EUREGIO | nieuws

Het belangrijkste nieuws uit de Euregio voor jou op een rijtje…
grensoverschrijdend spoor wordt verbeterd
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Minder barrières

26-02-19: De Nederlandse en Duitse partners zetten de komende jaren onder andere in op het vereenvoudigen en versnellen van regionale grensoverschrijdende snelfietsroutes en bus- en spoorverbindingen en internationale treinverbinding, zoals tussen Amsterdam-Berlijn en Amsterdam-Frankfurt. Daarnaast willen de partners met Europese subsidies de voorzieningen voor de binnenscheepvaart en het vrachtverkeer over de weg verbeteren. Ook willen ze de arbeidsmobiliteit en toerisme verbeteren. Bron: Euregio.
Sparkling Biomass start met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Bouw warmtekrachtcentrale

12-10-18: Sparkling Biomass B.V. start binnenkort met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. Voor de financiering hiervan werken BNG Bank, Oost NL, het Nationaal Groenfonds en installatiebouwer HoSt samen. Bron: OostNL.
Hoogspanningsnetverbinding tussen Doetinchem en het Duitse Wesel
VITALE EVOLUTIE

NL heeft nieuwe verbinding met Duitsland

22-09-18: Het gebruik van stroomt stijgt en wind wordt een belangrijke stroombron. Sinds kort ligt er een hoogspanningsnetverbinding tussen Doetinchem en Wesel en is met 57 km de vierder in haar soort. Netbeheerder Tennet wil de stroomvoorziening in de toekomst blijven garanderen. Bron: Tennet.
Euregio verstevigt duurzame samenwerking
DUURZAME & CIRCULAIRE EVOLUTIE

Euregio verstevigt duurzame samenwerking

21-09-18: Tijdens de bijeenkomst in Green Capital Nijmegen tussen bestuurders van Nijmegen, Arnhem, Ede, Moers, Duisburg en Düsseldorf is afgesproken intensiever kennis te delen- en uit te wisselen en samen te werken op de gebieden energietransitie, groene, gezonde en vitale stad en de ontwikkeling van slimme mobiliteit. In voorjaar 2019 volgt er een gezamenlijke energieconferentie. De samenwerking richt zich op o.m. meer biodiversiteit, voeding en gezondheid en burgerparticipatie.
agefriendly
SOCIALE EVOLUTIE

WHO kiest seniorvriendelijke community als best practice

16-08-18: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zo onder de indruk van ‘Senior Friendly Communities’ dat ze het grensoverschrijdende project voor senioren in de Euregio Maas-Rijn heeft benoemd tot voorbeeld voor Europa. In dit project werken 9 euregionale partners en 31 gemeenten in de Euregio Maas-Rijn samen aan een seniorvriendelijke omgeving. Doel is om senioren met dementie en ouderdomsdepressie zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Bron: WHO.

Euregio betekent drempelverlaging

Slagboom, grenscontroles, cultuur en taal: allemaal voorbeelden van drempels die er tussen twee landen op verschillende niveaus kunnen zijn. Vaak worden ze maar langzaam geslecht. De EUREGIO maakt zich er sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen. De EUREGIO is al sinds 1958 actief en brengt Europese doelen en Europees beleid in de praktijk en naar de burger.
Ongeveer tweederde van het gebied en de bevolking behoren tot het Duitse en een derde tot het Nederlandse grondgebied. Aan Duitse kant strekt de regio zich uit over delen van de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Aan Nederlandse zijde horen delen van de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe bij de EUREGIO. 
De EUREGIO is op de volgende terreinen actief:
1. Sociaal-economische ontwikkeling
2. Advies aan grensgangers
3. Tussengemeentelijke samenwerking
4. Interregionale samenwerking
Om het doel van één verzorgingsgebied te verwezenlijken, voert de EUREGIO de volgende taken uit:
1. Vorming van netwerken – duurzaam bijeen brengen van mensen
2. Bevordering van grensoverschrijdende activiteiten en projecten
3. Belangenbehartiging van de grensoverschrijdende regio
4. Informeren en adviseren van bv. bedrijven en burgers op het gebied van arbeidsmarkt en wonen in het buurland
5. Projectontwikkeling en projectmanagement
6. Ontsluiten van subsidie voor grensoverschrijdende activiteiten en projecten
7. Interregionale samenwerking met andere (grens-)regio’s.

