EVOLUTIETRENDS 2021

30 november 2020 | Mary Span | Evolutie- en trendgids
Evolutietrends 2021

De pioniers van nu gebruiken spiritualiteit als kompas. Daarmee luiden ze het nieuwe jaar in als een ode aan de kerstgedachte en de natuur die ons omringt. En als een viering van hoop op een zinrijke toekomst: voor ons allemaal, juist nú.

Het jaar 2021 begint met het gevoel van dóórzetten, nu we midden in de ziekenploeg van Covid-19 zitten. Vluchten kan niet meer, maar het vaccin schittert aan de horizon ook al lijkt het allemaal nog niet safe.

Thuiswerken
Het ziet ernaar uit dat het kantoorleven zich zal verplaatsen naar ons thuisleven, maar dat zal de nodige klachten en problemen geven waar nog geen echt antwoord op is. Voorheen waren de plattelandsdelen van Nederland niet echt hot, maar nu – met het thuiswerken – gaan we overstag en verhuizen we naar de nog goedkopere delen van het land. Maar we gaan niet allemaal vanuit huis werken, want de kwaliteit van het werk daalt daardoor. Oorzaken: gemis aan collega’s en het opkomende gevoel van eenzaamheid.

Automatisering
Maar er ligt nog wat anders op de loer: de robotisering en automatisering van banen. Een studie van de Oxford Universiteit toont aan dat het onvermijdelijk is dat er administratieve banen zullen verdwijnen en dat lager opgeleiden te maken krijgen met werkeloosheid. Bij Microsoft zijn journalisten al vervangen en cassières, vertalers en salarisadministrateurs hebben het nakijken. Dankzij de nieuwe technologie komen er ook weer banen bij zoals die rondom het beschermen van data. En kunstmatige intelligentie blijft een trend waar we niet meer omheen kunnen.

Met al die kunstmatigheid om ons heen, krijgen we weer behoefte aan creatieve maakbaarheid. Die genereren nieuwe energie en inzichten. De bouwmarkten worden al overstroomd door zelfbouwers. Maar eerst zullen we de crisis moeten overwinnen, want de hele leverings- en geldketen is verstoord. De overheid zal het lastig krijgen door de vele geldinjecties die zijn gepleegd.

Ontworteld
We voelen ons ontworteld. Geen wonder dat we onze toevlucht nemen in spiritualiteit, vooral nu er ons door de coronacrisis zoveel mensen zijn ontvallen. Maar we zien geen begrafenissen of momenten van stilte. Maar de pijn is er wel degelijk. Dat moeten we met z’n allen op een of andere manier verwerken. Het empathische besef dat alles energie heeft en dus ook energie kan geven, zal ingeburgerd raken. Het is een reactie op het huidige tijdperk waarin alles op aarde wordt beïnvloed door destructief menselijk handelen.

Zingevend werk
Het vinden van zingevend werk wordt leidend in ons leven. Een trend is het werken aan het verbeteren van de wereld. De wereldverbeteraars vinden zowel milieu als wetenschap belangrijk, en combineren natuur en technologie graag in hun dagelijkse leven. Daarom gaan mensen zich verenigen in kleine maakindustrieën waar ze collectief dingen gaan produceren met hun handen. Of ze verenigen zich in buurt- en zorginitiatieven, in charités en zangkoren op internet.

Menselijke activiteiten
Maar de nieuwe wereld van transitie zal nog wel even op zich laten wachten. We zijn nog te weinig ontwaakt. Niet alleen sterven de koraalriffen en verdwijnen er gletsjers door te weinig sneeuwval en verdwijnen er bossen door brand of kaalslag, ook onze zoetwatervoorraden (zoetwater vertegenwoordigt slechts 2,5% van al het water op aarde) raken op. De druk op de watervoorraden neemt voornamelijk toe door menselijke activiteiten, namelijk door verstedelijking, bevolkingsgroei, stijgende levensstandaard vervuiling en toenemende concurrentie om water. De druk wordt verergerd door klimaatverandering en wijziging van de natuurlijke omstandigheden. Gelukkig zien al veel overheden het nut van nieuwe investeringen bijvoorbeeld in dammen, reservoirs, ontzilting, waterzuivering, grondwaterbeheer en opvang van regenwater in. Er is nog een wereld te winnen door globaal informatiebeheer en verenigde politieke steun van landen om goed water- en natuurbeheer van de grond te krijgen.

Mepnieuws
Maar er is meer aan de hand: mensen vertrouwen de media niet meer, nu fake news of mepnieuws zijn intrede vanuit de Verenigde Staten heeft gemaakt. Daarom zullen we meer moeten investeren in onderzoek om na te gaan of alle informatie wel klopt. De vraag naar echte onafhankelijke media/pers gaat toenemen, vooral nu bepaalde politieke partijen uit de bocht zijn gevlogen, zoals Denk en Forum voor Democratie.

Leefstijl
Spiritueel zijn en juiste gedachten hebben is niet meer voldoende. Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar overstijgende ervaringen. Dit komt enerzijds doordat in de westerse wereld de meeste basisbehoeften vervuld zijn. Mensen zoeken naar duiding in een wereld die onzeker is, met fake news, politieke onrust en grote thema’s zoals klimaatverandering. Religie is uit, maar er blijft altijd een menselijke behoefte om ergens in te geloven. Spiritualiteit moet je echter echt doorleven. Daarom zal zelfontplooiing – niet alleen voor toekomstige banen – maar ook een juiste levensstijl (zonder vlees bijvoorbeeld) steeds meer opgang krijgen. Daarom zullen leefstijlgidsen ons steeds meer de weg gaan wijzen naar een goede gezondheid, goede omgang met de natuur en onze intuïtie of een goede psyche.

Het beste uit jezelf
We zullen ontdekken dat geluk vluchtig is en betekenis fundamenteler is. Het gaat over goed doen, het beste uit jezelf halen, een zinvol leven, wat leidt tot een voldoening die lang duurt. Ondernemingen die hierop inspelen, winnen aan relevantie en scheppen een sterke en duurzame band met hun klanten en medewerkers. Bovendien is geestelijk evenwicht belangrijker dan ooit, maar het is steeds moeilijker te bereiken. Mensen werken veel met hun hoofd, de maatschappelijke druk is hoog en technologie leidt tot een gevoel van steeds ‘aan’ staan. Een op de vijf Nederlanders heeft ooit een depressie meegemaakt en steeds meer mensen ervaren klachten zoals angst en burn-out. Het is niet toevallig dat zaken zoals yoga, stiltecampings of online therapie succesvol zijn.

Quality time
Contact met anderen is een menselijke behoefte die niet onderschat moet worden. Toch staat juist dat contact onder druk en met de toenemende vergrijzing en eenzaamheid wordt dit probleem alleen maar groter. Ondernemingen die mensen het gevoel kunnen geven ergens bij te horen en die bijdragen aan quality time tussen mensen, worden onderdeel van een betekenisvolle band tussen mensen. We zullen meer moeten investeren in zelfevolutie en wevolutie om de toekomst zeker te kunnen stellen.

Noot:

Het Global Risk Report 2020 van het World Economic Forum geeft een heldere inkijk in de risico’s in de wereld. Het nieuwe rapport van McKinsey Global Institute geeft een interessante blik op de toekomst van werken op afstand.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 201130
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?