EDWARD HAARMANS | de magie van purpose

Purpose in de Evolutiegids

3 september 2021 | Edward Haarmans | Purposegids

De magie van purpose

Purposegerichte organisaties worden gebouwd door purposegedreven mensen. Mede op basis van mijn mooie ervaringen bij The Purpose Company beschrijf ik de belangrijkste lessen die ik gegeven heb aan mensen en organisaties die een positieve maatschappelijke bijdrage willen leveren. Een zinvol doel is niet iets mysterieus aan een verre horizon… Je kunt vandaag met jouw purpose het verschil maken!

Veel mensen denken dat purposegerichte mensen activistische wereldverbeteraars zijn. Dat hoeft niet zo te zijn. Iedereen kan maatschappelijke impact hebben binnen de eigen leefomgeving, binnen de cirkel van invloed. Er zijn ongelooflijk veel maatschappelijke onderwerpen die een purpose-aanpak verdienen. Als we allemaal gaan nadenken over hoe we deze planeet in een duurzame richting kunnen leiden, kunnen we al een verschil maken.

Wat doen we hier, wat willen we bereiken?

Mocht je mijn vorige artikel niet hebben gelezen, dan neem ik je nog even heel kort mee in de definitie van purpose. Het wordt weergegeven in onderstaand model. Als je doet waar je goed in bent en het ook nog leuk vindt, dan heb je jouw passie gevonden. Dit is het overlappende gedeelte tussen de linker cirkel en de bovenste; al een mooie prestatie op zich! Voeg je daar nog een maatschappelijke bijdrage aan toe, dan kom je bij jouw purpose terecht.

purposemodel in De Evolutiegids

De omschrijving van purpose is dan ook als volgt: ‘Als je doet wat je leuk vindt en jouw expertise en talenten inzet, dan kun je met hart en ziel werken aan de kwaliteit van jouw leven en de samenleving en kun je een positieve impact hebben op de economie, vitale gezondheid en brede welvaart van Nederland.’

Voor veel mensen is het vinden van een purpose een hele klus en velen beginnen er niet eens aan. Het feit dat jij dit artikel leest, wil vermoedelijk aangeven dat jij niet bij deze groep hoort! ūüėČ

Purpose moet passen.

Voor diegenen die hun purpose kennen, zijn er drie mogelijkheden, die hieronder visueel zijn weergegeven.

  • Situatie 1 geeft aan, dat er geen match is tussen jouw purpose en de purpose van een organisatie. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar beter is natuurlijk wel dat jouw persoonlijke purpose overeenkomt met de purpose van een organisatie.
  • In situatie 2 is er een gedeeltelijke match met de persoonlijke purpose en die van de organisatie. De ideale situatie is als er volledige overlap is tussen de individuele purpose en die van de organisatie.
  • In situatie 3, de ideale situatie, kan jouw purpose volledig worden herkend in het werkzame leven. De magie die daaruit voortkomt is prachtig. Deze mensen springen bij wijze van spreken direct hun bed uit om aan de slag te gaan. Deze purposegedreven mensen zijn diegenen met het hoogste (werk)geluk en de hoogste score op werktevredenheid.

purposegedreven in De Evolutiegids

De medewerkers in situatie 3 zijn productiever, hebben een lager ziekteverzuim, hebben een hogere retentie (Retentie is het vermogen van een organisatie om haar medewerkers te behouden) en last but not least zijn ambassadeurs voor de organisatie waarvoor zij werken. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Ernst & Young dat mensen met een zinvol doel 1,7 keer meer tevreden zijn in hun loopbaan en 3 keer meer kans om in hun baan te blijven. Allemaal argumenten die dus niet alleen van toepassing zijn op jou als mens, maar zeker ook voor de organisatie waarvoor je werkt. Mensen met een doel blijken gemiddeld langer te leven met 15% lagere kans op overlijden in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Ze slapen ook beter en zijn ook gezonder, hebben minder dementie naarmate ze ouder worden. Niets motiveert mensen meer dan een zinvol doel. 

Purposers geven een organisatie kracht en magie.

Bij purposegedreven organisaties is de financi√ęle kant dienend aan het hogere doel en hebben medewerkers vrijheid van handelen. Zingeving dient daarom in de kern van jouw missie te zitten en in de kern van een organisatie. We moeten niet onderschatten wat het effect is als mensen het gevoel hebben met betekenisvol werk bezig te zijn!

Mensen bepalen de ziel van een onderneming. Des te meer ambassadeurs in de organisatie, des te groter is ook de impact op afnemers (klanten) en andere betrokkenen. Daarmee hebben zij op hun beurt niet alleen een positieve invloed op het aantrekken van toekomstige medewerkers, maar uit onderzoek is ook gebleken dat deze bedrijven meer loyale klanten hebben, die vaker en liever aankopen doen bij purposegedreven organisaties dan bij niet-purposegedreven organisaties. Door al deze magie scoren deze bedrijven ook nog eens hoger op omzet, winst en indien van toepassing op de aandelenkoers.

Purpose vereist wel zelfreflectie.

Ontzielde organisaties is helaas van alle tijden. Een actueel voorbeeld is de toeslagenaffaire, waarbij het leek alsof niemand bij de Belastingdienst zich betrokken voelde en niemand zich verantwoordelijk voelde voor het leed van de slachtoffers. Bij een purposegedreven organisatie zou dat nooit gebeurd zijn, omdat de organisatie meteen aan de slag zou zijn gegaan om de klant te helpen uit de problemen te komen. Ware purpose vereist niet alleen veel zelfbewustzijn maar vooral continue zelfreflectie!

Als we willen dat onze organisaties op lange termijn succesvol zijn, dan hebben we purposegedreven mensen nodig om goed te kunnen gedijen. Er zijn geweldig mooie dingen mogelijk als we naar elkaar luisteren, van elkaar leren, evolueren en met elkaar samenwerken voor een maatschappelijk doel.

Ik wens je veel magie en (werk)geluk toe. 

Edward Haarmans, purposegids van De Evolutiegids
AUTEUR EDWARD HAARMANS | ©EVOLUTIEGIDS | 210903
Purposegids Edward Haarmans is co-founder van The Purpose Company. Hij is een teamplayer
en pragmatische organiser en levert graag een positieve bijdrage aan de evolutie van business én de wereld!
Purpose at work in De Evolutiegids

De kracht van purpose
op [werk] geluk

Purposegids Edward Haarmans gaat in zijn artikel dieper in op het positieve effect van een zingevend levensdoel.

Levensschool in De Evolutiegids

Het multiculti-lab van
hogeschool Maisonneuve

Hogeschool Maissonneuve in Montreal leert studenten samen te werken in de multiculturele samenleving. Dat zorgt voor stabiliteit in de samenleving.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?