EVOLUTIETRENDS | 2018

Opvallende evolutietrends die de wereld op z’n kop zetten

De wereld evolueert snel, sneller dan we bij kunnen houden. Maar als we door alle publicaties, onderzoeken, managementboeken, praktijkvoorbeelden en mediagekrakeel heen kijken, zien we een aantal evolutionaire trends opdoemen die voor mensen en organisaties de toekomst gaan bepalen. Centrale aanjager is de ‘digitale revolutie’ die zorgt voor een slimme maatschappij.

Bedrijven met toekomst

Een succesvol bedrijf is verbonden met startups, universiteiten, hogescholen, bedrijfsnetwerken. Heeft de digitale marketing onder de knie, is zichtbaar en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Het heeft een up-to-date visie en een platte hiërarchie, werkt onder leiding van een dienende en verbindende leider samen met anderen aan nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten en kent zijn markt op z’n duimpje. Het bedrijf is bereid om uitdagingen aan te gaan en van de gebaande wegen af te wijken.

Democratie

Meer landen dan ooit zijn democratisch. Die landen zijn gemiddeld stabieler, veiliger en socialer dan niet-democratische landen. De opmars van de democratie is de meest hoopgevende ontwikkeling van de laatste honderd jaar. Er zijn natuurlijk tegenbewegingen te zien. Maar begin 1900 waren tien landen democratisch, nu zijn dat er bijna honderd. De democratie wordt de geëigende vorm genoemd om tot balans te komen. Je zou verwachten dat met de huidige ontwikkelingen de democratieën bij bosjes gaan omvallen. Dat is niet het geval. In ontwikkelingslanden zie je dat de democratie weerbaar is geworden. De roep van burgers om inspraak zet zich over de hele wereld door. Maar we moeten geduld hebben. De ontwikkeling van democratieën heeft wel een lange adem nodig.

Internet of Things

Algoritmen gaan de dienst uitmaken. Sneller, slimmer én beter dan wij dat als mens kunnen.  Artificial Intelligence (AI) zal diepgaander worden geïntegreerd in alledaagse zaken als auto’s, agrarische machines en medische apparatuur, die dan zelfstandig kunnen opereren. Blockchain-technologieën (denk aan bitcoin) zijn nog onvolwassen en onvoldoende getest. De verwachting is dat de technologie in 2018 echt ten tonele zal verschijnen en niet meer verdwijnt. Dit heeft impact op al het leven. AI en het digitaal zakendoen vragen daarom om een waterdichte gegevensbeveiliging. Wat staat ons te wachten in het kader van onze vrijheid, democratie en rechten? Gesprekken daarover komen langzaam op gang…

Nieuw leiderschap

Co-creatie is de toekomst en dus ook co-leiderschap ofwel informeel leiderschap met een focus op evolutie. Persoonlijk leiderschap is daarbij een voorwaarde, want je bent een voorbeeld voor de rest. Je moet mensen virtueel in plaats van fysiek kunnen aansturen, kunnen omgaan met heterogene teams, en grote informatiestromen kunnen managen. Je moet snel vertrouwen weten op te bouwen, kunnen inspireren, conflicten in gedistribueerde teams kunnen hanteren, in staat zijn om heldere doelen te stellen en mensen te coachen.

Ondernemerschap

Zowel in rijke landen en ontwikkelingslanden is het ondernemerschap on the rise. Die ontwikkeling zal zich doorzetten. In Nederland bestaat 99 procent van het bedrijfsleven uit het MKB. Zij zijn goed voor 60 procent van de totale Nederlandse economie. Volgens de VN zijn mkb-ondernemers daarom de doorslaggevende groep. Ondernemers die samen met medewerkers een of meerdere mvo-doelen centraal stellen in hun plannen, kunnen elk een klein verschil maken. Doen miljoenen ondernemers wereldwijd dat, dan is hun impact heel groot.
De opkomst van slimme systemen zal doorzetten. Snelheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid in zelfservice worden maatgevende criteria. En snelle communicatie zoals het gebruik van Whatsapp wordt de standaard. Privacy en databeveiliging worden belangrijke aandachtspunten. En mensen zijn bereid om meer te betalen als de producten kwalitatief goed en duurzaam zijn. De kennis van nieuwe ontwikkelingen is een vereiste geworden.

Onderwijs

Het niveau van onderwijs stijgt spectaculair over de hele wereld. Meer jongeren krijgen namelijk steeds beter onderwijs. In de afgelopen vijftig jaar is meer bereikt dan in alle eeuwen daarvoor. In landen met hoger niveau van onderwijs daalt met elk jaar meer onderwijs de kans op een gewapend conflict met twintig procent.
Scholen worden steeds meer gezien als de drijvende kracht achter innovatie en ondernemerschap. Er komt in het onderwijs steeds meer aandacht voor softskills, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol in het ecosysteem van een leven lang leren. Daar waar ze van nature de focus hebben op de primaire opleiding, zullen zij moeten veranderen in aanbieders van à la carte onderwijs, bijscholing, praktijkgericht onderwijs, samenwerking met het bedrijfsleven en digitalisering van het onderwijs.

