FER OVERDIJK | ouderlijke argusogen | persoonlijke evolutie

Ouderlijke macht in De Evolutiegids

9 juni 2021 | Fer Overdijk | Balansgids
Ouderlijke argusogen kunnen ons danig in de weg zitten

Psychologie heeft zijn functie maar is in de breedte veelal niet toereikend om op het diepste niveau van de menselijke psyche iets te helen, aldus zelfrealisatiegids Fer Overdijk. Het gegeven dat ons onderbewustzijn ruim 90% van ons brein omvat heeft hier alles mee te maken. Al onze diepste gevoelens maar ook onze intuïtie, dromen, gedragingen komen voort uit dit onderbewustzijn. Maar er is iets wat ons leven stuurt: ouderlijke argusogen.

Als we van een berg dreigen te vallen, hebben we niets aan ons bewustzijn maar pakt het onderbewustzijn, dat 200.000 keer sneller reageert, het direct over om ons weer in evenwicht te brengen. Het onderbewustzijn is vergelijkbaar met deze enorme berg, geheugen waarin letterlijk heel ons leven opgeslagen zit, maar ook met ons reptielenbrein of oerbrein waarvan we af en toe een glimp opvangen met ons bewustzijn. Ons oerbrein bevat onze oerinstincten zoals woede, angst, vluchtgedrag, enzovoorts. Zo heeft onze opvoeding een sterkere invloed dan we vermoeden. Veel mensen worden nog onbewust door hun ouders geregeerd. Er is iets dat onbewust sturing geeft aan hun leven: ouderlijke argusogen’.

Ouderlijke argusogen, wat houdt dat in?
Bij elke keuze die je maakt, kunnen we deze onbewuste ouderlijke argusogen ervaren en nemen we deze keuzes of gedragingen niet echt vanuit ons authentieke zelf maar vanuit een ouder. De opvoeding die we geven aan onze kinderen kan een kopie zijn van onze eigen opvoeding zonder dat we ons hiervan bewust zijn. We denken dan vanuit onze opvoeding en kopiëren het gedrag van onze ouders. De agressie die we in ons voelen kan gevormd zijn door een van onze ouders die dit in zich droeg en regelmatig uitte. We kunnen bijvoorbeeld een enorme druk ervaren om iets perfect te doen, terwijl we niet weten waarom. Die druk is niet van onszelf afkomstig, maar is afkomstig van een conditionering van een van onze ouders. In feite doen we iets wat niet van ons authentieke zelf afkomstig is. Het gaat verder dan conditionering. Het is vaak alsof we door een ander bestuurd worden in ons leven, terwijl dit voelt als normaal. We denken dan dat dit van onszelf afkomstig is. Ouderlijke argusogen zijn onbewust, maar lijken voor het bewustzijn een natuurlijk deel van onszelf te zijn. Het is een sterk aspect, omdat het gevoed wordt door onze eigen projectie.

Waardoor ontstaat het?
Een groot deel van opvoeding gaat gepaard met loslaten: loslaten van onze babyfase, loslaten dat we niet meer zelf het kind naar school hoeven brengen, loslaten dat we het ouderlijk nest verlaten, enzovoorts. Tegelijk is het voor de ouders als voor de kinderen een natuurlijk proces dat heel belangrijk is. Ouders krijgen hun vrijheid terug en kinderen ontdekken hun eigen vrijheid. Dit in klassieke zin omschreven is iets dat al duizenden jaren speelt, de vorm verandert maar de kern blijft gelijk. Hoewel de verhouding tussen ouders en kinderen, naarmate ze ouder worden, per definitie asymmetrisch is, zijn er in deze nieuwe tijd (afhankelijk van cultuur uiteraard) statistisch gezien minder conflicten over verschil in opvatting, normen en waarden tussen kinderen en ouders. Wel heerst er een continu proces van onderhandeling, juist vanwege die asymmetrische verhouding, zowel kinderen als ouders moeten veel uitleggen ‘waarom’. De tijd van ‘mijn wil is wet’ is in veel gevallen passé.

Loslaten
Dat wat we bewust loslaten blijft onbewust nog kleven, omdat we denken iets losgelaten te hebben. In feite zijn we dan nog niet goed onthecht. Pijn, verdriet en trauma’s van onze ouders kunnen we in ons onderbewustzijn opslaan. Dit maakt dat we de dingen verwrongen zien. Uiteraard zijn er genoeg mooie dingen die we van onze ouders krijgen maar daar hebben we natuurlijk niet altijd last van. Ouders kunnen er niets aan doen dat wij als kind hun gedrag of conditionering overnemen. Als ouders meerdere kinderen hebben, kan dit onderling ook enorm verschillen: wat het ene kind als negatief ervaart is voor de ander juist een motivator om het anders te gaan doen in het leven.

