FEITENKENNIS | juist denken over de wereld | sociale evolutie

Hans Rosling schreef het boek Feitenkennis

Feitenkennis, handleiding voor juist denken over de wereld

sociale evolutie bij De EvolutiegidsFeitenkennis is een boek van Hans Rosling en de zijnen. Als we statistieken zien, haken de meeste mensen af. Maar het was possibilist Hans Rosling’s missie om het belang van data, feitenkennis en een juiste kijk op de mens en de wereld aan te moedigen. Want de meesten denken dat het slechter gaat met de wereld. In de meeste landen gaan de verbeteringen op dit moment sneller. Veel sneller.

Hans Rosling († 2017) bood voortdurend weerstand aan het dramatische wereldbeeld die media en mensen schetsen. Hij was een Zweeds arts en professor Internationale Gezondheid aan het Karolinska-instituut en directeur van de Gapminder Foundation, die de trendalyzer-software heeft ontwikkeld. Samen met Ola Rosling en Anna Rosling Rönnland schreef hij het boek Feitenkennis. Daarin komen wereldwijde evoluties tot leven – met verrassend goed nieuws.

In 2005 hebben de Roslings de Gapminder Foundation opgericht, die zich ten doel stelt ernstige onwetendheid te bestrijden met een op feiten gebaseerd beeld van de wereld. De onwetendheid van mensen over de hele wereld bleek groot te zijn. De afgelopen twintig jaar is het deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft gehalveerd. Dit is revolutionair! Maar mensen weten dat niet. Bijna alle mensen die nu leven, hebben toegang tot moderne basisgezondheidszorg. Maar de meeste mensen weten dat niet. De nieuwe feiten willen niet postvatten.

Feitenkennis, boek van Hans Rosling

Mensen denken in tegenstellingen – in armoede en rijkdom, in slechte en goede mensen, in opgeleid en niet opgeleid. In werkelijkheid leeft de overgrote meerderheid van de wereldbevolking ergens in het midden van de inkomensschaal. We denken dat er een kloof bestaat tussen het Westen en de rest van de wereld, tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Volgens Rosling bestaat er geen kloof tussen het Westen en de rest. Stap voor stap gaat het beter met de wereld. 

Hans Rosling stelt dat ons brein geneigd is snel conclusies te trekken. We zijn geïnteresseerd in de chaos van de Brexit, in roddels en verhalen, we zijn dol op suiker en vet. Veel van deze instincten waren vroeger noodzakelijk en nuttig, maar intussen leven we in een andere wereld. Teveel suiker en vet bijvoorbeeld vormen nu een bedreiging voor onze gezondheid.

Liever delen de Roslings de wereld in in vier inkomensniveaus, een indeling die nodig is om de wereld te kunnen begrijpen. Bij het begin van de geschiedenis van de mensheid bevond iedereen zich op Level 1. Nog maar 200 jaar geleden bevond 85 procent van de wereldbevolking zich op Level 1, in extreme armoede. Nu bevindt het overgrote deel van de mensen zich in het midden, verspreid over Levels 2 en 3, met een levensstandaard zoals mensen die in West-Europa en Noord-Amerika in de jaren vijftig kenden. Vaak zijn kloofverhalen het gevolg van misleidende overdramatisering, want we voelen ons aangetrokken tot extreme voorbeelden. 

Wat in ons land armoede heet, is iets anders dan extreme armoede. Het is relatieve armoede. Als je op Level 4 leeft – zoals wij in Nederland – dan lijkt ieder ander op Level 1, 2 en 3 even arm. Aan de hand van die niveaus helpen de Roslings om de wereld helderder te zien en om de misvatting dat het slechter gaat de wereld uit de wereld te helpen. Enkele opmerkingen zijn echter op z’n plaats: Zonder China zouden de armoedecijfers er een stuk slechter uitzien. En het neoliberalisme heeft de ongelijkheid in de wereld alleen maar vergroot, dat systeem heeft gefaald in het terugdringen van armoede.

Alles wordt slechter is de bewering over de wereld die het vaakst wordt gezegd. En het is absoluut waar dat er veel slechts is in de wereld. Overbevissing en de achteruitgang van de zeeën zijn werkelijk zorgwekkend. De lijsten van dode oceaangebieden en van bedreigde soorten worden steeds langer. Het ijs smelt, het zeewaterniveau zal gaan stijgen. Hans Rosling laat er geen twijfel over bestaan dat alle broeikasgassen door mensen de atmosfeer in zijn geblazen. Maar hij waarschuwt wel: pas op dat je niet te snel conclusies trekt als de verschillen tussen vroeger en nu kleiner zijn dan bijvoorbeeld 10 procent. Hij laat zien dat de afgelopen twintig jaar het deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft bijna is gehalveerd. Hij laat zien dat de gemiddelde levensverwachting over de hele wereld nu 72 jaar is. Hij laat zien dat bijna alle ouders het zich nu kunnen veroorloven om hun kinderen naar school te sturen, zowel dochters als zonen. Negentig procent van de meisjes in de lagere schoolleeftijd gaat naar school, voor jongens is dat 92 procent. Er is bijna geen verschil.

Het boek Feitenkennis zit boordevol anekdotes, boeiende verhalen en met grafieken van Rosling. Het is een inspirerend, onthullend boek. Je ziet de wereld compleet in een ander – beter en positiever – licht.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190116
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
kate_raworth

De donuteconomie van Kate Raworth

Kate Raworth gaat met haar boek Donuteconomie in op de behoefte aan fundamentele verandering in het economie-onderwijs.

brucelipton

Spontane evolutie

Celbioloog Bruce Lipton maakt ons in zijn boek Spontane Evolutie deelgenoot van zijn ontdekking dat we geen slachtoffer zijn van onze genen maar dat we meesters zijn van ons positieve lot.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?