GODSBEELD | Welk godsbeeld zoek jij? | spirituele evolutie

Welk godsbeeld zoek jij in je leven?

Alle religies delen een belangrijk godsbeeld: ze zijn gericht op God of [boven]natuurlijke entiteiten. In de 21e eeuw zijn we machtiger en welvarender dan ooit en zijn we onverantwoordelijker dan ooit. Als selfmade god jagen we ons eigen comfort en amusement na zonder rekenschap af te leggen voor onze daden en onze planeet. Is de verbindende God aan het verdwijnen in Nederland?

Over de hele planeet, in alle culturen, geloven mensen in een God of ‘iets hogers’. Er is op aarde geen cultuur te vinden waarin geloof – in magie, in geesten, in goden – geen belangrijke rol speelt. Tegenwoordig zien we religie als een bron van verdeeldheid en discriminatie. Maar is dat wel zo? In werkelijkheid is ons godsbeeld van oudsher een verbinder en de derde grote harmonisator van de mensheid, naast geld en wereldrijken.

Wetenschap
Veel mensen zijn in Nederland bezig met de vraag naar wat hen overstijgt, de vraag naar het heilige, het universele, een godsbeeld en het dragende in hun leven, de vraag naar het goddelijke of naar God. De wijzen, de heilige geschriften, de geloofstradities stelden dat ze in het bezit waren van alomvattende goddelijke wijsheden. De priester, monnik of imam hebben echter de geheimen van het heelal niet meer in handen. De doorbraken komen nu steeds meer van de wetenschap in plaats van de geloofstradities. En daarmee komt de macht meer en meer te liggen bij de wetenschap. Maar er is meer aan de hand: de ratio is de norm geworden. En met het maakbaarheidsprincipe van de wetenschap sneed de mens de bron en het godsbeeld in zichzelf weg en dus de directe weg naar de natuur, de bewuste ervaring en de spiritualiteit.

Leegte
Komt daar de blijvende hang naar spiritualiteit en mystiek vandaan? Komt dat omdat we een leegte voelen door een gebrek aan contact met onze gevoelens en de natuur? De mens moet volgens de Duitse dichter en filosoof Nietzsche leren dat het leven om het leven zelf draait en zich niet laten bedwelmen met droombeelden zoals God of een hogere bestemming. ‘Du sollst der werden, wer du bist’. Het komt er volgens Nietzsche op aan om het streven naar geluk of God of het godsbeeld op te geven. Zo word je werkelijk wie je bent, namelijk een mens dat zonder voorbehoud openstaat voor het leven. De gedachte is dat je op die manier het leven zult omarmen.

Zin van het leven
Maar we blijven echter wel nieuwsgierig naar de bron en de zin van het leven. God en vrije wil bestaan niet, beweren hersenonderzoekers. Daarnaast beweren wetenschappers dat we niet hier zijn om te verbinden, maar dat we slechts hier zijn om onze genen te verspreiden. Het liefst met gezonde genen. Aantrekkelijke en sexy mensen winnen het evolutiespel vaker dan mensen die ziek, oud, gebrekkig of onaantrekkelijk zijn.

Bovendien hebben aantrekkelijke mensen eenvoudiger toegang tot allerlei bronnen, maken gemakkelijker vrienden en bereiken sneller de top van de piramide. Vooral nu fraude, [machts]misbruik en corruptie steeds vaker voorkomen, keren mensen zich als reactie steeds meer af van deze leiders. Maar mensen hebben echter nog steeds behoefte aan sterk leiderschap én veiligheid. En van deze behoeftes maken autocratische leiders en populisten dankbaar gebruik. Deze mensen worden door een deel van de bevolking gezien als de nieuwe leiders en de nieuwe goden van de nieuwe tijd. Deze tijd zal de geschiedenisboeken in gaan als de grote verarming, omdat we de verbinding met onze natuur zijn kwijtgeraakt.

Vrijheidsdenken
Volgens mij is God of het godsbeeld – of hoe je het ook maar noemen wilt – niet aan het verdwijnen in Nederland. Het kenmerkende van de huidige tijd is dat er meerdere bronnen naast elkaar bestaan: bijvoorbeeld het humanistisch vrijheidsdenken, christelijk scheppingsgeloof, andere wereldreligies, rationalisme, agnostisch denken, het maakbaarheidsdenken. Al die bronnen zorgen er [helaas] niet voor dat we weer voeling krijgen met onze eigen schatkamer en met wat ons werkelijk motiveert en verrijkt. Juist dat laatste zorgt ervoor dat we zullen blijven geloven, maar zonder dat de kerken hun vroegere positie zullen herwinnen.

Ontkerkelijking
De hedendaagse ontkerkelijking in Nederland betekent niet dat religieuze binding zonder meer verdwijnt, maar wel dat deze nieuwe vormen aanneemt. Velen houden niet vast aan één traditie en evenmin aan één absolute waarheid. Steeds meer mensen laten zich inspireren door meerdere religies tegelijkertijd. Waarheden komen meer en meer naast elkaar te staan.

Hart openstellen
Als je echter nergens meer in gelooft, dan word je een eiland. Dan trek je je terug in uitersten. Wat ons te doen staat is ons hart weer open te stellen voor het leven zelf en de verbinding met anderen te zoeken. Door face-to-face anderen te ontmoeten, elkaar levensverhalen te vertellen en samen op weg te gaan kom je snel in de wij-stand te staan. Dat zorgt voor verbinding en evolutionaire dynamiek die je weer uitdaagt om nieuwe spirituele wegen te zoeken.

Nieuw elan
Gelukkig zijn er in Nederland intussen al vele vormen van verbinding te vinden: verbinding met betekenis en geest. Vanuit een nieuw elan denken burgers en ook jonge mensen na over armoede in de samenleving, over ondernemende co-creatie maar ook over een duurzame toekomst. We zitten aan het begin van de New Sixties, waarbij samen het nieuwe wij wordt. En Nederland heeft nu de kans om de komende twintig jaar een land te worden waar iedereen naar vermogen mee doet en samenwerkt. Die kans moeten we niet aan ons voorbij laten gaan. Wellicht ligt onze weg wel in spirituele en wetenschappelijke co-evolutie, waarin wij ons samen als scheppers gaan bekommeren om onze gewonde aarde…

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170403
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden
.
Industriële revolutie en nieuwe technologie heeft impact op onze wereld

Wat ga jij doen tijdens de 4e industriële revolutie?

We staan aan het begin van de 4e industriële revolutie. Onze wereld verdient bewuste keuzes voor een nieuwe wereld…

bewustzijn

Bewustzijnsverruiming gaat
in stappen

Alles groeit, ook bewustzijn. Het is een eeuwig proces van verruiming. Maar wat is de zin ervan?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?