hun stad sneller groener en klimaatbestendiger te maken. 

Addis Abeba , Bogota , Kampala , Berlijn en Brussel hebben nieuwe fietspaden gecreëerd om het risico op COVID-19-transmissie te verminderen en vervuiling en uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Sierra Leone installeerde Freetown systemen voor het opvangen van regenwater in 68 informele nederzettingen en startte het een stadslandbouwinitiatief om de voedselzekerheid te vergroten en tegelijkertijd de overstromings- en hitterisico’s te verminderen. In Quebec , AmsterdamDuitsland en Pakistan, hebben stads-, provinciale en federale regeringen besloten om stimuleringspakketten in te zetten die een veerkrachtig herstel en groene banen bevorderen.

Stadsproblemen
Hoewel deze voorbeelden veelbelovende stappen in de richting van herstel en veerkracht illustreren, hebben steden moeite om essentiële diensten te behouden, zoals toegang tot water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en
sociale vangnettenDe arme mensen in de steden, migranten en arbeiders met lage lonen worden vaak het zwaarst getroffen en hebben niet alleen te maken met een gebrek aan essentiële diensten, maar ook met overbevolkte levensomstandigheden , reeds bestaande chronische gezondheidsproblemen en voedseltekorten. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, stormschade en hittegolven, verergeren deze problemen, die ook de meeste gevolgen hebben voor mensen met een laag inkomen.

Ongelijkheid
De pandemie COVID-19 legde de ongelijkheid in de steden bloot die in de afgelopen decennia is verergerd. Meer dan 1 miljard stadsbewoners hebben tegenwoordig geen toegang tot betaalbare en veilige huisvesting, en bijna 3 miljard hebben geen toegang tot eenvoudige voorzieningen in hun huis. COVID-19 heeft ook geleid tot een daling van inkomsten, waardoor er budgettaire tekorten in steden zijn ontstaan. Dit heeft gevolgen voor de stadsplanning en dwingt steden om infrastructuurprojecten en kapitaalinvesteringen uit te stellen.

Sociale centra
Steden zijn levendige sociale centra, economische drijfveren en werkplekken voor miljarden mensen over de hele wereld. Het herstel van de coronapandemie zal moeilijk zijn. Steden veerkrachtiger, meer circulair, slimmer, inclusief en meer verbonden maken is geen luxe maar dringende noodzaak. Over de hele wereld zijn stads- en nationale overheden begonnen om hun bestaande transportnetwerken opnieuw in te richten door ruimte te creëren voor
micromobiliteit van voetgangers en fietsers, naast het herdefiniëren van verouderde hygiëne-installaties . In Zuid-Azië versterken winkels en kleine bedrijven hun thuisbezorgdiensten. En naarmate de financiële steun voor economische en industriële instellingen minder wordt, wordt de roep om structurele veranderingen op de lange termijn luider.

Upgrading noodzakelijk
Steden moeten deze grimmige realiteit van stedelijke ongelijkheid erkennen en aanpakken om verdere degradatie te kunnen voorkomen. Deze upgrades moeten gericht zijn op veilig, betrouwbaar en betaalbaar water, sanitaire voorzieningen, toegang tot gezonde ruimtes en
klimaatbestendige woningrenovaties. Toegang tot water staat centraal in de economische ontwikkeling en de menselijke gezondheid. Veel steden kunnen hun inwoners niet voorzien van voldoende water en sanitaire voorzieningen of hebben te maken met waterstress.

Waterbeheer
Vanaf 2020 lanceerden WRI en partners, met steun van het Duitse Federale Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ),
een meersteden en meerjarig Africa Urban Water Resilience InitiativeHet programma heeft tot doel onderzoek te doen om de uitdagingen aan te pakken van stedelijk waterbeheer in Afrika.

