FREEK VAN LEEUWEN | Een geestelijke blik in het bewustzijn-4

4.De geest-stofverhouding

 

De geesteshand drukt de lichtbeelden uit de geest ook af op de hersenschors, waar zij in de vorm van netwerken van hersencellen in het stoffelijke gedeelte van het geheugen worden bewaard. Dit is mogelijk doordat de stof, net als de geest, ook een vorm van verdichting van de algeest is. Zoals de menselijke geest door verdichting uit de goddelijke algeest is gevormd, en de ziel een uitstraling van de werkzame geest is, zo zijn ook de bouwstenen en vormkrachten van de stof door verdichting uit de algeest gevormd – met dit wezenlijke verschil, dat de menselijke geest een verdichting is waarbinnen het geestelijke licht en de geestelijke warmte, net als in de algeest zelf, volkomen met elkaar zijn vermengd tot een eenheid, terwijl de bouwstenen en vormkrachten van de stof aparte verdichtingen van licht en warmte zijn, waarbij licht en warmte van elkaar gescheiden zijn gebleven.

  • De menselijke geest is door de verdichting uit de goddelijke algeest een bolvormige wolk van licht en warmte, en van eenzelfde eenheid van licht en warmte als de algeest zelf, die volkomen met elkaar zijn vermengd en volkomen verstrengeld.Door de eenheid van licht en warmte binnen de menselijke geest is de menselijke geest een zelfstandige, levende eenheid – ingebed in de goddelijke algeest – die uit zichzelf beweegt en zichzelf ook weer tot rust kan brengen.
  • De ziel is uit de menselijke geest uitgestraald licht, dat alleen doordringbaar en vormbaar is, en waardoorheen de warmte zich vanuit de geest beweegt als een geestesarm, een geesteshand.Doordat de ziel een uitstraling van licht en warmte vanuit de menselijke geest is, moet het licht in de ziel door de geest worden belevendigd en in beweging worden gebracht.
  • De stof is weliswaar ook gevormd door verdichtingen van licht en verdichtingen van warmte in de goddelijke algeest, maar de gevormde deeltjes blijven apart, los van elkaar: de lichtdeeltjes heten in de natuurkunde fermionen, de warmtedeeltjes bosonen; de fermionen als lichtdeeltjes zijn de bouwstenen van de stof en de bosonen als warmtedeeltjes de verbindingskrachten daartussen. 10)“Stof is geest die langzaam genoeg beweegt om te worden gezien”, aldus Pierre Teilhard de Chardin
  • Zoals de ziel een uitstraling is van de werkzame geest, zo vertonen elektronen ook een uitstraling om zich heen als zij in beweging zijn gebracht: die uitstraling is een magneetveld. Door de vermenging van de geestelijke uitstraling (ziel) met de stoffelijke uitstraling (magneetveld) – beide afkomstig uit dezelfde bron, de goddelijke algeest – is de wisselwerking tussen geest en stof mogelijk en kunnen beide invloed op elkaar uitoefenen. 11)

Doordat in de stof de lichtdeeltjes, de fermionen gescheiden zijn van de warmtedeeltjes, de bosonen, is de stof levenloos en is er een uitwendige kracht nodig om stoffelijke vormen in beweging te brengen.

In de mens is het daardoor de geest die de ziel en het lichaam in beweging brengt. Het orgaan, dat de geest in staat stelt het lichaam naar eigen willekeur te bewegen, zijn de hersenen, in het bijzonder de hersenschors.

Daar vindt de wisselwerking tussen geest en hersenen plaats, door middel van de ziel. 12) 13)

 

Klik hier door naar het vervolg van dit artikel: het doel van de stoffelijke wereld.

AUTEUR FREEK VAN LEEUWEN | ©EVOLUTIEGIDS | 180711
Zelfrealisatiegids Freek van Leeuwen wil
een brug slaan tussen spiritualiteit en wetenschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?