EVOLUTIELEIDER | grensverleggend | persoonlijke evolutie

Maak het verschil als evolutieleider

Maak het verschil als evolutieleider…

De evolutieleider heeft te maken met authentiek zijn als authentiek leider en bewust handelen.

De evolutieleider is, per definitie, zelfbewust en streeft er voortdurend naar het ego onder controle te houden. Hij of zij hanteert een hogere visie en weet dat hij pas succesvol kan zijn als hij vanuit zijn innerlijk weten handelt. Hij weet dat persoonlijke groei ontstaat door van het leven te leren, de lessen in zichzelf te integreren en de balans in zichzelf te vinden. Hij is intrinsiek gemotiveerd  en verlegt steeds grenzen, niet alleen voor zichzelf maar voor een betere wereld die op die manier meer en meer in balans kan komen. Want een evolutieleider weet dat wat hij of zij denkt of doet gevolgen heeft. Want iedere oorzaak heeft een gevolg.

Evolutionaire leiders hebben een heldere toekomstvisie en verbinden zich daarmee. Ze zijn in staat om dat beeld over te brengen op anderen en helpen hen op een positieve manier naar de wereld te kijken. Goede leiders zijn betrouwbaar: ze nemen het voortouw, zijn consistent en houden vast aan hun visie. Ze zijn sterk in zelfsturing vanuit hun innerlijke kracht. Ze ontwikkelen zich bewust, leren van hun eigen mislukkingen, weten naar hun eigen schatkamer te luisteren en zijn daardoor in staat goed te functioneren zonder de goedkeuring van anderen. Een evolutionaire leider liegt nooit tegen en over zichzelf. De leider kent de eigen onvolkomenheden, net als de sterke punten, en doet er iets mee. In feite is de evolutionaire leider een dienstbare wereldburger die verbindingen legt vanuit zichzelf met anderen voor een betere wereld.

Evolutionaire leiders:

 • zijn toegewijd aan leren en transformatie en staan ten dienste van het team, de organisatie en de samenleving.
 • geloven niet in individuele heldendaden. Ze zijn bescheiden en weten hun invloed op de achtergrond in positieve zin uit te breiden. Evolutionaire leiders weten dat ze slechts zo goed zijn als de mensen om hen heen.
 • weten dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Ze handelen vanuit een holistische visie. Daarin wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam en geest. Deze eenheid kent fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele facetten die continue met elkaar in wisselwerking zijn. Een onderneming is in hun ogen dus een ondeelbaar geheel, waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Ze staan in dienst van de stakeholders en faciliteren ze waar en hoe dat maar mogelijk is. Ze hebben het concurrentiemodel van winnen en verliezen losgelaten en zijn meer geïntereseerd in samenwerking en het ontwikkelen van langdurige relaties waarbij het creëren van onderling vertrouwen, meerwaarde en groei centraal staan.
 • nemen interpersoonlijke risico’s. Ze zijn authentiek, transparant en bereid om zich kwetsbaar op te stellen. Want ze weten dat ze niet perfect zijn. Door zich kwetsbaar op te stellen kunnen ze blijven leren en kunnen ze anderen van dienst zijn op weg naar groei.
 • staan open voor uitdagingen, verbeteringen en innovaties. Ze zijn bereid om het oude paradigma los te laten ten gunste van nieuwe ontwikkelingen. Ze hebben de moed om te experimenteren. Ze zijn actief op zoek naar vernieuwingen en luisteren met aandacht naar anderen, ook naar mensen die anders durven te zijn.
 • weten dat ze altijd op het podium staan en zichtbaar zijn. Ze weten dat ze een voorbeeld zijn voor anderen. Ze weten dat wat ze zeggen en doen belangrijk is voor mensen. Ze weten ook dat positief denken, handelen en spreken vanuit eerlijkheid en vertrouwen de ander in positieve zin kan bewegen.
 • zijn toegewijd aan de evolutie van zichzelf en het geheel. Ze maken gebruik van persoonlijke reflectie en groepsreflectie. Uit onderzoek blijkt dat mensen door beoefening van meditatie, mindfulness of spirituele praktijk steeds effectiever worden. Deze methoden zorgen ervoor dat je zintuigen actiever worden en dat je afstand neemt van al je vooroordelen en overtuigingen. Effectieve leiders proberen hun bewustzijn daarom steeds uit te breiden.
 • zijn in staat om met aandacht en diepgaand te luisteren. Ze luisteren zonder ego en vooroordelen. Ze zien de schoonheid van het leven. Evolutionaire leiders doen een poging om met diverse groepen binnen en buiten de organisatie te interageren. Stakeholders voelen zich daardoor gezien en gehoord.
 • ruimen hun obstakels op. Miscommunicatie en interpersoonlijke conflicten in organisaties zijn onvermijdelijk. Effectieve leiders weten dat pro-actief denken en handelen veel fouten en miscommunicatie kunnen voorkomen. Als anderen fouten maken of als er sprake is van miscommunicatie, zullen zij hun medewerkers coachen bij het verwijderen van obstakels en wijzen op de lessen die daaruit te leren zijn.
  Evolutionaire leiders kiezen ervoor om in hun team of organisatie een klimaat te scheppen van leren en groei in dienst van hun stakeholders en de samenleving.

Wij denken ten onrechte dat wij het systeem niet kunnen veranderen. Maar wij zíjn het systeem. Als wij zelf positief en bewust evolueren, kan een team veranderen, kan de organisatie zich vernieuwen en uiteindelijk de wereld. Gelukkig staan er steeds meer bewuste leiders op die echte waarde willen creëren en die het verschil willen maken.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2010
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
header_evolution10

Het is hoog tijd voor wevolutie

De wetenschap van de 21e eeuw heeft fundamentele gevolgen voor ons denken in de moderne tijd. De nieuwe zienswijze ziet de evolutie van het leven steeds meer als een rijk creatief en gezamenlijk proces waarin elk leven zich aanpast aan een ander leven.

droom

Evolutionair leiderschap verklaard

De term evolutionair leiderschap is ontleend aan recent wetenschappelijk onderzoek [kwantummechanica], businessonderzoeken, kosmologie, positieve en evolutionaire psychologie, biologie, filosofie en [business] spiritualiteit.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?