EDWARD HAARMANS | eco & purpose | duurzame evolutie

Eco purpose in De Evolutiegids

16 januari 2022 | Edward Haarmans | Puposegids

Een beter milieu begint bij jouw purpose!

De onvrede onder (de Westerse) bevolking groeit en protesten zijn van alle dag. De regeringsleiders doen het volgens actievoerders allemaal niet goed. Soms is het heel gemakkelijk om met de vinger naar de overheid of anderen te wijzen.

Uiteraard is de burger afhankelijk van regelgeving, maar het is soms wel heel makkelijk om met de vinger naar de overheid te wijzen. Ligt een deel van de verantwoordelijkheid niet bij onszelf en willen wij wel zo afhankelijk zijn van de overheid? In veel gevallen zouden we zelf veel meer het heft (niet te verwarren met het recht) in eigen handen moeten nemen en kijken wat wijzelf kunnen doen.

Wij maken zelf elke dag keuzes die meer of minder positief zijn voor onszelf, het klimaat en de wereld. En jazeker, de industrie en de politiek spelen handig in op onze primaire behoeftes, maar vergeten dat de burger zich daar steeds meer bewust van wordt.

Een beter milieu begint bij jezelf. Toch?!

In oktober 1990 is een milieu-campagne van de overheid begonnen onder het motto: ‘Een beter milieu begint bij jezelf ‘. Die liep door tot het jaar 1995 en startte op individueel niveau en ontwikkelde zich van daaruit tot een gezamenlijk leerproces en een collectieve evolutie. Want in die periode, zo bleek uit onderzoek, werd de burger aanzienlijk milieubewuster en meer bereid zich milieuvriendelijker te gedragen.

Maar toch gaat er ergens iets mis. De industrie lobbyt bij de overheid en produceert producten die zogenaamd ‘fijn’ en ‘lekker’ voor ons zijn, maar we zien ook dat die lobby voor ongezonde kost ten koste gaat van onze gezondheid en de biodiversiteit in de wereld. Door onze mooie strakke akkers hebben insecten en met hen vogels niet voldoende voedsel. Aan de andere kant wil de burger lekker en comfortabel blijven leven en is de overheid gebaat bij de belastinginkomsten van de niet duurzame industrie.

Leg het milieu niet alleen neer ‘bij jezelf’,
maar juist ook bij het collectief!

Dat betekent dat de consument zijn of haar gedrag moet wijzigen, bedrijven dienen ethisch en milieuvriendelijk te produceren en de overheid dient de juiste regels in te stellen om een integraal milieubeleid te ondersteunen. Want laten we wel wezen: dé consument bestaat niet, het bedrijf is lastig aan te spreken en de overheid bestaat ook uit een collectief aan mensen.

Jij en ik hebben in het leven allemaal rollen. Wij zijn inderdaad een consument, maar ook een burger, een gezinslid, zijn werknemer of zelfstandige, reizen naar ons werk en maken dagelijks keuzes die een bepaalde directe of indirecte impact hebben op onze omgeving en het klimaat.

Wat kan je dagelijks doen om een positieve bijdrage te leveren?

In onderstaande afbeelding kun je zien waar de meeste CO2-uitstoot plaatsvindt (bron: Milieucentraal).

Milieucentraal CO2-uitstoot in De Evolutiegids

En wat heeft de meeste impact op klimaatverandering? En hoeveel zoden zet dit aan de dijk?

Minder vlees eten, zonnepanelen, in eigen land op vakantie: het heeft allemaal zin. Vooral de auto laten staan en minder vliegen levert veel op. We zijn met meer dan 17 miljoen in dit land, en 17 miljoen mensen samen kunnen een hele grote bijdrage voor een beter klimaat leveren. Ik geloof in een purpose voor iedereen. Dus wat is jouw ‘waarom’? Of sterker nog: wat is jouw persoonlijke purpose?

Het is een uitdaging om deze keuzes te maken en in sommige gevallen te veranderen. Het is daarbij essentieel om duidelijk te hebben waarom je dit gedrag wilt veranderen. Wat is jouw waarom? Of sterker nog, wat is jouw purpose. Vanuit deze intrinsieke motivatie is het maken van betere keuzes, ook voor jezelf (bijvoorbeeld fietsen en minder vlees eten is gezond), veel eenvoudiger. Maar uiteraard is het ook mogelijk om zonder purpose een verschil voor de wereld te maken. Het resultaat is hetzelfde fijne gevoel!

Laten wij daarom vandaag beginnen
met het maken van een verschil!

En als we dat doen vanuit alle rollen die wij hebben, dan dragen we met z’n allen bij aan de klimaatdoelstellingen!

Ik ben meer gaan fietsen, door de aanschaf van een elektrische fiets, zodat ik voor de middellange afstand ook mijn (elektrische) auto kan laten staan. Mijn elektriciteit koop ik duurzaam in (windenergie). Mijn vleesconsumptie is ver onder het landelijke gemiddelde. Daarnaast ben ik mij heel bewust waar de producten vandaan komen. Als het even kan van zo dichtbij mogelijk (lokaal, regionaal en anders binnen Europa). En ons huis is uitstekend geïsoleerd.

Vanuit mijn werk bij The Purpose Company ondersteun ik bedrijven in het maken van de juiste keuzes om bij te dragen aan een mooiere wereld. Ik laat daarbij zien dat het niet om grote investeringen hoeft te gaan. Ook stimuleren wij medewerkers om vanuit hun intrinsieke motivatie bij te dragen aan de purpose van de organisatie, die overigens niet altijd aan het klimaat gekoppeld hoeft te zijn.

Wat ga jij vandaag en morgen concreet doen vanuit de verschillende rollen die je hebt?

Edward Haarmans, purposegids van De Evolutiegids
AUTEUR EDWARD HAARMANS | ©EVOLUTIEGIDS | 220116
Purposegids Edward Haarmans is co-founder van The Purpose Company. Hij is een teamplayer
en pragmatische organiser en levert graag een positieve bijdrage aan de evolutie van business én de wereld!
Klimaatmanagement in De Evolutiegids

Begin een luistersessie!

Maar al te vaak is het mondiale klimaatbeleid een top-downbenadering. Hoe kan het anders?

Paul Kingsnorth was milieuactivist en vindt duurzaamheid te mensgericht

We kampen met een spirituele crisis

Volgens voormalig milieuactivist Paul Kingsnorth is het milieubewustzijn te mensgericht.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?