4D printing

Industrieel printen is al heel gewoon. Met de komst van thuisprinters kunnen consumenten nu ook zelf aan de slag. Met 4D printing gaan we een stap verder in de evolutie: we kunnen daarmee namelijk complexere vormen maken zoals radio’s, tv’s, micro-machines op automair niveau. Met recyclingmachines zal deze evolutie een enorme impact hebben op de economie. Sommige deskundigen zeggen dat op den duur de economische impact groter zal zijn van van internet.

Robotica

Elk jaar verdubbelen de mogelijkheden van (bio)mechanische systemen, maar robots zijn nog lang niet zo ver dat ze onze plek kunnen innemen. Deze nemen vooral repeterende en mechanische taken van ons over. Beslissingen in alle hoeken van onze samenleving worden door computers overgenomen, zonder dat wij dat doorhebben. Hoe gaan we om met de ethiek, verloren banen en risico’s? De menselijke maat behouden als de robotrevolutie onzichtbaar is, zal nog een hele opgave zijn.

Samenleving

Als we op de politiek en de overheid moeten wachten kunnen we lang wachten. Daarom doen we het maar zelf. De oude ordening wordt langzaam maar zeker vervangen door een nieuwe. Het nieuwe is onbekend en dat boezemt angst in. We voelen ons ook onveilig omdat we ons niet beschermd weten. Er zijn bewegingen van onderop gaande waarbij burgers het uitdaagrecht Right to Challenge kunnen inzetten: vernieuwingen in het onderwijs, het overnemen van publieke taken door burgers, de oprichting van mensgerichte buurtzorgteams, duurzame energie, inkoopcoöperaties, broodfondsen, tijdbanken en crowdfunding. Meer weten? Lees het nieuwe boek van Jan Rotmans De Omwenteling er maar eens op na.

Talentontwikkeling

Je ontwikkelt jezelf vanuit je unieke talent en vaardigheden, waarbij je uitdagingen niet schuwt. Om mee te kunnen komen in de snelle evolutie moet je je steeds verbeteren en soms omscholen. Er is genoeg werk, maar je moet wel de juiste kwalificaties hebben. Niet in administratief maar in financieel-administratief, ambachtelijk, logistiek of beveiligigingswerk of in een beroep waarvoor een hogere opleiding vereist is. Brede vakkennis is key, verder nog persoonlijk leiderschap, netwerk en kunnen samenwerken. Passie en nieuwsgierigheid zijn nodig, net als creativiteit en toekomstgerichtheid. Jongeren zoeken op hun beurt een zinvol beroep met een goede work-lifebalans en een goede sfeer.

Vervoer

Koeriersbedrijven en binnenvaart blijven profiteren van de groei. Nederland zal hard moeten werken om een logistieke hotspot in de wereldhandel te blijven. Het liefst elektrisch aangedreven en smogvrij. Zelfrijdende systemen zullen zowel binnen de fabriek als op de weg blijven evolueren. We kunnen er niet meer omheen. De zelfrijdende supermarkt komt vandaag of morgen ook langs.

Voedsel

We kregen de afgelopen jaren vele harde waarheden over voedsel te verwerken. We gaan ons meer verdiepen in het verbouwen van eigen biologisch voedsel. Daktuinen en eigen moestuinen zijn in opkomst. Voedselfabrikanten gaan de andere kant op: ze kunnen inmiddels vlees namaken, groente kunnen kunstmatig in het lab gekweekt worden. Het liefst niet schadelijk voor planeet en dier. Verticale landbouw met kleuren van verschillende golflengtes zorgen voor snellere kweek.  Mensen zien de nieuwe procedé’s nog met argusogen aan, maar de eerste smaaktesten zijn veelbelovend.

Ziekte uitbannen?

Raakt ziekte uit de wereld? Zó snel gaat het ook weer niet, maar we kunnen lichaamsdelen al vervangen door robotica, DNA herprogrammeren, ons brein uitbreiden met slimme technologie, ziektes met nano-chips opsporen of verhelpen, lichaamscellen vernieuwen. De bio- en neurotechnologie en gen- en stamceltherapie evolueren sneller dan je denkt. De alternatieve behandelingen – maar dan ontdaan van kwakzalverij – worden naast de klassieke geneeskunde ingezet. Oorzaak: overmedicalisering in de zorg. Het voornaamste doel van zorg wordt niet onze levensverwachting te verhogen maar vooral de levenskwaliteit. E-Health en leefstijlafhankelijke zorg(verzekering) zullen een steeds grotere rol spelen.

Zorgtransformatie

We leven nu langer, zijn welvarender, realiseren meer innovaties en hebben in de huidige kenniseconomie de beschikking over ongekende hoeveelheden informatie en kennis. Er komt meer ambulante zorg en persoonlijke zorgverlening. Maar angst, burn-out, stress en depressie nemen toe. Er wordt van werkenden, scholieren en studenten extreem veel verwacht. Innerlijke rust en ontwikkeling zijn niet altijd aan de orde, want we laten ons liever opzwepen door basale angsten. Bottom-up bewegingen zullen de zorg transformeren: preventie en zelfdiagnostiek worden normaal, de vraag van de patiënt en gezonde voeding, levensstijl en leefmilieu worden leidend en de integrale geneeskunde (meditatie, alternatieve behandelwijze en digitale technologie) zal meer aanspreken.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?