EGOANGST versus depressie, paranoia en stress | persoonlijke evolutie

Egowaan

Ondanks overvloed heeft ons ego angst voor tekorten.

President Erdogan wil zijn gelijk halen en meer macht door onder meer intelligente denkers te immobiliseren. De ‘Yes We Klan’-cartoon toont presidentskandidaat Donald Trump als iemand die de tribale ego-instincten en de angsten van het Amerikaanse volk bespeelt. Maatschappelijke instellingen en multinationals willen groeien en meer invloed. De farmaceutische industrie en de olieindustrie willen hun machtspositie behouden en zelfs nog verder uitbreiden. Dichter bij huis zet de buurman zijn muziek harder om gehoord te kunnen worden. En de controle over ons leven en de natuur neemt steeds extremere vormen aan in de vorm van depressie, stress en paranoia. Wat hebben al deze voorbeelden gemeen? Ons alomtegenwoordige denken in tekorten en dus onze egoangst voor ons voortbestaan.

Ondanks onze huidige overvloed zien we alleen maar tekorten. En met die tekorten creëren we angst. Angst voor gebrek. Ons ego laat ons voortdurend die oerangst voor tekorten voelen. Nooit en te nimmer hebben we genoeg! En daar spelen de leiders in de samenleving en de media op in. Want die willen hun gelijk, hun eigenbelang nastreven en meer macht. Hetgeen verstrekkende gevolgen heeft. Kijk maar eens naar de huidige angsttoestanden in de wereld. Zou het kunnen zijn dat we met z’n allen die angst in stand houden? Puur om ons ego maar in stand te kunnen houden? Een werkelijk beschaafde samenleving zou heel andere keuzes maken.

Vernietigend
Het ego met haar eigenbelang is een natuurlijk fenomeen en zorgt voor de instandhouding en voortplanting van ons lichaam. Niets meer en niets minder. Maar we hebben ons ego steeds meer ingezet voor andere zaken dan ons lichaam. Op grond van het feit dat we kunnen denken en redeneren, denken wij vanuit ons steeds groter wordende ego dat wij vrijelijk kunnen beschikken en kunnen beslissen over andere levensvormen in ons universum. Onderwijl alles vernietigend wat ons op de een of andere manier in de weg zit.

kopinhetzand

Star vasthouden
Beseffen we wel wat we aan het doen zijn? Beseffen we eigenlijk wel wie we zelf zijn, hoe we in elkaar zitten en wat we denken? Denken we vanuit overtuigingen in illusies of zien we de werkelijkheid zoals die is? Heel vaak zie je dat mensen koppig vasthouden aan een standpunt. Dat mag je hen niet kwalijk nemen. Ze zijn zich gewoonweg niet bewust van hun illusiedenken en hun intuïtie. Ze voelen niet eens! Het is hun vrije keuze, maar zelfs die keuzemogelijkheid zien ze niet eens. Soms denken ze dat ze boven de ander staan, superieur zijn. Gebaseerd op wat eigenlijk? Het antwoord moge duidelijk zijn: op het gevoel van tekorten, op gebrek aan [zelf]liefde. Daarom voelen we ons afgescheiden (van die liefde) en kunnen we geen bewondering opbrengen voor de schoonheid van het leven en zien we de overvloed van het leven op aarde niet.

Intrinsieke behoefte
Ik zei het al eerder: het ego is nodig voor de instandhouding van de soort en het lichaam. Het ego is gebaseerd op materiële waarden en niet op geestelijke waarden. Vaak houden mensen en instituten tegen beter weten in star vast aan hun eerder uitgesproken overtuigingen. Onze wereld is overvol met mensen die hun eigenbelang nastreven en hun gelijk willen halen, verpakt als kennis of kunde. Thema’s als de economie en economische groei bijvoorbeeld hebben alles te maken met eigenbelang en angst voor te weinig geld of winsten. Het is een eeuwigdurende wedstrijd om te winnen met corruptie, milieuvervuiling en afscheiding van alles en iedereen als gevolg. We creëren daarmee steeds weer opnieuw vijandsbeelden. De reden: het kleine zelfbeeld wat we van onszelf hebben.
Gelukkig hebben we nog een andere intrinsieke behoefte: de behoefte tot persoonlijke evolutie oftewel geestelijke zelfontplooiing. Het proces van zelfontwikkeling zorgt voor bewustwording. Met de groei van zelfbewustzijn groeit ook het besef dat het ego ons steeds misleidt. De misvatting dat het ego goed voor je zorgt en je liefheeft. Voor jouw lichaam mag dat kloppen, maar niet voor de geestelijke waarden! Daarom is het zo belangrijk dat vakken als levensbeschouwing of levenskunst, filosofie en psychologie al in het basisonderwijs worden meegenomen, zonder dat er sprake is van indoctrinatie. Want het zelfdenken en het zelf [door]voelen van zaken zijn in het proces van bewustwording ontzettend belangrijk.

Gedeeld belang
We zullen moeten leren over onze eigen grenzen heen te kijken en in co-creatie een nieuwe, bewuste samenleving te realiseren. Er worden al veel onderzoeken gedaan en samengewerkt in de universiteiten over de gehele wereld, maar we doen ook lokaal ervaringen en wijsheid op door de bottom-up netwerksamenleving. Het begint vaak met kleine activiteiten, maar steeds vaker leidt het ertoe dat burgers in een dorp of een wijk samen zorgtaken van de overheid overnemen. Het is belangrijk daarin aandacht te hebben voor onze evolutie door steeds meer bewust te worden van de waarheid van alles, zowel persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk. Dat we ons bewust worden van hetgeen we teweegbrengen. Maar óók van de waarheid dat alles met alles verbonden is. Dat we één zijn met alles wat leeft. Dat betekent nogal wat.
Als een direct gevolg van dit hele bewustwordingsproces zal de kwaliteit van ons leven, zowel individueel als collectief, toenemen. Het is onze eigen vrije wil en keuze. Een keuze die we elk moment van ons leven in vrijheid kunnen nemen. Maar wacht niet te lang met het volgen van deze evolutieweg, de tijd dringt…

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 160720
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Evolutietrends 2017

Evolutietrends

Lees de Evolutietrends van de Evolutiegids en word je bewust van de mogelijkheden.

Gerrit Jansen in de Evolutiegids

Gerrit Jansen: ‘Geef je talenten vleugels en laat je niet wegcijferen!’

“In jouw numerologische gegevens liggen je unieke vermogens en je ware levensmissie besloten”, zegt numeroloog Gerrit Jansen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?