EVOLUTIONAIRE LEIDERSCHAPSFILOSOFIE | persoonlijke evolutie

Evolutionaire leiderschapsfilosofie voor een betere wereld

De term evolutionaire leiderschapsfilosofie is ontleend aan recent wetenschappelijk onderzoek [kwantummechanica], businessonderzoeken, kosmologie, positieve en evolutionaire psychologie, filosofie en [business] spiritualiteit. Het doel van de evolutionaire leiderschapsfilosofie is bewustzijn te ontwikkelen voor integraal en verbindend leiderschap. Het is een geleidelijk proces, maar kan ook revolutionair zijn.

Via de processen van het leven groei je. Het doel van evolutionaire leiderschapsfilosofie is bewustzijn te ontwikkelen, dat wil zeggen wijsheid uit ervaringen te verwerven. Er valt nog heel wat te doen in onze wereld. Verbeteringen zijn nodig, er is behoefte aan ruimer begrip, meer samenwerking en met elkaar delen op een ruimere schaal. En sommigen zijn al opgeklommen en klimmen al op naar grotere hoogten, zij zijn de evolutionaire pioniers.

Grensverleggen
Deze website is bedoeld voor mensen die geestelijk willen groeien en die een evolutionaire leider willen zijn. De evolutionaire leider is een bewuste grensverlegger, transformator en verbinder vanuit positiviteit en evenwicht en is dienend aan de evolutie van het geheel. Evolutionair leiderschap gaat niet over wat je doet, maar meer over welke universele waarden je nastreeft. Je verbindt je met de hoogste visie, je bent zelfbewust en streeft er steeds naar om het ego onder controle te houden. De leider heeft zichzelf in balans gebracht en accepteert zichzelf, vasthoudend aan het punt van evenwicht, de middenweg, het huidige moment. Een evolutionaire leider werkt opbouwend, staat broederschap en een holistische benadering voor. En daarmee houdt de evolutionaire leider zich bezig met praktisch integraal leiderschap.

Eigen roeping
Wij zijn op een onomkeerbaar punt in de geschiedenis van de mensheid aanbeland. Een ding staat vast: alles zal veranderen. Maar we hebben een keuze. Ten goede of ten kwade. In het tumult van vandaag kiezen er vele mensen voor om bewust te evolueren naar medeschepper zijn. Ze gaan daarbij uit van hun eigen leiderschap, daarbij zoekend naar hun eigen roeping (calling) en hun hoogst bereikbare. Ze ontdekken dat je zonder [com]passie vanuit je hart en samenwerking met anderen je niets meer klaar speelt.

Wetenschap en spiritualiteit
Wetenschap (waaronder kosmologie), spiritualiteit en technologie komen in de 21e eeuw steeds meer nader tot elkaar. Een van de grote wetenschappelijke vorderingen is de ontdekking van de kosmogenese, het ontstaan van de kosmos. We zijn de schepping in eigen persoon.

Onze beschaving ziet er momenteel niet fraai uit. Dit is vooral het gevolg van de samenleving die vasthoudt aan achterhaalde, niet langer functionele overtuigingen. Maar ook de hebzucht, angst en rivaliteit spelen een grote rol. Het menselijke aspect en de natuur raken daardoor steeds meer ondergesneeuwd. Alles is met alles verbonden, maar het evenwicht is zoek. We kunnen nooit over de natuur spreken zonder tegelijkertijd ook over onze evolutie te spreken. Het is hoog tijd de evolutie te evolueren.

Zoeken naar balans
Uit alles blijkt dat het universum in een eeuwigdurende spiraal van beweging en ontwikkeling verkeert. Het creëert leven. De meest fundamentele veranderingen vinden plaats in onze spirituele opvattingen, als we van IK-bewustzijn (ego) naar WIJ- of groepsbewustzijn, naar zielsbewustzijn tot scheppend of Godsbewustzijn gaan. Het leven is creativiteit en van co-creatie. Het is een beweging die op zijn beurt weer voor nieuwe energie zorgt: energie die we kunnen gebruiken om te bouwen aan nieuwe en steeds complexere vormen. Het leven is een constant zoeken naar balans tussen positief en negatief. Want de belangrijkste regel in de evolutie is, is de wet van evenwicht. De les is dat we onderdeel zijn van een groter geheel, een multidimensionaal universum waarin alles uit eenzelfde Bron voortkomt, alles onderling verbonden is, alles in essentie uit energie bestaat en in resonantie is, alles permanent in verandering is en alles zichzelf organiseert in een dynamische balans en permanent in ontwikkeling is.

Meestal zien we evolutie als een proces buiten ons, maar hoe is het om jezelf en je potentie tot creativiteit te zien als een deel van de evolutie? Hoe zie je dan je eigen ontwikkeling, je potentie tot groei, jouw vrijheid om te kiezen en te handelen? Hoe kun je samen met anderen echt vernieuwende oplossingen vinden en richting geven aan een duurzame toekomst? Omdat we beschikken over een vrije wil, hebben we de keuze om de nieuwe universele inzichten van vandaag bewust toe te passen, zowel in ons persoonlijk leven als bij onze maatschappelijke of zakelijke activiteiten.

