FUTURE FARMING | vitale evolutie

Future farming, hightech evoluties in voedselproductie

In 2050 zal de wereld volgens het VN-rapport World Population to 2300 ruim 9 miljard mensen bedragen. Een groot deel daarvan trekt naar de grote steden, terwijl de plattelandsbewoners te maken krijgen met krimp. De Economist Intelligence Unit verwacht dat de vraag naar voedsel de komende 30 jaar met 60 procent zal toenemen. Is future farming het antwoord?

Het huidige landbouwsysteem moet ecologischer en meer future farming worden. Vruchtbare bodem en biodiversiteit zullen nog maar weinig te vinden zijn, terwijl de aan olie verslaafde industriële landbouw zal moeten omschakelen naar andere alternatieve energiebronnen. Tegelijkertijd wordt zoet water steeds schaarser en heeft de klimaatverandering al grote nadelige gevolgen voor de landbouw. Als we niet snel iets doen om onze voedselproductie voor de toekomst zeker te stellen, roepen we letterlijk een rampzalige toekomst af over onszelf en onze aardbol. Gelukkig zitten de wetenschap en de innovatieve landbouwindustrie niet stil. Duurzame alternatieven worden inmiddels in een breed scala aangeboden. Van meer intensivering door (bio)technologische ontwikkeling tot aan een volledige integratie van landbouw en natuur.

Aquacultuur
Aquacultuur is een deel van het antwoord. Een kilo vis, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten kunnen in minder dan 50 liter water worden geproduceerd. Wereldwijd is aquacultuur momenteel de snelst groeiende sector voor de productie van dierlijk voedsel. De wereldwijde omzet wordt geschat op 125 miljard dollar per jaar. Maar die groei gaat gepaard met de nodige problemen op het gebied van het milieu, de voedselveiligheid, dierlijke gezondheid en dierenwelzijn.
Wageningen University & Research onderzoekt al langere tijd de mogelijkheden om duurzaam en rendabel te ondernemen in de aquacultuur.

Verticale landbouw
Ook verticale landbouw, waarbij gebruik gemaakt wordt van gestapelde kweeklagen in een fabriek of in stedelijke hoogbouw, behoort tot de nieuwe mogelijkheden. Dronten heeft nu de Europese primeur voor grootschalige, verticale slateelt. De sla, die er groeit, wordt geteeld zonder gebruik van pesticiden. Door de groeireceptuur aan te passen, kunnen telers bepaalde stoffen in de gewassen verhogen of juist verlagen, zoals het nitraatgehalte in sla, dat onder bepaalde grenzen moet blijven. De technologie komt deels uit de ruimtevaart. Door een slim irrigatiesysteem is maar heel weinig water nodig. Het licht komt van duizenden ledlampen (Philips Lighting). Door acht of negen teeltlagen bovenop elkaar te stapelen, ontstaat in een relatief kleine ruimte een heel groot groeioppervlak. Een verticale boerderij is bovendien overdekt. Zo hebben kwekers geen last van slechte weersomstandigheden of insectenplagen. Alles is onder controle tot de kleinste waterdruppels aan toe.

Zilte landbouw
Een ander deel van het antwoord is het opschalen van landbouw op droog land (lees ons artikel over Sekem) en zilte landbouw. In de toekomst zal de zilte zone onder invloed van onder andere klimaatverandering ook in Nederland steeds belangrijker worden, maar op dit moment lijkt de noodzaak om de zilte landbouw (biosaline agriculture) in hoog tempo verder te ontwikkelen niet zo groot. In tegenstelling tot landen waar weinig neerslag valt. Door verzilting is wereldwijd al een vijfde van alle landbouwgrond onbruikbaar. De stijging van de zeewaterspiegel, overstromingen en zoetwaterschaarste zorgen voor toename van het zoutgehalte in de bodem, waardoor er geen gewassen meer op groeien. In Bangladesh is verzilting een groot probleem in de kustgebieden. In 2015 schakelde ICCO Zilt Proefbedrijf Texel in voor onderzoek naar zouttolerante gewassen die geschikt zijn voor Bangladesh. Het onderzoek leverde een aantal resultaten op, zoals wortels, aardappels en koolrabi. Dit zijn groenten die groeien in het droge seizoen, wanneer het zoutgehalte het hoogst is en normaal niets verbouwd kan worden.