De vier Euregio’s 

  • De Euregio Maas-Rijn met circa 3,9 miljoen inwoners.
  • De Euregio Waal-Rijn met ongeveer 3,5 miljoen inwoners.
  • Eems Dollard Regio voor Groningen, Friesland en Drenthe met 2,8 miljoen inwoners.
  • Euregio Enschede-Gronau met 3,4 miljoen inwoners.
SOCIALE EVOLUTIE

Euregio bestaat 60 jaar

19-01-18: De Euregio bestaat in 2018 60 jaar. De Nederlands-Duitse grensstreek heeft een oppervlakte van ongeveer 13.000 km². In het gebied wonen bijna 3,4 miljoen mensen waarvan 1/3 in Nederland. De organisatie werd in 1958 opgericht en bestaat uit 130 Nederlandse en Duitse gemeenten uit Twente en de Achterhoek en Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Duitsland heeft een technologische focus op industrie en automotive, Nederlanders gelden als innovatief en creatief en zijn goed in marketing. De Euregio ziet dat als een perfecte combi.

Strategisch samenwerken

Bedrijven in Nederland en Duitsland bundelen hun knowhow om strategisch samen te werken en samen producten op de markt te brengen. Grensoverschrijdende overdracht van technologie leidt tot innovaties en daarmee ook tot een verbetering van de concurrentiepositie van ondernemingen.
De EUREGIO zet zich in voor de arbeidsmobiliteit  en voor grensoverschrijdend erkende onderwijs- en opleidingskwalificaties en binationaal erkende studieprogramma’s.
Sociale verzekeringen en belastingen zijn in het buurland vaak anders geregeld. Om vragen van burgers te beantwoorden heeft de EUREGIO een informatiecentrum voor grenspendelaars in het leven geroepen: het GrensInfoPunt EUREGIO.

Projecten Euregio Rijn-Waal, o.a.

  • Cleantech Crossing
  • Grensoverschrijdend Duurzaam Bouwen
  • E-bus 2020
  • Cross Border School
  • Interregional Automated Transport
  • Nachbarsprache
zelfrijdendeauto
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Smart Automotive Euregio Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn beschikt over een krachtig automotive cluster. Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zijn diverse wereldwijd gerenommeerde kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria en productiebedrijven gevestigd. Noord-Rijn Westfalen heeft Urban Mobility en e-mobility als speerpunten benoemd. In Aken, maar eigenlijk in de hele euregio, werken veel partijen aan de voertuigconcepten en mobiliteit van de toekomst. Doel is de reputatie van de (eu)regio als competentiecentrum voor de automotive zowel regionaal, bovenregionaal als internationaal te versterken.
Duits-Nederlandse handel blijft groeien
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Groei Duits-Nederlandse handel

10-08-18: De Duits-Nederlandse handel blijft zich positief ontwikkelen, zo meldt de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Volgens het Duitse Bundesamt für Statistik steeg de import uit Nederland en de export naar Nederland in de eerste helft van 2018 met respectievelijk 7,6% en 10,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bron: DNHK.
vlagachterhoek

Achterhoek geliefd bij Duitsers

30-07-18: Duitse toeristen weten de Achterhoek steeds beter te vinden. Sinds 2015 is het aantal verblijfsrecreanten uit ons buurland verdubbeld: van 7 naar 14 procent van het totaal aantal toeristen. Bron: De Gelderlander.

Ga je de Duitse markt op? Dan kan een lokale angel je helpen bij de landing en de financiering

17-07-18: teeds vaker gaan startups de landsgrenzen over om een nieuwe markt aan te boren,om aansluiting te vinden bij specifieke kennis of om de mogelijkheden voor financiering te vergroten. Om start-ups en business angels uit de Euregio Rijn-Waal te ondersteunen, werken drie angel netwerken uit Nederland en Duitsland samen binnen het Euregio Business Angels Forum gericht op cross-border investing. Dit zijn Business Angels ArgenturRuhr (BAAR) uit Essen, Angel Funding Germany uit Arnhem, en AngelEngine uit Düsseldorf. Bron: Euregio Business Angels.

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180702
Trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?