EDWARD HAARMANS | purpose en [werk]geluk | persoonlijke evolutie

Purpose at work in De Evolutiegids

21 augustus 2021 | Edward Haarmans | Purposegids

De kracht van purpose op [werk] geluk

Onderschat nooit de kracht van purpose, omdat een helder, betekenisvol en hoger doel werkt als een magneet. De wet van aantrekking heeft een ongekende impact op [werk] geluk. Purposegids Edward Haarmans gaat in dit artikel dieper in op het positieve effect van een zingevend levensdoel. Werken vanuit purpose gaat over wat jij te geven hebt aan de wereld om je heen.

De mens is een sociaal dier. Dit lijkt een open deur, maar door zijn sociale gedrag is de mens in staat geweest zich verder te ontwikkelen. En dat ondanks het feit dat de mens geen grote klauwen of geen grote kaken met scherpe tanden had of heel hard kon rennen. Mensen zijn tegenwoordig niet alleen een body met ogen, oren en mond waarmee ze kunnen communiceren, ze zetten ook communicatiemiddelen als telefoon, e-mail, sms en sociale media in om met anderen te kunnen communiceren. Werken vanuit purpose past naadloos in deze sociale evolutie. Het is een manier om een nog mooiere [werk]ervaring te hebben, om nog geïnspireerder bezig te zijn en dus om een nog interessanter en gelukkiger leven te hebben.

De Tribe of Happiness

Jouw sociale omgeving bestaat uit een aantal groepen waar jij deel van uitmaakt en dat samen noem ik jouw ’tribe’. In het boek dat ik voor mijn twee zonen heb geschreven (‘Leef vandaag én denk aan morgen’, welke overigens niet te koop is), noem ik dit de ‘Tribe of Happiness’. De mensen in jouw tribe dragen voor een groot deel bij aan jouw eigen geluk. Als er mensen inzitten die niet het beste met je voor hebben, kunnen ze een negatieve impact hebben op jouw geluk.

Binnen jouw Tribe of Happiness heb je verschillende rollen. Je kunt de rol hebben van familielid (kind, broer/ zus en/of ouder), baas, collega, teamlid, vrijwilliger tot aan buur en buurtbewoner. Jouw uiteindelijke geluk wordt grotendeels bepaald door hoe goed en prettig jij je voelt. Dat geeft je een houvast als er sprake is van moeilijke processen die in de groep plaatsvinden.

Werk dient purpose te hebben

Voor de meesten van ons geldt dat een groot deel van de tijd wordt besteed aan werk en de rol die je daarin vervult. Werk is voor de meeste mensen een van de belangrijkste activiteiten in hun leven. Aan werk wordt dan ook een grote maatschappelijke betekenis toegekend. Maar 70% van de mensen vindt hun baan niet leuk. Ze worden er zelfs ziek van, zo’n grote hekel hebben ze eraan. De oorzaak ligt gedeeltelijk in het feit dat mensen werk doen waar ze niet goed in zijn, of iets doen waar ze geen plezier aan beleven.

Bij veel mensen schiet binnen de dagelijkse hectiek van werk en privéleven het er vaak bij in om zichzelf de volgende vraag te stellen: ‘Wat wil ik bijdragen aan deze wereld?’ Het is belangrijk dat je in je werk het gevoel hebt dat je ertoe doet en dat je werk doet wat past bij je talenten. Want wanneer je je focust op wat voor jou je leven waardevol maakt, openen zich nieuwe mogelijkheden die heel inspirerend zijn. Dan kom je bij je innerlijke motivatie, het gevoel zinvol bezig te zijn en een vervullend leven leiden. Je vindt het werk dan niet alleen leuk, je voelt dat je iets bijdraagt aan de wereld, je voelt bovendien dat jouw werk betekenis of purpose heeft.

Verbind eigen purpose met de superkracht van jouw organisatie

Voor sommige mensen is het vinden van een eigen purpose lastig, maar door voor een organisatie te werken met een duidelijke bedrijfspurpose, krijgt jouw persoonlijke bijdrage aan deze organisatie een extra dimensie. Zoek dus werk waar je enthousiast van wordt en waarin je je tanden kunt zetten, en waar je vanuit jouw werksituatie invloed op kunt hebben.

In toenemende mate zijn bedrijven op zoek naar hun maatschappelijke rol in een wereld die steeds meer gaat over de toegevoegde waarde aan de maatschappij. Waar missie gaat over een te bereiken doel na een bepaalde periode, gaat purpose over identiteit, ethiek en zingeving. Vanuit de purposegedachte van de organisatie worden met de missie, visie en strategie tegelijkertijd maatschappelijke doelen gedefinieerd, die bijvoorbeeld aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daaraan kan jij dan direct via jouw bedrijf een bijdrage aan leveren.

Purpose als vertrekpunt staat in schril contrast met de tijd van de markt- en kenniseconomie, waar concurrentie, winst en eigenbelang centraal staan. Een omslag bij de consumenten heeft ervoor gezorgd dat de betekeniseconomie zelfs trend aan het worden is. Zeker voor de nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden is betekenisvol werken essentieel geworden.

Purpose is de brandstof voor evolutie

Onderstaand purposemodel geeft weer waarop deze visie is gebaseerd. Als je doet waar je goed in bent en het ook nog leuk vindt, dan zit je in jouw passie: al een mooie prestatie op zich! Voeg je daar nog een maatschappelijke bijdrage aan toe, dan kom je bij jouw purpose terecht en dien je het algemeen belang. Dat is niet altijd eenvoudig, vandaar dat het werken voor een bedrijf met voelbare zingeving dit intrinsieke verlangen van jou kan invullen.

purposemodel in De Evolutiegids


Door deze maatschappelijke bijdrage geef je iets terug aan de wereld. Sterker nog: het helpt om de maatschappij beter te maken en het geeft je identiteit een sociale waarde. Je afstemmen op een hoger doel, vooral als het een altruïstisch/idealistisch doel is, maakt je minder egocentrisch. Je voelt je een deel van iets groters, iets buiten jezelf, en dit maakt dat je minder gefocust bent op je eigen zorgen en angsten. Jouw eigen problemen lijken dan minder belangrijk, en je besteedt minder tijd aan nadenken erover, en dus neemt jouw gevoel van welzijn toe. En als je een sterk gevoel van doelgerichtheid hebt, is de kans groter dat je geluk ervaart. Dat is een plus-strategie in optima forma!

Ik wens je in ieder geval veel (werk)geluk toe.

Edward Haarmans, purposegids van De Evolutiegids
AUTEUR EDWARD HAARMANS | ©EVOLUTIEGIDS | 210821
Purposegids Edward Haarmans is co-founder van The Purpose Company. Hij is een teamplayer
en pragmatische organiser en levert graag een positieve bijdrage aan de evolutie van business én de wereld!
Geluksmanager in de Evolutiegids

Heb jij al een geluksmanager op je werk?

Tien jaar geleden ontstond het idee van een chief happiness officer (CFO) en nu is het de gewoonste zaak van de wereld om welzijn van medewerkers te bevorderen. Win-win voor iedereen?

I Love New Work Trends in de Evolutiegids

I Love New Work Trends

De nieuwe werktrends zorgen ervoor dat onze verhouding tot werk verandert. Vooral young professionals vinden uitdagend werk belangrijk.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?