EXTINCTION REBELLION | protestbeweging

Exctinction Rebellion | Evolutiegids

Aangepast 13 maart 2023 | 9 januari 2019 | Mary Span | Evolutiegids

Zullen we eindelijk naar Moeder Aarde luisteren?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsDe Rebels for Life protesteren tegen de huidige gang van zaken, ze willen een wereld creëren die geschikt is voor volgende generaties: Extinction Rebellion (XR). In 2018 bestond de milieubeweging nog uit enkele mensen, nu is het een internationale protestbeweging.

Op 17 november 2018 stond econoom Kate Raworth met duizenden andere mensen op een brug in Londen om het doorgaand verkeer te blokkeren en bevoegde politici te wijzen op de urgentie van een ambitieus klimaatbeleid. Extinction Rebellion heet de beweging die in 2018 Groot-Brittannië ontstond en zich van daaruit als zacht smeulend vuur over de rest van Europa en een deel van de wereld verspreidde. Die dag op de bruggen van Londen riepen ze de noodtoestand uit over het klimaat en de biodiversiteit van Moeder Aarde.

The Extinction Rebellion protestgroep heeft drie hoofddoelen: de overheid moet eerlijk worden over de status van het klimaat en samenwerken met de media om burgers in en voor te lichten. De overheid moet juridisch bindende maatregelen treffen om de koolstofemissie in 2025 naar een nul-niveau te brengen. Ook moet er minder geconsumeerd gaan worden. En er moet een burgerraad komen die toezicht houdt.

Met de gevestigde milieubeweging heeft Extinction Rebellion weinig op. Iedereen wakker schudden, op straat en in openbare gebouwen protesteren ziet XR als laatste redmiddel. De activisten willen de massa bereiken. De demonstraties en de disruptieve campagnes moeten zoveel mogelijk media-aandacht opleveren en ontwrichten om echt iets tegen klimaatverandering te doen. Nu gebeurt er te weinig, wanhopen de XR-aanhangers. Doel is zo hoog mogelijk in te zetten.

XR is een nieuwkomer in Nederland. De beweging in Nederland staat op zichzelf en heeft geen leden, geen centraal bestuur en kent geen voorzitter. Het is een do-it-together-beweging. Volgens initiator Sjoerd de Koning is de beweging broodnodig. “De overheid beschermt haar burgers niet tegen de ernstige gevolgen van klimaatverstoring. Zolang de overheid niet handelt om ons te beschermen, zullen we in verzet komen om ons leven en dat van onze kinderen in stand te kunnen houden.”

Het is de zoveelste milieubeweging die soms niet soms wel impact heeft. Het verstoren van de openbare orde kan ervoor zorgen dat politici bewegingen aanwijzen als de boeman voor alles wat maar misgaat. De publieke opinie kan zich daardoor tegen deze protestbeweging keren. Maar zoals Rosa Parks op haar plaats in de bus bleef zitten, zo blijft Extinction Rebellion op bruggen, kruispunten en in overheidsgebouwen zitten tot de politie hen verwijdert.

Econoom Kate Raworth zou het liefst de gele hesjes beweging en de Extinction Beweging bij elkaar brengen. “De gele hesjes zijn niet alleen een uitdrukking van ongelijkheid, maar ook van de frustratie van hoe men de gevangene is van fossiele brandstoffen.” Intussen hebben bewegingen als Sisterhood, Brotherhood, The Elders en vele andere bekende en onbekende vrijwilligers zich bij Extinction Rebellion aangesloten.

De roep om verandering wordt steeds groter. Onlangs kondigden Bristol, als eerste stad in de wereld, de noodtoestand van het klimaat uit. Mensen zien in dat oneindige groei op een eindige planeet zal leiden tot ernstige gevolgen voor het klimaat. Een massaal uitsterven van (zee)planten- en (zee)dieren is al in gang gezet en gaat sneller dan verwacht. Hierdoor zijn steeds meer mensen bereid in actie te komen.

