NIJMEGEN | Hubert Bruls | Green Capital 2018 | interview

Hubert Bruls van Nijmegen in de Evolutiegids

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen:

‘Green Capital Nijmegen is een ecobron voor alle Nederlanders’

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is de eerste burgervader in Nederland die in 2018 de titel Green Capital of Europe een jaar lang mag vertegenwoordigen. Deze award wordt jaarlijks door de Europese Commissie uitgereikt aan een Europese stad die vooruitstreeft in onderwerpen als circulaire economie, mobiliteit, energiebesparing, biodiversiteit, onderwijs en duurzaam afvalbeheer. Reden om de burgemeester eens op te zoeken en hem te vragen naar de betekenis van deze prestigieuze award voor de stad en gemeente Nijmegen.

Nijmegen, de oudste stad van Nederland met meer dan 174.000 inwoners, is in 2018 uitgeroepen tot duurzame hoofdstad van Europa. Koploper van een grote groene beweging in Nederland. De duurzame evolutie komt dit keer niet uit het westen maar uit het oosten van Nederland. “Na steden als Kopenhagen, Stockholm, Bristol en Hamburg is Nijmegen de eerste Nederlandse stad die de eretitel Groene Hoofdstad van Europa mag dragen! En daar zijn we in de regio best trots op”, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

Klimaatneutraal
Hubert Bruls werd in 2012 benoemd tot burgemeester van Nijmegen, als opvolger van Thom de Graaf. “Nijmegen wil in 2045 een klimaatneutrale stad zijn. Er waren duurzame ideeën genoeg toen ik aantrad. Nijmegen was net bezig om die ideeën uit te vouwen en te verwerkelijken. Het begon met de bouw van 15.000 woningen ten noorden van de Waal, tussen de dorpen Lent, Ressen en Oosterhout. De huizen worden verwarmd en van warm water voorzien door de restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN in Weurt. In een recordtijd van nog geen vier jaar hebben burgers uit Nijmegen en omgeving Windpark Nijmegen-Betuwe langs de A15 gerealiseerd. Het windpark, met vier windmolens, levert sinds eind 2016 duurzame energie voor ruim 7.000 huishoudens per jaar. Een bron van zorg is de toenemende filedruk in de regio Arnhem-Nijmegen. In 2013 hebben we de stadsbrug over de Waal De Oversteek geopend, ter ontlasting van de Waalbrug. Een bijzonder project. Na de opening van De Oversteek in Nijmegen kwam er een einde aan de files die jarenlang onze Keizerstad plaagden.”


Duurzaam bezoekerspaviljoen Kelfkensbos in Nijmegen.
Dagelijks geopend voor info over Green Capital Nijmegen. Ontwerp Chris Poulissen.

“Je kunt niet zomaar Green Capital of Europe worden”, vervolgt Bruls. “Je moet een duurzaam trackrecord hebben. De verkiezing was voor ons een evolutionair leerproces in presentatie en profilering.”
Nadat de Waalstad twee keer naast de prijs greep is Nijmegen eindelijk in 2016 uitverkoren tot Green Capital in 2018. Daarvoor legde Henk Horstink in 2016 de 1200 kilometer naar Ljubljana, waar de uitverkiezing plaatsvond, fietsend af. Daar overhandigde hij het Duurzame Estafettestokje aan burgemeester Bruls en wethouder Tiemens. Vier hardlopers deden een ronde over de stadswal en een groep van 25 mensen ging met de bus naar de Sloveense hoofdstad. Opnieuw om de Nijmeegse delegatie te ondersteunen. En dit keer met succes! Burgemeester Bruls: “We zijn de eerste middelgrote stad in Europa die heeft gewonnen. Nu we verkozen zijn komen ook afgevaardigden van grote én kleinere steden naar Nijmegen om kennis over de verkiezing en duurzame initiatieven te vergaren.”