Water en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de stad. Maar het stedelijk watersysteem staat onder druk en de grenzen zijn inmiddels bereikt. Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking is het water- en rioleringsbeheer een lastige opgave. Rotterdam wil in 2025 waterproof zijn. Water wordt niet langer als een plaag voor de stedelijke ontwikkelingen gezien maar als een kans. Sinds 2007 is er veel gebeurd in de stad. Er is een grote hoeveelheid waterberging gerealiseerd in combinatie met vergroening van de stad. Ook investeerden de gemeente en waterschappen in diverse innovatieve oplossingen. Groene daken om neerslag langer vast te houden, waterpleinen en diverse vormen van (ondergrondse) waterberging werden aangelegd. Tevens zijn multifunctionele dijken ontworpen en experimenteert de stad met drijvend bouwen. Als laag liggende deltastad is Rotterdam, met een dalende bodem, erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Het Rotterdams Weerwoord is de meest recente invulling van de strategie om de stad weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering.

Natuuroplossingen
Op de natuur gebaseerde oplossingen kunnen de waterkwaliteit van steden verbeteren, hitte- en overstromingsrisico’s verminderen, ecosystemen herstellen, het verlies aan biodiversiteit verminderen en voordelen voor de volksgezondheid opleveren door een verbeterde luchtkwaliteit en recreatie. In de toekomst moeten steden
op de natuur gebaseerde oplossingen integreren in planning, beleid, programma’s, investeringen en infrastructuur om de klimaatbestendigheid te vergroten en economisch herstel te bevorderen.

Holistische aanpak
Universiteiten kunnen
talent mobiliseren, kennis ontwikkelen en samenwerken over disciplines en grenzen heen.  Zij kunnen toekomstige klimaatbeheerders en leiders opleiden die een holistisch begrip hebben van de effecten van klimaatverandering. Met dit inzicht heeft de Resilient Cities Action Track onlangs een initiatief gelanceerd om de samenwerking tussen universiteiten, overheid en gemeenschap te verbeteren.

Stad-tot-stad
Steden over de hele wereld worden met veel vergelijkbare problemen geconfronteerd.
Door samen te werken, kunnen ze wederzijdse ondersteuning en diensten bieden. Leren is een sleutelprincipe bij het opbouwen van veerkracht, maar tot dusver is er weinig empirisch onderzoek beschikbaar over stad-tot-stad leren en stedelijke veerkracht. Instellingen zoals IHE Delft in Nederland ondersteunen dergelijk stad-tot-stad leren.

Naarmate de verstedelijkingstrends aanhouden, blijven steden cruciaal voor aanhoudende wereldwijde groei. Maar zonder de juiste financiering zullen steden moeite hebben om economisch te herstellen, zich voor te bereiden op toekomstige bedreigingen en ongelijkheden aan te pakken. Met slimme investeringen en beleidsmaatregelen zoals voorgesteld door de secretaris-generaal van de VN kunnen steden – en op hun beurt landen – echter bouwen aan een groenere, veerkrachtiger en rechtvaardiger toekomst.

Bron: World Resources Institute, Rogier van den Berg et all.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Grote steden gaan drastisch veranderen

26-03-21: Veel minder auto’s, meer hoogbouw, radicale vergroening: de grote steden van Nederland gaan de komende 25 jaar drastisch van aanzicht veranderen. Amsterdam en Utrecht beten het spits af. De plannen verschillen op onderdelen, maar de richting is hetzelfde. Amsterdam wil uitgroeien tot ‘menselijke metropool’, een vitale, leefbare en groene stad. Utrecht profileert zichzelf als ’10-minutenstad’ waar alles wat mensen nodig hebben binnen handbereik is. Bron: Volkskrant.
Future city in de Evolutiegids

Ben jij klaar voor de stad van de toekomst?

Steden zijn aantrekkelijk, maar kwetsbaar. Doe mee aan de prijsvraag voor stedelijke verandering.

inclusieve steden waarin iedereen telt

Iedereen telt

Het Engelse blad Monocle heeft Zürich wederom uitgeroepen tot de meest inclusieve stad met de beste levenskwaliteit ter wereld.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?