GRAAFSCHAP COLLEGE | Sarien Skholnik | interview

Sarien Shkolnik Graafschap College in de Evolutiegids

Sarien Shkolnik van het Graafschap College:

‘Innovatie kan alleen als je het ambacht goed beheerst’

Het ambacht heeft van meet af aan hoog in het vaandel gestaan van het Graafschap College, zegt Sarien Shkolnik lid van het college van bestuur van het Graafschap College. Dat heeft de grootste onderwijsinstelling in de Achterhoek geen windeieren gelegd. Als beste beroepsonderwijs in Nederland kan het Graafschap College nu ook regionaal toegevoegde waarde voor de innovatieve economie bieden. Een gesprek met een enthousiaste leider met regionale en grootse ambities.

Sarien Shkolnik heeft een gevarieerde loopbaan achter de rug. Als vormingswerker voor werkende jongeren, docent, hoofd P&O, algemeen directeur van een scholengemeenschap en nu lid van het bestuurscollege van het Graafschap College levert ze een bijdrage aan de sociale en economische ontwikkeling van de regio. Sarien Shkolnik: “Op een gegeven moment vond ik me thuis bij de geboorte van mijn eerste kind en ik dacht ‘Is dit het nu?’ Niet dus. Toen heb ik een hele rits feministische boeken gelezen. Dat heeft mij enorm geïnspireerd om een aantal ambities te realiseren want ik begon te begrijpen hoe de wereld in elkaar stak. Na een aantal jaren voor de klas kreeg ik een baan als hoofd P & O en heb ik een opleiding in Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling gevolgd. Ik had de smaak van leren over en naast het werk zó te pakken dat ik daarna Bestuurskunde, de master Management & Education en het programma Strategie, Innovatie en Governance ben gaan studeren. Ik heb er telkens enorm van gesmuld. Op die manier heb ik mijn eigen leiderschap ontwikkeld: dienend leiderschap. Maar het Graafschap College heeft voor stimulerend leiderschap gekozen. Dat past beter bij ons en is voor mij, denk ik, de kern. Ik kom net uit een bijeenkomst waar wij hebben nagedacht hoe wij daaraan invulling zullen geven.”

Sarien Skholnik en Graafschap College

Elk talent telt
Het mbo heeft in de afgelopen jaren enorme kritiek te verduren gekregen. Sarien: “Ik moet zeggen dat het op sommige vlakken wel terecht is geweest. Men had een houding van ‘Ja, het gebeurt bij een ander, dus is het niet onze verantwoordelijkheid.’ Intussen hebben we een vereniging opgericht om de kwaliteit van bestuurders in het beroepsonderwijs te borgen. Het gaat zeker de goede kant uit met het mbo qua kwaliteit en resultaten. Voor ons als Graafschap College is de tijd aangekomen om de maatschappelijke vragen te beantwoorden. Wij willen namelijk een krachtige partner zijn voor de werkgevers in de regio. Elk talent telt in de regio. Als grootste kennisinstelling in de Achterhoek hebben we de opdracht om elk talent een leven-lang-leren aan te bieden. Ook voor de top samen met het hbo. Het HAN Kenniscentrum is recent bij ons gehuisvest. Wij zijn nu bezig om een en ander structuur te geven.”

Solide
Zijn jullie in de Achterhoek niet te laat met de nieuwe ontwikkelingen? “Nee, de echte kennisinnovatie zal van het hbo en de universiteiten moeten komen. Maar het is in de slipstream interessant om onze mbo-ers mee te nemen.” Missen we het accent op het ambacht niet in de Nederland? Sarien Shklonik: “Het ambacht heeft bij ons van meet af aan hoog in het vaandel gestaan. Er zijn roc’s geweest die bijna alles hebben losgelaten toen het competentiegericht onderwijs trend werd. Dat hebben wij nooit gedaan. Dat komt door onze verbinding met de Achterhoek en de cultuur die hier heerst. Namelijk je werk goed doen, loyaal en solide zijn en persoonlijke verbindingen aangaan. Daarom hebben wij de kernwaarden: persoonlijk, verbonden en duurzaam gekozen. Recent hebben we daaraan nog twee toegevoegd, zelfbewustzijn om ons verhaal beter voor het voetlicht te brengen en creativiteit. Omdat die soliditeit ook samen moet gaan met nieuwe oplossingen. Want anders red je het in de toekomst niet.”