Mark Rutte
U bent met Nijmegen de eerste Green Capital hoofdstad in Nederland. Hoe reageren de overheden op deze uitverkiezing?
“Het mooie van deze verkiezing is ook dat we zowel regionaal, nationaal als internationaal de aandacht trekken. Ik heb een felicitatie en steunverklaring van minister-president Mark Rutte mogen ontvangen, heb enorme steun ondervonden van de Provincie Gelderland en mag me verheugen in regionale deelname aan onze duurzame activiteiten. Den Haag is mild enthousiast. We zijn geen Amsterdam die alle aandacht op zich trekt. Niet alle sluizen gaan met deze benoeming open. Maar gelukkig is iedereen wel positief en van goede wil.” Komt dat ook doordat Nederland onderaan alle mogelijke duurzaamheidslijstjes hangt? Burgemeester Bruls: “Ik kom zelf niet uit de duurzaamheidswereld. Ik ben wél heel enthousiast over de weg die Nijmegen inslaat om écht iets te gaan doen aan stedelijke duurzaamheid en over de voorbeeldrol die Nijmegen daarin heeft.”

Steden zijn van strategisch belang om het klimaatprobleem aan te pakken. Ze hebben een immense impact op de vervuiling: drie kwart van de wereldwijde broeikasgasemissies is afkomstig van stedelijke regio’s. Hoogleraar Jan Rotmans noemt Nederland het sukkeltje van Europa. “Ik zie dat er in Nederland de laatste jaren vele duurzame initiatieven zijn ontwikkeld zowel stedelijk als regionaal. Maar ook het bedrijfsleven heeft niet stilgezeten! De energietransitie is gaande. Twintig jaar geleden waren zonnepanelen nog een no-go voor Nederlanders. Nu de zonnepanelen goedkoper worden, omarmen Nederlanders duurzaamheid omdat ze zien dat ze geld kunnen besparen. Ik ben niet zo pessimistisch, maar we hebben nog wel wat te doen op duurzaamheidsgebied. In het kapitaalkrachtige Noorwegen hebben ze goedkope groene stroom uit de waterkrachtcentrales en de mogelijkheid om te veel geproduceerde stroom van andere landen op te slaan. De Noren zien zelfs een toekomst voor zich als ‘accu’ van Europa. Wij Nederlanders moeten véél meer geld investeren om duurzaamheid te kunnen realiseren. Want let op: we zijn het dichtstbevolkte land van Europa. We leven in een delta waar heel Europa haar transport naar toe brengt. De luchtkwaliteit zou beter kunnen, maar dan zou de luchtkwaliteit van het Ruhrgebied in Duitsland ook moeten worden aangepakt. Als stad kunnen wij veel beïnvloeden, maar niet alles.”

Green Capital Challenges
Nijmegen heeft dit jaar een vol programma aan activiteiten. Wat is de bedoeling daarvan?
“Tweeërlei”, aldus burgemeester Bruls. “Het gaat er niet om dat je vertelt hoe goed je bent. Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen in Nijmegen weten dat onze stad European Green Capital is en dat mensen gemotiveerd zijn om een aantal duurzame stappen te zetten, bijvoorbeeld door mee te doen met onze Green Capital Challenges die gekoppeld zijn aan twaalf verschillende thema’s. De openbare ruimte komt voor onze rekening. Het gaat niet alleen om het geven van voorlichting maar ook om het doorvoeren van concrete maatregelen. Daarnaast willen we – samen met onze buren in de regio en samenwerkingspartners – een rolmodel zijn voor andere Europese steden. Daarom organiseren we veel congressen, symposia, lezingen, workshops, festivals en activiteiten in de wijk. Zo wordt de tweejaarlijkse Koning Willem I Prijs en Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap dit jaar in Nijmegen uitgereikt door Koningin Maxima. Ik ben zeer vereerd om in mei 2018 gastheer voor deze prijsuitreiking te mogen zijn. De nominaties voor deze prijs worden overigens in Arnhem bekendgemaakt. In BV Gelderland gebeurt écht wel wat op het gebied van duurzaamheid en cleantech. Het zou geweldig zijn als een onderneming uit onze regio één van de prijzen wint.”