In het volwassen leven nemen we dus gedragingen, conditioneringen, normen en waarden maar ook pijn of verdriet over. We voelen de ogen en gedragingen van onze ouders in ons. We zijn ons daarvan niet bewust en al zijn we er ons van bewust, we weten vaak niet waar het vandaan komt.

Onthechten
Het gaat erom dat we ons bewust worden van aspecten die we zelf overnemen, waar ouders geen notie van hebben en ook waarbij ouders al lang overleden zijn. Dat we dit los kunnen laten en ons onthechten, dus deze psychologische wond in onszelf dichtmaken. Dit is vaak zeer moeilijk te realiseren. Het besef dat iets van een ander is en niet van ons is zeker niet altijd voldoende.

Ouderlijke argusogen en aankleefgedrag vindt plaats vanuit het onderbewustzijn. Enkele kenmerken zijn:

  • Onbewuste gedragingen en denkbeelden die aankleven en niet eigen zijn.
  • Onbewust en soms bewust voelt het (volwassen) kind zich bekeken door de ouders en past daar het gedrag op aan.
  • Normen en waarden van de ouders voelen als van onszelf.
  • Trauma’s van ouder(s) kunnen diverse verwrongen invloeden hebben op het leven van het volwassen kind.
  • Agressie van ouder(s) kunnen zorgen voor angstige of agressieve volwassenen als het kind hier gevoelig voor is.
  • Wanneer gekopieerde denkpatronen bewustzijn, is er meestal sprake van een trots van het gekopieerde gedrag van een ander.
  • Wanneer het onbewust is, is er meestal sprake van in de weg zittend gedrag dat gekopieerd is van de ander zonder besef van de oorsprong.

Argusogen bij relaties
Daarnaast zijn er nog argusogen die ontstaan in (liefdes)relaties. Er is sprake van idolisering van de ander. Hierbij treedt vaak symbiose op: dat de één het gedrag van de ander gaat kopiëren. Dit zorgt al snel voor een scheve verhouding binnen de relatie, waarbij de één de ander hoger acht dan zichzelf. De man zal zich bijvoorbeeld continu bekeken voelen door de vrouw, checkt continu zijn telefoon om te kijken of zij zich geen zorgen maakt en belt om te checken. Dit terwijl de vrouw totaal geen jaloerse trekjes vertoont en daar ook niet mee bezig is. De onderliggende oorzaak kan bijvoorbeeld zijn: verlatingsangst, een strenge moeder of een onderliggend trauma.

Daarnaast kan ook vereenzelviging of adoreren van groepen, personen of werk spelen:

  • Het adoreren van een bepaalde persoon of beroemdheid, waardoor je gedragingen veranderen en je jezelf verliest en je omgeving je niet meer herkend in wie je was.
  • Het laten meeslepen in duistere groeperingen en bendes, de zijn meestal duidelijk.
  • Het laten meeslepen in groepsdynamieken waarin uniformiteit gewenst is maar waarbij de eigen identiteit wordt ondermijnt.

Hierbij is de basis een ongewilde en meestal onbewuste verandering in onszelf en het deel dat het in stand houdt zijn de argusogen die we op onszelf projecteren.

Hoe dit te helen en te vermijden?
Dit heeft met vele aspecten te maken. Onbewuste gedragingen en patronen zijn complex. Weliswaar kunnen we vanuit het bewustzijn de niet authentieke gedragingen ontdekken of analyseren, maar daarmee missen we compleet de diepere laag van het onderbewustzijn waarin het trauma of het verleden actief is. Om dit daadwerkelijk te helen en vervolgens te vermijden is de reis naar binnen voor innerlijke balans en heling – meestal met professionele hulp – een pré.

Fer Overdijk in De Evolutiegids

AUTEUR FER OVERDIJK | ©EVOLUTIEGIDS | 210609
Zelfrealisatiegids Fer Overdijk nodigt je als spirituele coach uit om een persoonlijk proces te starten,
om in je kracht te staan, om ten diepste te voelen wat in je leeft en daarop te handelen.
happytivist

Geluk is een keuze en een werkwoord

Is het leven soms gewone pech? Of zit er toch meer achter? Preventiegids Harold Stevens schijnt er zijn licht op.

Fokke Obbema, journalist en schrijver

De zin van het leven

Fokke Obbema ontsnapte aan de dood en ging na herstel op zoek naar de zin van het leven.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?