Dankzij onze kennis van DNA kunnen planten in een beschermde omgeving en in extreme omstandigheden beter gecontroleerd worden. Via genetische manipulatie kunnen we meer voedsel produceren, wat beter smaakt en een hogere voedingswaarde heeft. Maar Europa is bang voor genetisch gemodificeerd voedsel. Dat is in Afrika wel anders. De toename van de bevolking is daar groter dan de toename van de voedselproductie. Al jaren is daar een voedselcrisis die alleen maar groter dreigt te worden. Sommige Afrikaanse landen willen door genetische modificatie gewassen maken die beter bestand zijn tegen droogte, verzilte gronden en ziektes, en die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke voedselproductie.

 

Robotica
Robots en drones zullen in de landbouw, veeteelt en het natuurbeheer een steeds grotere rol gaan spelen. Zelfrijdende tractoren, drones en sensoren komen met Zwitserse precisie in actie. En satellietdata kan de landbouw jaarlijks tien miljoen euro extra opbrengst leveren. Wel blijft het kostenniveau van de robotica in de meeste activiteiten voorlopig nog te duur om menselijke arbeid te vervangen. En de meeste robots zijn nog niet praktijkrijp. En de boeren willen het liefst nog op een ronkende tractor over het land rijden. Maar de innovatie is niet tegen te houden. Het is echter nog een kwestie van tijd voordat we de eerste robots de oogst zien binnenhalen.

Urban farming
Op korte termijn zullen de oogsten te lijden hebben van klimaatverandering, maar er zal ook sprake zijn van een boost vanwege onze toenemende kennis en innovatie in de landbouw. Urban farming is een van de mogelijke innovaties. Lokaal produceren wat lokaal geproduceerd kan worden, rekening houdend met seizoenen en de vraag van de markt. De uitvoering kan op diverse manieren, door bijvoorbeeld platte daken en verticale wanden te benutten voor de teelt van groente en fruit en meer eenvoudig door het opzetten van buurt- en schooltuinen. Gespecialiseerde firma’s in urban farming openen in Amerika tegenwoordig om de haverklap nieuwe urban farms in oude fabrieksgebouwen en kantoren. In steden als New York vind je al talloze tuinen en kassen op daken van wolkenkrabbers. Ook in Nederland ontstaan steeds meer urban farming projecten. Stadsboeren in Rotterdam telen fruit en groenten, houden kippen en willen diervriendelijk vis gaan kweken in loodsen. In Noord Nederland is Living Foods in samenwerking met een grote regionale zorgverlener een Ecofarm-project begonnen. Eén van de eerste tastbare resultaten is de kruidentuin, aangelegd door de cliënten en met bijna alleen maar hergebruikte materialen. In deze tuin staan reeds de eerste planten en eetbare bloemen. Ook komt er een kippenfarm, waarmee in de bedrijfsrestaurants een biologisch eitje geserveerd kan worden. 

Slechts 1,1% van alle boeren is innovatief, zegt de universiteit in Wageningen (WUR). Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, vindt geïntegreerd landbouw- en voedselbeleid belangrijk. Beleid dat de gehele biocyclus reguleert en optimaliseert, van boer tot bord en van voer tot vlees. Niet de voedselproductie is het belangrijkste maar bewustwording, draagvlak en impact van de landbouw. Volgens Fresco zijn we vervreemd geraakt van de voedselproductie. Bewegingen als slowfood en biologisch zijn een voorhoede, maar ze bieden geen realistisch alternatief. De echte verandering moet volgens haar niet uit de lokale initiatieven maar van de integrale voedselproductie komen.

 

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170606
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Water is leven

Water, evolutionaire schepper van leven

Je hebt het elke dag nodig. Water. Het schept vooraleerst leven, maar is ook reden voor conflict en watermanagement….

sekem

Sekem, antroposofisch initiatief in Egypte

Met het SEKEM heeft Ibrahim Abouleish wereldwijd roem verworven voor zijn initiatieven op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw, ecologie, cultuur, gezondheid en educatie.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?