FLORIS VERVAT | Senior Service voor ouderen

Floris Vervat

Alg. dir. van Senior Service

Senior Service heeft zich als doel gesteld om zoveel mogelijk senioren te ondersteunen in de jaren dat ze het echt nodig hebben. Zij werken met aanvullende mantelverzorgers, lokaal en door het hele land.

Bezoek Senior Service op:

Floris Vervat bedacht een ouderenservicedienst

Acht jaar geleden begon Floris Vervat naast zijn chauffeursdienst Jeeves met iets nieuws: mantelzorg voor ouderen. Met zijn organisatie Senior Service werkt hij nu met aanvullende mantelverzorgers, want ouderen kunnen soms niet rekenen op steun van familie, vrienden of vrijwilligers.

Het was in de tijd dat iedereen oog kreeg voor de vergrijzing. De praktische gevolgen daarvan maakte hij van nabij mee: zijn opa en oma werden hulpbehoevend. Zoiets gaat vaak van de ene op de andere dag. Dan treffen kinderen bijvoorbeeld een van hun ouders hulpeloos liggend in de gang van hun huis aan. Hij realiseerde zich dat er geen professionele organisatie was die in dit soort situaties kan helpen. Daar heeft hij toen snel op ingespeeld met de oprichting van Senior Service.

De kern van Senior Service is: dienstbaarheid. De medewerkers zijn aanvullende mantelzorgers. Senior Service matcht één oudere met één vaste senior. En betaalde diensten horen er gewoon bij in de cirkel van deze aanvullende mantelzorg.

Auteur Mary Span | ©EVOLUTIEGIDS | 170904

mandaoplaat2

Bestuurders in de zorg liggen onder het vergrootglas

Manda Oplaat, directeur van Sutfene, is voor ondernemerschap en regionaal ambassadeurschap in de zorg. Zij wil zorgkwaliteit leveren tegen een verantwoorde prijs.

diva11

Aandacht voor ouderen en zieken werkt

Diva Dichtbij zingt en declameert aan het rand van het bed in verpleeghuizen, verzorgingshuizen of thuis van mens tot mens. Onderzoek van de universiteit Utrecht heeft aangetoond dat aandacht voor ouderen en zieken werkt.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?