ECOSOFIE | Arne Naess | duurzame evolutie

ecosofie

24 februari 2019 | Mary Span | Evolutiegids

Ecosofie, de natuur zit in je

De natuur zit in je, vond de Noorse filosoof en bergbeklimmer Arne Naess. Naess is vooral bekend als bedenker van de term ecosofie: het idee dat mens en natuur één zijn. Naess ziet de mens niet als een ego en een begrensd individu, maar gebruikt het begrip ‘ecologisch Zelf’ om aan te duiden dat de mens één is met zijn omgeving.

Ecosofie, een lastige term om uit te leggen. Het komt erop neer dat Arne Naess (1912-2009), filosoof en bedenker van de term, mens en natuur niet als twee verschillende dingen ziet, maar als één geheel. De mens is van de aarde en de aarde is van de mens. In de bergen voelde Naess dat hij een was met de natuur. Deze eenheid kun je volgens Naess niet leren, die moet je voelen. Ik denk dat iedereen wel eens zo’n ervaring heeft gehad.

Voelen wij ons nog verbonden met de natuur?

Veel mensen zien de natuur als iets wat buiten henzelf staat. Zorgen voor je omgeving is dan iets extra’s, iets waar je geen diepe connectie mee hebt. Maar wanneer je alles ervaart als één, dan valt het onderscheid tussen binnen en buiten weg. Dan wordt zorgen voor je omgeving iets wat bij je hoort, iets dat óók heel belangrijk is. Je ziet dat wat jij doet z’n weerslag heeft op iets wat buiten je is en omgekeerd. De meeste westerse mensen ontberen een dergelijk gevoel van diepe verbondenheid met de natuur. Het feit dat we die intieme relatie met onze levende omgeving missen, is misschien wel een van de onderliggende oorzaken voor het feit dat wat er op dit moment met de natuur gebeurt veel mensen niet echt raakt.

De natuur kan zo idyllisch zijn

Met het oog op de ecologische crisis pleitte Naess ervoor dat de natuur- en milieubeweging het roer radicaal om zou gooien en het gebiedende vingertje achterwege zou laten. Als we een gevoel van vereenzelviging met de natuur willen ontwikkelen, doen we er volgens Naess goed aan om opnieuw te leren kijken naar de schoonheid van de schepping. Van jezelf en van de natuur. Beter is het dus om een gevoel van schoonheid te ontwikkelen, vanuit verbondenheid. Op de lange duur, daar was hij van overtuigd, zou dit beter beklijven en ook meer effect sorteren dan een opgeheven moralistische vinger.

De verbondenheid met de natuur is iets dat we op jonge leeftijd kunnen leren. Volgens Naess moeten we misschien opnieuw leren hoe het was om als kind de wereld tegemoet te treden. Dat betekent dat kinderen hun ipads of iphones opzij leggen om direct in contact te treden met de natuur. Dus niet zittend achter de beeldschermen de natuur bekijken maar er zelf deel van gaan uitmaken. Daarom zijn initiatieven om kinderen én volwassenen weer in contact te brengen met mooie tuinen, moestuinen, bergen, meren en zeeën heel zinvol.

Laat je inspireren door Arne Naess

Gematigde zowel als radicale milieuactivisten zijn door het werk van Arne Naess geïnspireerd. Ze erkennen dat het belangrijk is de rijkdom en de diversiteit van de mens en de natuur te respecteren. Ze erkennen dat we niet door kunnen gaan met de business as usual van de industrie. Als we het industriële ontwikkelingsmodel niet accepteren, wat dan? Is het mogelijk om gemeenschappelijke inzichten te ontwikkelen die ons in staat stellen om met bescheidenheid te werken in de richting van harmonie met andere wezens en de natuur? Het betekent dat je met de voeten in de aarde alles vorm gaat geven, ook de industrie. Het blijft een zoektocht, maar uiteindelijk moeten we streven naar een economie waarin ook ecologische waarde meetelt. Uiteindelijk wilde Arne Naess met zijn filosofie alleen maar de wereld verbeteren.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190224
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
barbaramarxhubbard

Het is tijd voor bewuste evolutie

Barbara Marx Hubbard is een futurist die ervan overtuigd is dat de mensheid de macht heeft om de eigen evolutie bewust te realiseren.

Numeroloog Gerrit Jansen bij De Evolutiegids

De wereld heeft leiders nodig

Numeroloog Gerrit Jansen ziet deze tijd als een toets om onze kern en dus onszelf weer terug te vinden.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?