Participatie van onderop
Hoe organiseert u de duurzame participatie van onderop?
“Ik durf de stellling aan, dat burgerparticipatie de motor voor duurzaam Nijmegen is. Dankzij onze burgers zijn we Green Capital geworden!”Voorbeeld? “Ik noemde eerder al het windmolenpark dat op initiatief van burgers is gebouwd. Mensen in de wijk hebben energieprojecten opgezet die gekoppeld zijn aan het beheer van groen. Er wordt daarbij gedacht aan zonneparken, windparken of energie uit water. Wat dacht u van de oude kolencentrale van de ENGIE? Die is een paar jaar geleden stilgelegd. Het terrein van de Gelderland-centrale ligt strategisch gezien zeer goed. Direct aan de Waal, vlakbij een hoogspanningsnet en dichtbij de stad. Wij geloven dat de locatie de potentie heeft om uit te groeien tot de groene delta van Nijmegen. De projecten zullen in nauwe samenwerking met Universiteit Radboud. het UMC Medisch Centrum, ENGIE en de regio worden uitgevoerd. Als overheid kunnen we het niet alleen. We hebben de grote én kleine bondgenoten hard nodig om de duurzaamheid in de vaart der volkeren te krijgen. Als we het samen doen krijgt iedereen letterlijk en figuurlijk meer energie. Het zelf opwekken van duurzame energie is geen liefhebberij van enkele gedreven mensen meer. En het is ook geen linkse activiteit meer. Het is trend geworden, maar we moeten het wel van de burgerparticipatie hebben. Er moet draagvlak zijn. Gelukkig is dat het geval in Nijmegen. De duurzame innovaties zijn net zo belangrijk. Vanaf de jaren tachtig vulden we ons huis met spullen die nu allemaal in één smartphone passen. Er is nu veel meer mogelijk. De verduurzaming kan daarom sneller verlopen. Ons streven is om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Wellicht lukt dat al in 2040.”

Ecobron
Wat gaat er na 2018 gebeuren?
Hubert Bruls: “We hopen een rolmodel te blijven voor de rest van Nederland. We blijven zonder meer meedoen aan de activiteiten binnen de Europese familie van Green Capitals. Voor mij zit daar de grootste kracht en toegevoegde waarde.” Hoezo? “Je kunt heel veel leren van de andere steden. En je krijgt gemakkelijker ingang, met name in Brussel. Niet onbelangrijk als je dingen wilt realiseren! Er is nóg een voordeel: duurzaamheid brengt mensen op alle niveaus samen. Om op de vraag terug te komen: enige tijd na onze activiteiten in 2018 gaan we de zaak monitoren om na te gaan hoever we duurzaam gevorderd zijn. We blijven duurzame inspanningen verrichten. We moeten ons wél afvragen wat tussen de oren moet blijven hangen: Green Capital of duurzaamheid. Volgens mij het laatste, als ecobron voor alle Nederlanders.”

                                                   

Burgemeester Bruls van Nijmegen kreeg deze alternatieve ambtsketen van afval
in Museum Het Valkhof bij het startsein van Green Capital 2018 omgehangen.
Het goud en zilver komt uit afgedankte broodroosters, printplaten, smartphones
en andere elektronische apparaten, het koper komt van oude gasleidingen.

Wat wilt u de lezer meegeven? “Je kunt hele berekeningen maken van de CO2-uitstoot. Dat is goed voor de beleidstafel maar niet voor de burger. De winnende aanpak is juist dat je duurzaamheid dicht bij de mensen brengt en dat je het naar hun leefwereld vertaalt.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS 180226
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Duurzame 100: Kleurrijk Groen

10-10-19: Op plaats 35 van de duurzame 100 in 2019 staat Kleurrijk Groen uit Nijmegen. Dit netwerk van burgers zet zich in voor verbreding van groene projecten. Duurzaamheid is geen thema van de ‘witte bubbel’, bewijst het collectief. In het netwerk van Kleurrijk Groen zijn mensen met diverse achtergrond actief. Er zijn natuurexcursies en informatiebijeenkomsten om het gebruik van plastic terug te dringen. De Soedanese, Chinese, Afghaanse, Mauretaanse, Marokkaanse, Bosnische en Surinaamse Nijmegenaren doen mee. Elf ambassadeurs verspreiden de kennis over milieubewust leven in diverse culturele gemeenschappen. Bron: Trouw.
erve3

Burgemeester Lochem in dienst van dialoog en samenwerking

Sebastiaan van ‘t Erve, burgemeester van de gemeente Lochem, wil een nieuwe leider zijn die transities voorstaat. Iemand die de samenwerking en die de dialoog in de maatschappij zoekt. Reden om hem op te zoeken en hem te vragen naar zijn rol en verantwoordelijkheden als leider en burgervader.

Andries Heidema

Stedendriehoek wordt energieneutraal

Nederland is een ambitieuze regio rijker: de Stedendriehoek innoveert en wil in 2030 energieneutraal zijn. Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel wil ideeën voor de circulaire economie in de regio samen met burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden verzilveren.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?