EQ | Wat maakt een bewuste leider? | persoonlijke evolutie

Emotionele intelligentie van leiders in de Evolutiegids

27 mei 2020 | Mary Span Evolutiegids
Wat maakt een bewuste leider? Emotionele behendigheid!

De inzet van emotionele intelligentie blijkt meer succes op te leveren dan IQ. Onderzoek toont aan dat effectieve en bewuste leiders in harmonie zijn met hun omgeving en consequent handelen. Ze benaderen mensen op een bewuste, door waarden gedreven manier. Ze ontwikkelen wat we emotionele behendigheid noemen.

De term Emotionele Intelligentie (EQ) werd in 1990 bedacht en kwam naar voren in een onderzoeksartikel door twee hoogleraren in de psychologie, John D. Mayer van UNH en Peter Salovey van Yale. Het duurde tien jaar voordat Daniel Goleman het boek Emotionele Intelligentie schreef. ‘De meest effectieve leiders zijn allemaal op één belangrijke manier hetzelfde: ze hebben allemaal een hoge mate van emotionele intelligentie. Het is niet zo dat IQ en technische vaardigheden niet relevant zijn. Ze doen er toe, maar … het zijn de instapvereisten voor leidinggevende functies. Mijn onderzoek toont, samen met andere recente studies, duidelijk aan dat emotionele intelligentie de conditio sine qua non is voor leiderschap.’

Maar waar komt emotionele intelligentie vandaan? Het is gedeeltelijk genetische aanleg, deels levenservaring en deels ouderwetse training. Emotionele intelligentie komt in verschillende gradaties voor en leiders passen het op verschillende manieren toe.

Bewuste leiders dienen bij de tijd te blijven. Omdat werktaken steeds meer worden overgenomen door robots, kunstmatige intelligentie en automatisering, is het belangrijker dan ooit dat leiders in contact komen met hun emoties, gevoelens en creativiteit. Als leiders hun emotionele intelligentie inzetten krijgt het leven een menselijker aanzicht en een hogere betekenis. Maar hoe dat je dat?

1.Bewuste leiders hebben een evolutionaire houding en verruimen hun denkwijze

Evolutie is altijd in beweging, met of zonder ons. En wel continu. De wereld verandert dus steeds. Laten we dingen versloffen, dan creëren we ook chaos. In hedendaagse chaotische tijden zijn milieuoplossingen en sociale hervormingen inmiddels dringend noodzakelijk. Politici en leiders zouden zich de woorden van Albert Einstein moeten herinneren: ‘“Er zijn maar weinig mensen die met hun eigen ogen kijken en met hun eigen hart voelen.’ En deze: ‘Problemen kunnen niet opgelost worden op hetzelfde niveau van denken waarop ze zijn gemaakt.’ We kunnen de wereld, een organisatie of systeem niet eerder veranderen, voordat de mensen die deze systemen bedienen eerst zelf veranderen.

2. Bewuste leiders gebruiken drie intelligentiecentra

Als kind wordt onze cognitieve intelligentie ofwel logisch denken, kennis en taalkunde boven alles getraind. Onze creativiteit wordt weliswaar meegenomen, maar heeft een bijrol in het onderwijs. Kijk maar eens naar de ondersteuning van cultuur en kunst tijdens coronatijd! Na veel discussie kreeg de sector eindelijk een (kleine) ondersteuning. Het trainen van emotionele intelligentie komt nauwelijks aan de orde. We zijn getraind in het nemen van beslissingen en communiceren vanuit ons rationele, objectieve hoofdcentrum terwijl we de tedere wijsheid van ons hart en de intuïtie vanuit onze ziel omzeilen. Bewuste leiders weten dat en zetten bewust hun drie intelligentiecentra in.

3. Bewuste leiders vervangen hun competitieve houding door een verbindende houding

Terwijl we geleidelijk de systemen, tradities en machinementaliteit van het industriële tijdperk achter ons proberen te laten en ons hart en onze geest openen voor de opkomende integrale organisatie, verschuift de focus ook naar het opbouwen van relaties. Authentieke verbindingen worden gevormd door duidelijke en effectieve communicatie, integriteit, vertrouwen, inclusie en diversiteit. Simpele daden van vriendelijkheid, respect en empathie kunnen de betrokkenheid en loyaliteit van stakeholders verhogen.

4. Bewuste leiders blijven leren

De Universiteit van Maryland ontdekte dat 71 procent van de wervingsmanagers EQ belangrijker vond dan IQ. Enkele van de kenmerken van leiders met een hoge EQ zijn onder meer het kunnen opbouwen van solide relaties, het inspireren van anderen, het vermogen om met hoge stressniveaus om te gaan, en die van anderen. In de startup-wereld wordt deze trend steeds duidelijker zichtbaar. Want investeerders weten inmiddels dat EQ een belangrijk instrument is om teams en stakeholders zinvol actief te houden. Dus zoeken ze naar leiders met verbindende talenten en EQ, naast IQ. Maar zoals eerder gezegd: evolutie is continue verandering. Dat betekent dat bewuste leiders moeten blijven leren: over zichzelf, over hun omgeving en hun stakeholders of belanghebbenden.

5. Bewuste leiders creëren en durven te innoveren

Leiders moeten ook toestaan ​​dat creativiteit vrij kan stromen om de verandering te creëren die nodig is om de wereld tot heelheid te brengen. Bewuste leiders stellen dan ook veel vragen, luisteren, verkennen, onderzoeken, reflecteren en transformeren. Het doorvoeren van deze veranderingen vereist een ‘pioniersgeest’ en de bereidheid om de innovatiekanalen te allen tijde open te houden. Innovatie is niet iets wat een leider doet; het is iets dat een leider is.

6. Bewuste leiders helen en verenigen, ze verdelen niet!

Leiders spelen een extra rol: die van de genezer. In tijden als deze kijken mensen naar leiders voor kracht, hartgerichte actie en woorden van troost. Dit vereist een empathische en meelevende leider die zich bewust is van bredere kwesties in hun bedrijf en de wereld. Volgens onderzoek van Oxfam Novib doen ondernemers zakelijk niet voldoende aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Eén op de vijf ondervraagde ondernemers  uit het MKB zegt niets te doen. Het wordt tijd dat leiders opstaan die bewust actie gaan nemen om te verenigen en te helen. Want duurzaamheid wordt nog teveel gezien als een verkooptrucje. Stakeholders hebben dat snel door! Leiders die hun organisatie toekomstbestendig willen maken en daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde willen leveren, doen er goed aan nauw samen te werken met de wetenschap en stakeholders en te investeren in permanente educatie over dit soort maatschappelijke vraagstukken.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 200527
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Evenwichtig leiderschap

Leiderschapstrends: zeven spelregels voor leiderschap

In een steeds onrustiger wereld is het enige woord dat je in gedachten moet houden: leiderschap. Hier zijn zeven opkomende leiderschapstrends.

Evolutionair leiderschap in de Evolutiegids

In turbulente tijden hebben we leiderschap nodig

We staan voor de grootste lakmoesproef ooit. En misschien voelde je dat ook wel tijdens en na de coronacrisis.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?