ERVIN LASZLO | Club van Boedapest

Ervin Laszlo
Club van Boedapest

Internationale associatie

Onder voorzitterschap van Ervin Laszlo streeft de club duurzaamheid en integratie van spiritualiteit, wetenschap en kunst na.

Bezoek de Club of Budapest op:

Prof.Dr. Ervin Laszlo van de Club van Boedapest:

‘Alles wat wij doen laat een spoor na in de Kosmos’

sociale evolutie bij De EvolutiegidsOoit gehoord van de Club van Boedapest? Dit artikel geeft je inzicht in de wereldomvattende invloed van de club, waarvan schrijver, pianist en autodidactisch wetenschapper en hoogleraar Ervin Laszlo de voorzitter is. Hij streeft met zijn club naar duurzaamheid in de wereld, maar nog meer dan dat streeft hij de integratie van spiritualiteit, wetenschap en kunst na.

We weten het allemaal: Er is dringend behoefte aan een nieuw omvattend, helend en zingevend mens- en wereldbeeld waarin visie, diepgang, verantwoordelijkheidszin, respect voor jezelf en je medemens, hart en ziel centraal staan. Het is heel makkelijk dag in dag uit te jammeren over alles en nog wat, over de catastrofale toestand van de aarde, het steeds groter wordende ozongat, de CFK’s, de talloze (top)conferenties (Rio,Tokyo,Bejing…) die banken vol geld kosten, waar resoluties ontstaan, maar in de grond verandert er nadien weinig of niets, is het business as usual… Ervin Laszlo zei deze woorden in 1998 tijdens een toespraak in Brussel.

Globaal en lokaal
Deze woorden hebben hun geldigheid nog steeds niet verloren. Hij vond de tijd rijp voor globaal denken, lokaal handelen en met verantwoordelijkheidszin ethisch leven. De mens moet weer tot bloei (kunnen) komen, zich ontplooien, zijn creativiteit ten dienste stellen van zichzelf en de gemeenschap. En hiermee hebben we gelijk de visie van de in 1993 opgerichte Club van Boedapest te pakken. De club wordt vertegenwoordigd door respectabele wereldleiders die ervan overtuigd zijn dat ieder mens in staat is de wereld te veranderen. De Club ziet zichzelf als een bouwer van bruggen tussen wetenschap en kunst, tussen ethiek en economie, tussen herkenning en realisatie, tussen jong en oud, evenals tussen de verschillende culturen van de wereld.

Zelfevoluerend
Laszlo: ‘Niets verdwijnt helemaal. Er is niets in het universum dat maar één keer gebeurt en dan spoorloos is verdwenen. Alles wat gebeurt, schept informatie. En alle gecreëerde informatie beïnvloedt alles wat er daarna gebeurt. Zo bouwt het heelal op zichzelf voort. We weten dat dat in ons lichaam gebeurt, dat het in de maatschappij gebeurt, en het heeft ook plaats in de natuur. Ik geloof dat dit een fundamenteel nieuwe manier is om het universum te beschouwen, als een zichzelf onderhoudend, zelfevoluerend, zelfinformerend systeem. Het is mijn taak om de bewijzen te leveren.’
Verder legt hij uit: ‘De wereld ziet er heel anders uit als je de maatschappij ziet als een organisme waarvan je zelf een deel bent. Dat betekent dat een ontwikkeling ergens anders jou ook raakt. En het betekent ook: als je een ander schade berokkent, beschadig je ook jezelf.’

Frustraties
Deze ernstige woorden van Ervin Laszlo die hij ook namens de Club van Boedapest uit, zijn op ons dagelijks handelen van toepassing. De werkelijke uitdaging van onze tijd bestaat er juist in daadwerkelijk in actie te treden: levens- en handelswijzen te ontwikkelen die passen bij de wereld die verder gaat dan de op hol geslagen globale verwarring in deze almaar vereenzamende mensen in een maatschappij waarin we vaak enkel maar onze frustraties afreageren! We worden op alle manieren verleid om steeds virtueler te leven op de superhighway van de communicatie, we worden bedolven onder het lawaai, de smog, we zijn verslaafd aan de perverse lusten van het lichaam, de routine en we zijn slaven geworden van onze eigen frustraties.

Door je naar binnen te keren en van binnenuit naar de andere en de buitenwereld toe te gaan, sloop je niet alleen je eigen scheidingsmuren, maar creëer je in het leven weer positiviteit. Door het verkregen inzicht word je je ook bewust van je verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen in de maatschappij. De concurrentie wordt niet langer als vijand beschouwd maar als potentiële samenwerkingspartner: en dat creëert weer win-winsituaties.

Veelzijdige kosmopoliet

Ervin Laszlo wordt in 1932 geboren in Hongarije. Zijn moeder leert hem pianospelen, zijn vader behoort als eigenaar van een schoenenfabriek tot de klasse die moet vluchten voor het naderende communisme. In 1948 verhuist het gezin naar New York. Laszlo treedt als solist op met orkesten in heel Amerika. Als zijn ideeën over de kosmos worden gepubliceerd, wordt hij uitgenodigd gastcolleges te geven aan de Yale universiteit. Laszlo keert zijn muzikale carrière de rug toe en begeeft zich in de wetenschap. Aan de Sorbonne in Parijs behaalt hij de graad in Sciences Humaines. Na zijn boek over een evolutionaire visie op het wereldsysteem wordt hij gevraagd te komen werken voor de VN en raakt hij betrokken bij de Club van Rome. In 1993 richt hij de Club van Boedapest op, die zich bezighoudt met de ethiek en mondiale duurzaamheid. Ervin Laszlo schreef meer dan zeventig boeken.

Ervin Laszlo’s geboden voor de 21e eeuw:

1. Bevredig je behoeften zonder anderen te benadelen.

2. Respecteer andermans recht op leven en ontwikkeling.

3. Bewaak het recht op leven en gezondheid van alles wat groeit en leeft.

4. Streef naar geluk, vrijheid en vervulling van jezelf en voor anderen.

5. Help de minderbedeelden zonder honger of gebrek te leven.

6. Bescherm of herstel de inetgriteit van het milieu.

7. Help kinderen en jongeren hun eigen manier van denken en handelen te ontdekken.

8. Vraag je regering op een vreedzame en coöperatieve manier met andere landen en culturen om te gaan.

9. Ga naar winkels en bedrijven die milieuvriendelijke producten aanbieden.

10. Gebruik bij de besluitvorming over belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven media die betrouwbare informatie verschaffen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 150815
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
drivingwomen

De evolutie van Arabische vrouwen

Moedig en stil heroveren Arabische vrouwen hun rechten. Ze laten zich niet meer uit het openbare leven verbannen. In vroegere tijden hebben mannen de vrouwelijke vrijheden ingeperkt.

Betekenisevolutie

Purpose evolution: kleur je leven

In actie komen voor een hoger doel is een mooie manier om een betere wereld te realiseren. Jongeren zijn steeds meer op zoek naar bedrijven met een duidelijke betekenis. Maar ook klanten willen liever kopen bij een purpose-geleid bedrijf.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?