Tot nu toe staat XR voor geweldloosheid, maar het rommelt binnen de beweging. Sommigen vinden dat het best wel harder kan. Het mag allemaal niet te slap zijn, want de eerdere klimaatmarsen en petities hebben nauwelijks wat opgeleverd. Daarom richtte Roger Hallam in het VK een nieuwe beweging op: Just Stop Oil, die aan ecosabotage doen en proberen de orde te verstoren. Het risico is dat de sympathie voor de beweging vermindert. Het is zaak op termijn de geloofwaardigheid en vertrouwen niet te verliezen. Om verder te kunnen groeien is niet verharden maar balanceren en empoweren van belang.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190109
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

XR krijgt bredere aanhang

12-03-23: Er is iets gekanteld. De protestbeweging Extinction Rebellion krijgt meer sympathie en een bredere aanhang. Onder de aanhang zijn ook veel beginnelingen in actievoeren. Bron: NRC.

Boeren, artsen en advocaten sluiten zich aan

18-10-19: De protestbeweging, die een strategie van geweldloze strijd en burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt om aandacht te vestigen op de klimaatcrisis, is nu in meer dan 70 landen actief. Maar wat velen niet weten is dat het is samengesteld uit verschillende subgroepen: XR Artsen, XR Politieagenten, XR Rainbow, XR Farmers, XR Advocaten en XR Joden. Bron: Euronews.

Actiegroep gaat disruptief

05-10-19: Volgens Extinction Rebellion zijn er zo’n 200 lokale geledingen in 20 landen actief, waarvan 13 in Nederland. De actiegroep ziet zich gesteund door meer dan 100 academici en invloedrijke fans als Emma Thompson, Jane Goodall, Naomi Klein en Greta Thunberg. De actiegroep pakt het voortaan radicaler aan omdat klimaatacties niets hebben uitgehaald. Bron: Volkskrant.

De belangrijkste eisen:

  1. De Overheid moet de waarheid vertellen over de levensbedreigende situatie van het leven in de wereld.
  2. De Overheid moet wetten bekrachtigen die ervoor zorgen dat  jaar op jaar broeikasgassen worden gereduceerd tot netto 0 emissies in 2025.
  3. De Overheid dient een Deltaplan Klimaat te implementeren en te financieren.
  4. De Overheid dient het welzijn van iedereen te verzekeren en vervuilers te laten betalen voor milieu- en sociale schade. Bron: ExtinctionRebellion.nl

Burgelijke ongehoorzaamheid in de geest van Gandhi

26-04-19: Extinction Rebellion ontstond eind 2018 in het Verenigd Koninkrijk waarna al snel wereldwijd vertakkingen ontstonden. De activisten zien de huidige impasse als een noodsituatie die ‘nu echt radicaal anders’ moet. Woordvoerder Kate Mitchell: “Bijna alles is al geprobeerd: petities, politieke partijen, campagnes, etc. Toch is het klimaatprobleem groter dan ooit. Burgerlijke ongehoorzaamheid is erg succesvol geweest in het verleden en lijkt daarmee de enige optie te zijn op dit moment. Dat doen we vanzelfsprekend op een geweldloze manier, dat is een belangrijke waarde voor de beweging Extinction Rebellion. Het leven van een miljoen diersoorten, inclusief de mens, staat op het spel.” Bron: ExtinctionRebellion.nl.
Divest beweging | Evolutiegids

Aandelen in gas en kolen? Laat maar gaan…

De protestbeweging Divestment, ontstaan op Amerikaanse universiteiten, sijpelt via gemeenten en gemeenschappen nu ook door naar politici, media, economen, bedrijven en investeerders.

Jan Rotmans | Evolutiegids

Evolutie van onderop

Samen bouwt de Stichting Nederland Kantelt aan een samenleving waarin onderwijs talent ontwikkelt, de financiële sector gezond en zorg van de mensen en energie duurzaam is.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?