EVOLUTIEKENNIS | ontdek evolutie

Hand in hand in De Evolutiegids

Wat betekent het woord evolutie?

Het woord evolutie komt van het Latijnse werkwoord evolvere en betekent letterlijk ‘zich ontrollen’ of ‘los-‘ of ‘afwikkelen’. Figuurlijk betekent het ‘ontwikkeling’. De betekenis is verschoven naar ‘geleidelijke ontwikkeling’, waarbij meer gedacht wordt aan expansie, groeien of het geleidelijk een hogere graad van organisatie krijgen. Evolutie wordt het meest gebruikt in de biologie, kosmologie, aardwetenschappen, techniek, religie, filosofie en psychologie.
Lamarck, voorloper van Darwin

Darwins
concurrent

De Franse bioloog Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) werd vooral bekend vanwege zijn evolutietheorie: het lamarckisme. Hij geloofde dat organismen aangeleerde of verworven eigenschappen konden overdragen aan hun nakomelingen. Zijn visie heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van Charles Darwins evolutietheorie: hij was in zeker opzicht Darwins intellectuele sparringpartner. 
Weerstand tegen evolutietheorie en Darwinisme

Weerstand tegen evolutietheorie

Het Darwinisme ondermijnde de traditionele, ethische gevoelens en de waarde van een mensenleven, zegt Richard Weikart, geschiedenisprofessor. Vervolgens werd de evolutionaire vooruitgang de nieuwe moraalleer met alle nadelige gevolgen van verdeeldheid van dien. In Turkije, Israël en India dreigt de evolutietheorie uit het schoolprogramma te verdwijnen. Ook evolutionaire psychologie moet het vaak ontgelden. Maar we leren onszelf juist door die wetenschap beter te begrijpen. Herkenning van oerinstincten kan onze fysieke en mentale gezondheid verbeteren, zegt Mark van Vugt, hoogleraar Evolutionaire Psychologie. Bronnen: Richard Weikart en Mark van Vugt.
Survival leadership in evolution

Survival
of the fittest

De woorden Survival of the fittest zijn niet van Darwin afkomstig maar van Herbert Spencer. Spencer stelde dat als de overheid niet zou ingrijpen de bekwaamste (rijkste) mensen uiteindelijk zouden overblijven en er een superbeschaving zou ontstaan waaruit de zwakkere groepen geëlimineerd zouden zijn. Gaat het die kant op?
vlinder

Diversiteit
door bloemen

Bloemen zijn  tamelijk laat ontstaan in de evolutie. Ze evolueerden pas ongeveer 130 miljoen jaar geleden, veel later dan dingen als bomen, varens en schimmels. Maar ze waren enorm succesvol toen ze eenmaal verschenen, en bloemen op hun beurt leidden tot een explosie van de diversiteit aan pollenetende insecten zoals bijen en vlinders.
Evolutionaire psychologie

Evolutie is meer dan biologie

Evolutie is niet alleen een machtige theorie in de biologie, maar in vele takken van de wetenschap. Intussen wordt serieus gepoogd om tot een evolutionaire theorie van psychologie, economie, religie, moraal, taal, cultuur, sociologie, robotisering, e.d.te komen. Hier wordt evolutie los gezien van de biologische evolutie en behandeld als een systeem van variatie, innovatie (nieuwe variatie), selectie (de keuze die gemaakt wordt) en replica (doorgeven van keuze). Evolutie verzint nooit iets nieuws, ze bouwt altijd voort op wat er is.
innovatiefleiderschap

Evolutie van
leiderschap

Gaan we naar een tijd zonder leiders? Onwaarschijnlijk. Mensen volgen al eeuwenlang leiders. Het is een begeerde positie. Groepen met leiders doen het beter dan zonder leiders. Denk aan de Gele Hesjes zonder leider. Het formele leiderschap en hiërarchie in business is wel een nieuwkomer in de evolutie van de mens. Moderne stromingen zijn dienend leiderschap, evolutionair leiderschap of coachend leiderschap. Gezag hebben en de kwaliteit van relaties is daarbij wel essentieel!
Piet Mondriaan schilderde de evolutie

Evolutie van Piet Mondriaan

Het kunstwerk Evolutie van Piet Mondriaan is begin 1900 gemaakt. Eén van de opvattingen is dat de vrouwfiguren de verschillende stadia van het lagere, lichamelijke naar het hogere, geestelijke verbeelden. De driehoekige navels van de vrouwen links en rechts wijzen omhoog en naar beneden, als teken voor geestelijke en aardse gerichtheid. De linker gestileerde bloem staat symbool voor zuiverheid en de rechter bloem voor tragisch lijden. In het midden kijkt de vrouw strak het beeld uit met wijd geopende ogen, als naakte waarheid. De rechterfiguur lijkt wel verlicht.
Escher: de zin van het leven

Het evolutieproces van Maurits Escher

In de bekende werken over vogels van graficus Maurits Escher wordt de evolutie herkenbaar gemaakt. Begin en einde verschillen radicaal, maar de overgangen zijn geleidelijk. De tussenruimten laten de sprongen in de evolutie zien. Het werk van M.C. Escher kan gezien worden in het licht van twee grote thema’s: eeuwigheid en oneindigheid. Vooral de werken MetamorphoseII en MetamorphoseIII illustreren dit op een fantastische manier.
Samenwerking geeft grotere kans op overleven

Een natuurwet: samenwerken

De Russische naturalist Peter Kropotkin ontdekte dat samenwerking en eensgezindheid, in plaats van Survival of the Fittest, de voorwaarden voor het succes van een soort zijn. De keuze voor samenwerking boven competitie levert meer voordelen op dan een samenleving gebaseerd op haat, het najagen van materiële rijkdom en verschillen. Als we de natuur vragen: ‘Wie zijn het fitst, degenen die oorlog voeren of die elkaar ondersteunen? Dan is het antwoord meteen duidelijk. Samenwerkers hebben een grotere kans op overleven.
wiebenik

Wie ben je?

Het traditionele antwoord op Wie ben ik? is aan het afbrokkelen. Dus moet je jezelf de vraag stellen: Wat nu? In de evolutie blijk je een keuze te hebben. Heb je de moed om naar jezelf te kijken en nieuwe ontdekkingen en nieuwe inzichten te aanvaarden? Heb je de kracht om gehoor te geven aan je eigen bewuste keuze? Wanneer je de discipline kunt opbrengen om tot handelen over te gaan, vergroot je je evolutiekansen.
Native American Wisdom and Chief Seattle

Onze rol in de evolutie

Vanwege onze intuïtie, empathie en mededogen is het de mens gegeven de verzorgers van de aarde te zijn. Een van de grote visionairs, opperhoofd Seattle, herinnert ons aan onze rol: ‘De mensheid heeft het web van het leven niet geweven. We zijn slechts een draad in het geheel. Wat we met het web doen, doen we ook met onszelf. Alle dingen zijn met elkaar verbonden.’

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?