FREEK VAN LEEUWEN | Een geestelijke blik in het bewustzijn-6

6.De vereenzelviging met de stof

Maar doordat de geest het levende is en de stof als het levenloze het tegendeel ervan, bestaat ook een volgende, bijzondere toestand: wanneer de geest overdag met het lichaam – het stoffelijke voertuig voor de aarde – met het tegendeel van zichzelf is verbonden, kan die in deze stoffelijke wereld niet meer zichzelf zijn. Daardoor raakt de geest het meest wezenlijke van zichzelf, het zelfbewustzijn, het zich voortdurend bewust zijn van zichzelf als de goddelijke, vermogende levenskracht, kwijt. Door deze verbinding met het tegendeel van zichzelf, de stof, wordt de geest onbewust van de eigen zelfstandigheid, van het eigen bestaan, van het eigen leven. De geest heeft in deze stoffelijke wereld geen weet meer van het bestaan als geestelijke zelfstandigheid!

Doordat zowel de geest alsook de stof uit hetzelfde geestelijke licht en warmte zijn voortgekomen, maar op een geheel verschillende wijze, kan de geest zich toch volkomen vertrouwd voelen met de stof en denkt daardoor het lichaam te zíjn, wat echter wordt veroorzaakt doordat de menselijke geest hier onbewust is geworden van het eigen bestaan als zelfstandig wezen.

De toestand van overdracht

Door het ontbreken van het geestelijke zelfbewustzijn vloeien vervolgens alle aandacht en toewijding weg uit zichzelf en worden onbewust op het lichaam en de stoffelijke wereld overgedragen. Dat heeft de onbewuste vereenzelviging met dit tijdelijke bestaan als gevolg, terwijl de geest zelf als een leegte op de achtergrond blijft. Doordat het een overdracht van eigen aandacht en toewijding betreft, denkt de geest hier werkelijk het lichaam te zijn en denkt ook dat de stoffelijke wereld alles is, wat er is. De kennis van zichzelf als de eeuwige, vermogende geest, ontbreekt hier volledig en er is hier ook niets, wat de geest aan zichzelf zou kunnen herinneren.

Het enige wat bij sommigen overblijft is het vage besef, dat er toch iets moet zijn dat zich bewust is van het bestaan in deze wereld. Doordat voor hen het ‘zich bewust zíjn’ als werkzaamheid er toch wel moet zijn, maar men zich van die innerlijke, geestelijke werkzaamheid niet bewust is, wordt vervolgens die toestand van wetend zijn, van vaag zelfbesef, met het woord ‘het bewustzijn’ benoemd en besproken, alsof dat ‘bewustzijn’ een zelfstandigheid zou zijn.

De onbewuste vereenzelviging met dit stoffelijke bestaan is er de oorzaak van dat de menselijke geest, in een poging de zin van zichzelf in dit bestaan te begrijpen, uit moet gaan van het enige wat van het geestelijke is overgebleven: de niet te miskennen toestand ‘ergens weet van te hebben’, iets ‘te beseffen’, zich van iets ‘bewust’ te kunnen zijn.

Door de toestand van onbewuste vereenzelviging met het stoffelijke bestaan, wordt de menselijke geest hier schijnbaar aan zichzelf overgelaten. De zin van deze toestand is, dat de menselijke geest hier in de gelegenheid is, zelfstandig en op eigen kracht op onderzoek uit te gaan en besluiten te nemen. Daarvoor is het nodig zelfstandig de geestelijke vermogens te gebruiken: gebeurtenissen moeten goed worden waargenomen, ze moeten grondig worden overdacht en doorvoeld, en naar aanleiding van de zo gevormde gedachten en gevoelens moet er een besluit worden genomen, dat met de wilskracht moet worden uitgevoerd. Door de voortdurend veranderende gebeurtenissen in dit bestaan daartoe aangezet, moet de menselijke geest hier een bewust en beheerst gebruik van de geestelijke vermogens maken. Daardoor maakt die hier vaak zonder het zelf te beseffen, een zelfbewerkte, geestelijke groei door naar innerlijke, geestelijke zelfstandigheid door de eigen vermogens bewust en beheerst te leren gebruiken.

 

Klik hier door naar het laatste deel van dit artikel: De bewustwording.

AUTEUR FREEK VAN LEEUWEN | ©EVOLUTIEGIDS | 180711
Zelfrealisatiegids Freek van Leeuwen wil
een brug slaan tussen spiritualiteit en wetenschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?