Agenda 2020
Het Graafschap College heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Agenda Achterhoek 2020. Het doel van de agenda is het realiseren en behouden van een economisch vitale regio met een gezond en aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Wat is jullie rol daarin? “Wij hebben een nieuw strategisch plan geschreven en aan onze stakeholders gevraagd welke rol zij zien voor het Graafschap College. En dat hebben we gepresenteerd aan de regio. Toen hebben wij de aanwezige directies om een regionaal strategisch plan gevraagd. Aan het eind van die bijeenkomst zei bestuursvoorzitter en burgemeester van Doetinchem Herman Kaiser: ‘Het is ondenkbaar dat één partij dat gaat doen. Dat moeten de drie O’s gezamenlijk gaan doen. De O van ondernemers, de O van overheid en de O van de gezamenlijke maatschappelijke organisaties.’ Maar die maatschappelijke organisaties zijn niet verenigd. Daarom hebben wij het op ons genomen de maatschappelijke organisaties aan tafel te krijgen en ze te vragen hoe zij de toekomst van de regio zien.”

graafschap

De agenda bevat vier belangrijke thema’s: innovatieve economie en dienstverlening, vitale leefomgeving, slim en snel verbinden en natuur en landschap. Sarien Shkolnik vindt binnen de innovatieve economie de technologie heel interessant. Er moeten volgens haar dus hele goede technische opleidingen in de regio komen. “Veel bedrijven zijn hierbij al betrokken. Ik heb niet rechtstreeks contact met al die organisaties. Ik kom bij onze opleidingen en dan krijg ik te horen hoe die samenwerking gestalte heeft gekregen. Dan zeggen ze: ‘Sarien, we zijn bij een bijeenkomst geweest van 2020 en daar hebben we afgesproken dat we voor de Achterhoek de horeca gaan helpen met het promoten van slow food. En dat gaan we meenemen in onze opleiding.’ Dat is toch fantastisch! Het gebeurt ook wel dat we projecten krijgen aangeboden. Het is goed om elke vraag op haar meritus te beoordelen. Het moet inpasbaar zijn in ons gesubsidieerde onderwijsprogramma. We kunnen ook niet teveel hapsnap onderwijs verzorgen want dan haal je de structuur hier weg. Dat is de reden dat de onderwijsmolens wat langzamer draaien. Een en ander moet wel goed voorbereid en inpasbaar zijn in ons curriculum”, vult Shkolnik nog aan. “Overigens verzorgt het Graafschap College ook maatwerkopleidingen. Onze relatiebeheerders gaan in gesprek met de bedrijven om te vragen welke kennis en opleidingen nodig zijn en welke projecten er openstaan.”

Loopbaanplein
Samenwerking is trend en hot. Je ziet overal netwerken en verbindingen ontstaan. Je ziet ook veel zzp-ers die dezelfde markt als die van het Graafschap College op willen. De grotere opdrachtgever heeft de macht in handen gekregen en kunnen nu kiezen uit heel veel jonge ondernemers. Sarien Shkolnik: “Misschien hebben we die jonge ondernemers wel heel hard nodig als ze maar voldoende competenties in huis hebben. Ik zou zeggen: laten we samen optrekken. Wij zijn bezig met een loopbaanplein. Daar kunnen mensen en bedrijven zich introduceren in de Achterhoek. Dat doen wij uit verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet wel gekend worden in de Achterhoek. Dat is de andere kant van de medaille. Maar het is wel zo, dat wat van de Achterhoek komt gedegen en betrouwbaar is. Dat conflicteert een beetje met de snelle tijdgeest. Dat is nog wel een punt van aandacht.”

Het is voor Sarien Shkolnik enorm uitdagend om de ambities te realiseren en de regio in beweging te krijgen. “Het lijkt me leuk om straks te zeggen: ‘Tjonge, goed dat we de agenda 2020 samen hebben opgezet en kijk nu eens wat voor een prachtige projecten er uit voortgekomen zijn. Ik vind nu al, dat de regio een geweldige bijdrage levert aan een betere samenleving.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 110429
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Jaarverslag 2017

Het regionale opleidingscentrum (roc) is in 2017 verder gegroeid in haar rol van kenniscentrum voor de (eu)regio. Op 20 verschillende locaties geeft het Graafschap College beroepsonderwijs en educatie met 900 medewerkers voor ca. 9000 studenten. Het Graafschap College scoort hoog als het gaat om lessen en onderwijsfaciliteiten. Ook sfeer en veiligheid springen eruit. Studenten van het Achterhoekse Graafschap College zijn bovengemiddeld tevreden over hun mb-opleiding. Dat blijkt uit de JOB-monitor 2018.
Esther Mirjam Sent

Vrouwen die de wereld hebben veranderd

Prof. Esther-Mirjam Sent pleit voor grotere diversiteit in de top. Lees en bekijk video ‘Women who changed the world’.

Henkjan Kok, onderwijsondernemer in krimp

Kijk meer over de muren van het onderwijs

Henkjan Kok van Retrain is kritisch over de krimp in het onderwijs.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?