Sleutel tot WEvolutie
Evolutionaire leiders houden zich bezig met de zelfevolutie en WEvolutie, waarbij ze steeds een klimaat van leren creëren. De sleutel tot evolutie is hoe bewust je bent over jezelf en de rest van de wereld. Wij leven op aarde waarin alles betekenis heeft. Wat er in de oceanen gebeurt, heeft betekenis voor het klimaat. Wat er in een rivier gebeurt, heeft betekenis voor het leven. De keuzes die jij en ik maken zijn van betekenis voor niet alleen de mensen in onze naaste omgeving maar ook voor alle andere mensen die via het menselijk hart met ons verbonden zijn, zelfs als zij aan de andere kant van de aarde wonen.

Nieuwe zienswijzen
We zijn toe aan een kwantumsprong in de manier waarop we samenleven. In de oude visie op leiderschap ligt de nadruk op macht die gebaseerd is op positie en opvallende prestaties. Evolutionair leiderschap heeft meer te maken met waarachtig zijn en met dienen vanuit het zijn. Als je vanuit je eigen schatkamer leeft en werkt, kun je de wereld veranderen. Want de wereld is een open systeem, dat vooral uit relaties is opgebouwd. Alles en iedereen staat in verbinding met elkaar. Als je weet wie je bent en als je voelt wat je moet doen, dan kun je anderen inspireren en kun je co-creëren voor een positieve evolutie van de wereld.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2010
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
OUDE OVERTUIGINGEN
NIEUWE ZIENSWIJZEN
Alleen materie doet ertoe. De natuur bestaat uit een reeks voorwerpen.
De natuur bestaat uit relaties. Lege ruimte is gevuld met onzichtbare energie. Dat veld is de enige werkelijkheid.
Het draait allemaal om wetenschappelijk materialisme. Dat wordt gekenmerkt door afstandelijkheid, toeeigening, ontleding en reductie.
Het nieuwe basisparadigma is gebaseerd op de integratie van nieuwe wetenschap en aloude spirituele wijsheid. Dat wordt gekenmerkt door betrokkenheid, aanvulling, integratie en holisme.
Alle leven is gescheiden van elkaar. Het organisme is een machine. We moeten de natuur productief maken.
Alles is met alles verbonden en evolueert in symbiose. Tijd en ruimte staan niet los van elkaar. Delen zijn telepathisch met elkaar verbonden. Dat betekent duurzaam zijn.
Tegenpolen moet je elimineren, want we willen macht over de natuur en de mens.
Het leven is een complex systeem van zowel plus als min. Voor ontwikkeling zijn beiden nodig. De natuur streeft steeds naar evenwicht en harmonie. We zullen moeten leren in evenwicht met onszelf te leven en in harmonie met elkaar te leven en samen te werken.
De meest geschikte mensen overleven.
Om te overleven hoef je niet per se de sterkste (als individu) te zijn, wel adaptable ofwel de meest flexibele, veerkrachtige en afgestemde (groep).
De oude zienswijze hecht waarde aan het niet-afhankelijk zijn van de natuur. De koloniale opvatting: plunderen en uitbuiten.
De nieuwe zienswijze zoekt deelname aan de natuur. De natuur is een gemeenschap die we moeten koesteren.
Het zit in de genen.
Wij zijn zelf de verlosser – onze macht over ons leven wortelt in onze geest. Bovendien activeert een signaal uit de omgeving, niet het gen zelf, de expressie van dat gen.
De evolutie verloopt lukraak.
De directe omgeving (voedsel, klimaat, andere levens, eigen groep, e.d.) heeft invloed op het individuele leven. We moeten grip krijgen op wat er aan de hand is in ons eigen lichaam, geest en ziel. Ons leven lijkt een intentioneel doel te hebben. Wanneer er sprake is van een levend universum, betekent dit dat wij onderdeel zijn van de wereld om ons heen en hier niet afgescheiden van zijn. En omdat beweging, verandering, groei en voortbestaan in het universum de evolutielijn vormen, vormen dit de focus voor de kwaliteiten die we als mens tijdens ons leven moeten nastreven en omarmen. Die kwaliteiten zijn intuïtie, empathie, sympathie, mededogen en liefde. 

Albert Einstein over evolutionaire leiderschapsfilosofie

Je maakt deel uit van het geheel dat we het universum noemen, dat begrensd is door tijd en ruimte. Je ervaart jezelf, jouw gedachten en gevoelens als iets dat apart staat van de rest – een soort optische illusie van je bewustzijn. Deze illusie houdt je gevangen en beperkt je tot jouw persoonlijke verlangens en genegenheid voor enkele mensen die je nabij zijn. Het is jouw taak om jezelf uit deze gevangenis te bevrijden door jouw cirkel van mededogen te vergroten en alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid te omarmen. Dit lukt niemand helemaal. Als je hiernaar streeft kan het je uiteindelijk bevrijden en je een fundament van innerlijke zekerheid geven.’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?