ERIC SADIN | de era van het tirannieke individu | sociale evolutie

era van tiranniek eigendunk in De Evolutiegids

28 februari 2021 | Mary Span | Evolutiegids
Het tijdperk van tiranniek eigendunk

sociale evolutie bij De EvolutiegidsFranse technologiefilosoof Eric Sadin heeft een zeer leerzaam boek gepubliceerd over de evolutie van het individualisme. Dat van het tirannieke individu, dat enkel gericht is op zichzelf en zich afkeert van de samenleving. Internet en de technologische ontwikkelingen zullen deze beweging volgens Sadin alleen maar versterken.

Het recente boek van technologiefilosoof en schrijver Eric Sadin L’ere de l’individu tyran verscheen in oktober 2020 in Frankrijk. Een Nederlandse vertaling staat voor dit najaar gepland. Volgens Sadin zijn we in een nieuw tijdperk beland. Die van het individu met een tirannieke eigendunk. Het liberale individualisme uit de achttiende eeuw, dat iedereen in staat moest stellen vrij te zijn met gelijke rechten en een beter algemeen belang, ontwikkelt zich in de richting van een zelf met zelfvoorrang dat uiteindelijk dictatoriale trekjes krijgt.

Woede
Het klimaat in de samenleving is nog nooit zo gespannen geweest. Protesten, demonstraties, rellen, stakingen met de bijbehorende spanning en aanklachten zijn aan de orde van de dag. Kortom, de woede is enorm toegenomen. De redenen voor de opstand zijn bekend en houden verband met de excessen van het liberalisme. Het verschijnsel is overal zichtbaar. Mensen wijzen autoriteit af, hangen complottheorieën aan, schelden medeburgers de huid vol en lijken daardoor steeds minder bestuurbaar.

Tegenstellingen
Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau en topman Feike Sijbesma stellen dat, hoewel Nederlanders gemiddeld tot de ‘rijkste, innovatiefste, welvarendste en gelukkigste’ mensen ter wereld behoren, maatschappelijke zorgen en onvrede ook hier spelen. Dat blijkt onder meer uit de protesten van boeren, bouwers, leraren en het ziekenhuispersoneel. Niet iedereen profiteert in gelijke mate van de door globalisering gegroeide welvaart. Daardoor nemen tegenstellingen toe. Daarom pleiten Putters en Sijbesma voor een nieuw sociaal contract, omdat het huidige sociale contract aan het afbrokkelen is. Mede naar aanleiding van de toeslagenaffaire pleit ook Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) voor een ‘nieuw sociaal contract’ tussen burger en overheid. Het neoliberale model heeft het principe van onderlinge solidariteit onderuitgehaald en burgers tot ondernemers verklaard. We hebben vandaag de dag te maken met een nieuw soort burgers die zó teleurgesteld is in de overheid en de samenleving dat ze niet meer in het collectief geloven.

Tegelijkertijd zien we een technologische ontwikkeling die erop gericht is de mensen een aangenaam leven te bieden. Mensen voelen zich bevestigd in hun verlangen en denken dat de wereld aan hun voeten ligt. De teleurstelling in het leven van alledag en het gevoel van persoonlijke almacht heeft tot een explosieve mix geleid. Mensen geloven, volgens Sadin, alleen nog in hun eigen waarheid en keren zich af van de maatschappij.

Collectief niets
Sommigen beginnen zich nu te realiseren dat de nieuwe technologische ontwikkelingen, de klimaatcrisis en de coronapandemie alleen maar draaien om het ik en niet om een wij. Iedereen voelt dat de verbinding met de natuur en met onze omgeving teniet wordt gedaan. We leven inmiddels in een ‘collectief niets’. De sociale media met z’n enorme paaicultuur hebben dit gevoel alleen maar versterkt en vooral het zelf bevestigd. Iedereen vormt z’n eigen mening en waarheid op allerlei manieren. Daardoor is er geen uitzicht meer op een gezamenlijke evolutie.

Investeren
Daarom is het volgens Eric Sadin van belang te investeren in collectieve voorzieningen en in netwerken die gebaseerd zijn op saamhorigheid in plaats van op verdeeldheid. Het is van belang om sociale verbanden te herstellen en tegelijkertijd meer ruimte te geven aan de eigenheid van iedereen. Het gaat erom het contract dat we met anderen hebben voortdurend in dialoog en tijdens de uitvoering met elkaar te definiëren. Daarvoor dienen er nieuwe vormen van democratie te worden bedacht, namelijk niet doen wat iedereen wil, maar keuzes maken na een echte, diepgaande uitwisseling met elkaar. Om een gemeenschappelijke wereld en meer wevolutie te kunnen creëren moeten we gewoon meer gaan handelen. Niet als solist maar als teamplayer!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210228
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Black Lives Matter in de Evolutiegids

Black Lives Matter of doen álle levens ertoe?

De demonstraties van Black Lives Matter maken indruk, maar wat willen ze?

Lulu dans ma rue in de Evolutiegids

Lulu, de buurtcongiëres van Parijs

Het is soms moeilijk om een klusjesman te vinden. Lulu Dans Ma Rue introduceert het sociale concept voor buurtverlening. Te goed om waar te zijn?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?